27 މާޗް

March 27, 2019 8
ކުއަލިއަރެއްލާ އަށް ރެކޯޑެއް، މޮރާޓާ ތަފާތު ދައްކައިފި

މިލާން، އިޓަލީ (މާޗް 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ލިޗެސްޓައިން ކޮޅަށް ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު އިޓަލީ އަށް ލަނޑު ޖަހައިިދިން އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑް ފަބިއޯ ކުއަލިއަރެއްލާ ގާއިމްކުރިއިރު، އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 2
އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން އިޓަލީ މޮޅުކޮށްދީފި

އުދިނޭ، އިޓަލީ (މާޗް 24) – އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ނިކޮލާ ބަރެއްލާ އާއި މޮއިސް ކީންގެ ލަނޑުތަކާ އެކު ފިންލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީން ޔޫރޯ ކޮލިފައިން ފެށިއިރު، ނޯވޭ އަތުން 2-1 އިން ސްޕެއިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2018
ސްޕެއިނުން ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

ލަސް ޕަލްމާސް، ސްޕެއިން (ނޮވެމްބަރު 19) - ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން، ދާދި ފަހުން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލި މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018
ސްޕެއިން ބަލިކޮށް އިންގްލެންޑަށް އުއްމީދެއް

ސެވިލް، ސްޕެއިން (އޮކްޓޫބަރު 16) - ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސްޕެއިން އަތުން 3-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު އިންގްލެންޑުން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ބުރަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު އާކޮޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 1
ކްރޮއޭޝިއާ ކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ހަ ގޯލް ޖަހައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައިގެން ދިޔަ ސްޕެއިން އަލުން ބިނާކުރުމަށް އާ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ސްޕެއިނުން ވެމްބްލީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އިންގްލެންޑް ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
ސިލްވާ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 14) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޕީކޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 12) - ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އުުމުރުން 31 އަހަރުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 09, 2018
ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފި، ސްޕެއިނުން ބެނިޓޭޒާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ރަފައެލް ބެނިޓޭޒް ގެނައުމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 2) - ސްޕެއިނަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 13
ރަޝިއާގެ އަތްދަށުވެ ސްޕެއިން ކަޓައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ރަޝިއާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން...

July 01, 2018 4
ސްޕެއިނަށް އޮތް ބިރަކީ 2002 ގެ ހަނދާންތައް!

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން، 2002 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން ކުޅެން ޖެހުނީ އެ ފަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވި އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާއާ...

21 ޖޫން

June 21, 2018 2
އީރާން އަތްދަށުން ސްޕެއިން އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަޒާން (ޖޫން 21) – ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅުނު އީރާން އަތުން 1-0 އިން ސްޕެއިން މިރޭ މޮޅުވެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ގްރޫޕުގެ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް: ޖޯޒީތަކުން ސިއްރު މެސެޖްތަކެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ 32 ޓީމުން އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޖާޒީ ބޭނުންކުރާނެ އެވެ. އެ ޖޯޒީތައް ފަރުމާ ކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހިޔާލުތައް ހިމެނެ އެވެ. ބައެއް ޓީމުތަކުން ޖާޒީ ފަރުމާކުރީ ގައުމީ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އަނެއް ބައި ޓީމުތަކުގެ ވިސްނުން ހުރީ އެ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރުގައި އެންމެ...

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި...

June 15, 2018 2
ސްޕެއިން މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗަށް

ސޯޗީ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިން ކުޅޭ މެޗު ފެށެން 48 ގަޑިއިރަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ކޯޗުކަމުން ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު...

14 ޖޫން

June 14, 2018
ބައެއް ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް ތަފާތު!

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ނުވަތަ ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހުރިހާ ޓީމަކުން ވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ހުރިހާ ބައެއްގެ އެހީ ވެސް ހޯދަ އެވެ. އެއީ ހަތަރު އަހަރުން އެއް ފަހަރު ބާއްވާ މި މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބެނީ މަދު...

13 ޖޫން

June 13, 2018
ސްޕެއިނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ހިއޭރޯ ހަމަޖައްސައިފި

ކުއްލި ގޮތަކަށް ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު ވަކިކުރުމަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 2
ސްޕެއިން ކޯޗުކަމުން ލޮޕެޓީގު ވަކިކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު އިއްޔެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސްޕެއިން ފެޑެރޭޝަނުން އޭނާ...

June 13, 2018 4
ސްޕެނިޝް ފެޑެރޭޝަނުން ރެއާލަށް ފާޑުކިޔައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 13) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލިއަން ލޮޕެޓީގު ހަމަޖެއްސިކަން އިއުލާންކުރި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސްޕެއިން...

12 ޖޫން

June 12, 2018
ބޮޑު ވަޒީރު މާފަށް އެދެން ޑެހެއާ ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 12) - އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ކިބައިން ބޮޑުވަޒީރު މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޕެއިނަށް ކުޅޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ފްރާންސް އެއްވަރުވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 10) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ފްރާންސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެމެރިކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސްޕެއިން ސަރުކާރުގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް އިނިއެސްޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 7) - ކުޅިވަރަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޕެއިން ސަރުކާރުންދޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ދީފި އެވެ.