12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
އައިސްލެންޑް އަތުން އެމްބާޕޭ ފްރާންސް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 12) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފަހު ވަގުތު ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ޖެހި ލަނޑުން އައިސްލެންޑް އަތުން ފްރާންސް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ. މެޗު ނިމުނީ 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 1
ކްރޮއޭޝިއާ ކޮޅަށް ސްޕެއިނުން ހަ ގޯލް ޖަހައިފި

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކަޓައިގެން ދިޔަ ސްޕެއިން އަލުން ބިނާކުރުމަށް އާ ކޯޗު ލުއިސް އެންރިކޭ ފެށި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރޭ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ދެ ވަނަ ހޯދި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 6-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 1
ސްޕެއިނުން ވެމްބްލީގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) – ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ވާދަކޮށް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތް އިންގްލެންޑް ޔުއެފާ ނެޝަނަލް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ސްޕެއިން އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
ސިލްވާ ވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 14) - މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ކުޅޭ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ޕީކޭ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 12) - ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖެރާޑް ޕީކޭ އުުމުރުން 31 އަހަރުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 4
ސްޕޭނުގެ ކޯޗަކަށް އެންރީކޭ ހަމަޖައްސައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - ސްޕޭނުގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ މަގާމަށް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 09, 2018
ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފި، ސްޕެއިނުން ބެނިޓޭޒާ ދިމާލަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 9) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުން ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯ އިސްތިއުފާ ދީފައިވާއިރު އެ މަގާމަށް ރަފައެލް ބެނިޓޭޒް ގެނައުމަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2018 2
އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 2) - ސްޕެއިނަށް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހި ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 13
ރަޝިއާގެ އަތްދަށުވެ ސްޕެއިން ކަޓައިފި

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި މިރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 4-3 އިން 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ބަލިކޮށް ދުނިޔެ ހައިރާންކޮށްލުމަށް ފަހު ރަޝިއާ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން...

July 01, 2018 4
ސްޕެއިނަށް އޮތް ބިރަކީ 2002 ގެ ހަނދާންތައް!

މޮސްކޯ (ޖުލައި 1) - މީގެ 16 އަހަރު ކުރިން، 2002 ވަނަ އަހަރު އޮތް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ސްޕެއިން ކުޅެން ޖެހުނީ އެ ފަހަރުގެ މުބާރާތް ބޭއްވި އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ދެކުނު ކޮރެއާއާ...

21 ޖޫން

June 21, 2018 2
އީރާން އަތްދަށުން ސްޕެއިން އުނދަގުލުން ސަލާމަތްވެއްޖެ

ކަޒާން (ޖޫން 21) – ވަރުގަދަ ޑިފެންސިވް ގޭމެއް ކުޅުނު އީރާން އަތުން 1-0 އިން ސްޕެއިން މިރޭ މޮޅުވެ ދެ ވަނަ ބުރަށް ދިއުމަށް މުހިއްމު ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދިއިރު ގްރޫޕުގެ ވާދަވެރިކަން ވެސް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
ވޯލްޑް ކަޕް: ޖޯޒީތަކުން ސިއްރު މެސެޖްތަކެއް

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ 32 ޓީމުން އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ ތަފާތު ބްރޭންޑްތަކުގެ ޖާޒީ ބޭނުންކުރާނެ އެވެ. އެ ޖޯޒީތައް ފަރުމާ ކުރުމުގައި ވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހިޔާލުތައް ހިމެނެ އެވެ. ބައެއް ޓީމުތަކުން ޖާޒީ ފަރުމާކުރީ ގައުމީ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އަނެއް ބައި ޓީމުތަކުގެ ވިސްނުން ހުރީ އެ ގައުމެއްގެ ކުޅިވަރުގައި އެންމެ...

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
މިއީ ރޮނާލްޑޯ އާއި މެސީގެ ފަހު ފުރުސަތު: މޮރީނިއޯ

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަަޕަކީ މި މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލަން ދުނިޔޭގައި މި ވަގުތު ތިބި އެންމެ މޮޅު ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ޕޯޗުގަލްގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި...

June 15, 2018 2
ސްޕެއިން މާޔޫސްކަމެއްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ މެޗަށް

ސޯޗީ، ރަޝިއާ (ޖޫން 15) - ވޯލްޑް ކަޕްގައި ސްޕެއިން ކުޅޭ މެޗު ފެށެން 48 ގަޑިއިރަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯލް ފެޑެރޭޝަނުން ވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް ކޯޗުކަމުން ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު...

