14 ޖޫން

June 14, 2016
ކަސިއަސް ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު: ޑެލް ބޮސްކޭ

ލިޔޯން (ޖޫން 14) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ބެންޗުގައި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ޓީމަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
ފަހު ވަގުތު ޕީކޭ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިދިޔަ ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ސްޕެއިން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

June 13, 2016
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނާކާމިޔާބީ ތަކުރާރެއް ނުވާނެ: ސްޕެއިން

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސްޕެއިން ކެޓި ނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު...

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
147 ވަނައިގައި އޮތް ޖޯޖިއާ އިން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 8) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ދުނިޔޭގެ 147 ވަނައިގައި އޮތް ޖޯޖިއާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ

07 ޖޫން

June 07, 2016
ކީޕަރު މައްސަލައިގައި ޑެލް ބޮސްކޭ ގޮތެއް ނުނިންމާ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުކުރަން ދޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން ސްޕެއިނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ސަލްޒްބާގް، އޮސްޓްރިއާ (ޖޫން 2) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން 6-1 އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ސައުލް އާއި އިސްކޯ އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 1) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސައުލް ނިގުއޭޒް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އިސްކޯ ބާކީކޮށް ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ޔޫރޯ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ކާވަހާލަށް އަނިޔާވުމުން ބެލެރިން އަށް ފުރުސަތު ދެނީ

މެޑްރިޑް (މޭ 31) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑެނީ ކާވަހާލަށް އަނިޔާވުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޔޫރޯ އަށްދާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އާސެނަލްގެ ހެކްޓަ ބެލެރިން އަށް ފުރުސަތުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 1
ޖަރުމަން ބަލިވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

މިއުނިކް (މޭ 30) - ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްލޮވާކިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، ސްޕެއިން 3-1 ބޮސްނިއާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.