09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ޔޫރޯ އަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި ކުޅުނު ދެ ޓީމު ކަމަށްވާ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ އަންނަ އަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމާ ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ސްޕެއިނާއި އިޓަލީން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

ޔެރެވާން، އާރްމީނިއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން މޮޅުވެ އިޓަލީ އާއި ސްޕެއިން ކޮލިފައިންގައި މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019
"އެންރިކޭ ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ މަގާމް ދޫކޮށްލާނަން"

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) – ލުއިސް އެންރިކޭ އެނބުރި އަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އުފަލާ އެކު މަގާމުން އެއްކައިރިވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗު ރޮބަޓް މޮރޭނޯ ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 11
ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 21) - ޖަޕާނުގެ ސަގަން ޓޮސޫ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ފެނާންޑޯ ޓޮރޭޒް ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 2
ސިއްހީ ސަބަބަކާ ގުޅިގެން އެންރީކޭ ސްޕެއިނުން ވަކިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 20) – ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން، ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ މަގާމުން ލުއިސް އެންރީކޭ އަމިއްލަ އަށް ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 14
ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 11) - ޔޫރޯ ކޮލިފައިންގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްވިޑެންގެ މައްޗަށް 3-0 އިން ކުރި ހޯދައި ސްޕެއިނުން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
11 އޮޕަރޭޝަން، ކަޒޯލާގެ ހިތްވަރު ގަދަ!

މެޑްރިޑް (މެއި 18) - ހުނަރުވެރި މިޑްފީލްޑަރު ސަންޓި ކަޒޯލާ އަށް މިދިޔަ ތިން އަހަރު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވި އެވެ. އެކަމަކު އެގާރަ އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ނަފްސާނީ އެތަކެއް ބިރުވެރިކަމަކުން ވެސް އަރައިގަނެ، ކުޅުމަށް އެނބުރި އައިތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްތެރޭގައި ކަޒޯލާ މި ވަނީ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުން ފުރުސަތު ހޯދައިފަ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
ސްޕެއިނުން ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ލަސް ޕަލްމާސް، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން، ދާދި ފަހުން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 1
ކްރޮއޭޝިއާ ކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ހަ ގޯލް ޖަހައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައިގެން ދިޔަ ސްޕެއިން އަލުން ބިނާކުރުމަށް އާ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ސްޕެއިނުން ވެމްބްލީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އިންގްލެންޑް ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
ސިލްވާ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 14) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޕީކޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 12) - ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އުުމުރުން 31 އަހަރުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 09, 2018
ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފި، ސްޕެއިނުން ބެނިޓޭޒާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ރަފައެލް ބެނިޓޭޒް ގެނައުމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 2) - ސްޕެއިނަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 13
ރަޝިއާގެ އަތްދަށުވެ ސްޕެއިން ކަޓައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ރަޝިއާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން...

July 01, 2018 4
ސްޕެއިނަށް އޮތް ބިރަކީ 2002 ގެ ހަނދާންތައް!

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން، 2002 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން ކުޅެން ޖެހުނީ އެ ފަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވި އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާއާ...

21 ޖޫން

June 21, 2018 2
އީރާން އަތްދަށުން ސްޕެއިން އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަޒާން (ޖޫން 21) – ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅުނު އީރާން އަތުން 1-0 އިން ސްޕެއިން މިރޭ މޮޅުވެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ގްރޫޕުގެ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.