14 ޖޫން

June 14, 2018
ބައެއް ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް ތަފާތު!

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނެރެން ނުވަތަ ކާމިޔާބީ ހޯދަން ހުރިހާ ޓީމަކުން ވެސް އެކި ގޮތްގޮތުން މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. ލިބެން ހުރި ހުރިހާ ވަސީލަތެއް ބޭނުން ކުރުމުގެ އިތުރުން އެއްބާރުލުން ލިބޭ ހުރިހާ ބައެއްގެ އެހީ ވެސް ހޯދަ އެވެ. އެއީ ހަތަރު އަހަރުން އެއް ފަހަރު ބާއްވާ މި މުބާރާތުން ފުރުސަތު ލިބެނީ މަދު...

13 ޖޫން

June 13, 2018
ސްޕެއިނުގެ އާ ކޯޗަކަށް ހިއޭރޯ ހަމަޖައްސައިފި

ކުއްލި ގޮތަކަށް ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު ވަކިކުރުމަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުން ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފެނާންޑޯ ހިއޭރޯއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 2
ސްޕެއިން ކޯޗުކަމުން ލޮޕެޓީގު ވަކިކޮށްފި

ވޯލްޑް ކަޕަށް ފަހު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު އިއްޔެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ސްޕެއިން ފެޑެރޭޝަނުން އޭނާ...

June 13, 2018 4
ސްޕެނިޝް ފެޑެރޭޝަނުން ރެއާލަށް ފާޑުކިޔައިފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 13) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޫލިއަން ލޮޕެޓީގު ހަމަޖެއްސިކަން އިއުލާންކުރި ވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ބުނެ ސްޕެއިން...

12 ޖޫން

June 12, 2018
ބޮޑު ވަޒީރު މާފަށް އެދެން ޑެހެއާ ޑިމާންޑްކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 12) - އޭނާއާ ބެހޭގޮތުން ސްޕެއިންގެ ބޮޑުވަޒީރު ޕެޑްރޯ ސަންޗޭޒް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ކިބައިން ބޮޑުވަޒީރު މާފަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ސްޕެއިނަށް ކުޅޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ފްރާންސް އެއްވަރުވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 10) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ފްރާންސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެމެރިކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
ސްޕެއިން ސަރުކާރުގެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް އިނިއެސްޓާ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖޫން 7) - ކުޅިވަރަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ސްޕެއިން ސަރުކާރުންދޭ އެންމެ ޝަރަފްވެރި އެވޯޑް ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާ އަށް ދީފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 2
ނޭމާއާ އެކު ބްރެޒިލަށް މޮޅެއް، ސްޕެއިން އެއްވަރު

ލިވަޕޫލް (ޖޫން 4) - އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ ކުޅުމުގެ ތެރެއަށް އެނބުރި އައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާއާ އެކު އެ ޓީމު 2-0 އިން ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މޮޅުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން 1-1 އިން ސްވިޒަލެންޑާ އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: ސްޕެއިން

ޒަމާނީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނައި ސްޕެއިން މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ނުކުންނަނީ، ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާ އެކު އެވެ. އެ ގައުމަށް ބޮޑެތި ކާމިޔުބީތައް ހޯދައިދިން "ރަން ޖީލު"ގެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން މިހާރު ވަނީ ގައުމީ ޓީމާ ދުރަށް ޖެހިފަ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވެސް ސްޕެއިންގެ ޓީމު ވަރުގަދަވާނެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 8
ސްޕެއިން ދެކެ ޖެހިލުންވާނެ ޓީމުތައް ގިނަވާނެ: ކޯޗު

މެޑްރިޑް (މެއި 30) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ގިނަ ޓީމުތަކެއް، ސްޕެއިނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހިއްޖެނަމަ ޖެހިލުންވާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ޖޫލެން ލޮޕެޓީގު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 5
ފަބްރެގަސް އާއި މޮރާޓާ އަށް ޖާގައެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (މެއި 21) - އަންނަ މަހު ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ސްޕެއިނުން ނެގި 23 ކުޅުންތެރިންގެ ސްކޮޑުން ޗެލްސީގެ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ސެސް ފަބްރެގާސް އާއި އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ބާކީވެއްޖެ އެވެ.