01 ޖުލައި

July 01, 2016
ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން ޑެލް ބޮސްކޭ އިސްތިއުފާ ދީފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 1) - މިދިޔަ އަށް އަހަރު ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަށް ފަހު، މިފަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ނާކާމިޔާބީއާ ގުޅިގެން ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ސްޕެއިންގެ ކޯޗުކަމުން އިސްތިއުފާދީފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
މަގާމުގައި ހުރުމާ މެދު ޑެލް ބޮސްކޭ ގޮތެއް ނިންމަނީ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 28) - އިޓަލީ އަތުން ބަލިވެ ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ކެޓި ނަމަވެސް އިސްތިއުފާއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ސްޕެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ އަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް...

June 28, 2016
ސްޕެއިން އަތުން ބަދަލު ހިފައި އިޓަލީ ކުއާޓާ އަށް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - އެންމެ ފަހު ދެ ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައި އިޓަލީން، 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައި...

27 ޖޫން

June 27, 2016
ޒިކޯ އާއި މަރަޑޯނާ ފަދައިން އިނިއެސްޓާ ހުއްޓުވަން ޖެހޭ

އިޓަލީން 1982 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރީ ނިސްބަތުން އާދައިގެ ސްކޮޑަކާ އެކު އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކިރިޔާ ސަލާމަތްވިއިރު މަންޒަރު ބަދަލުވީ ދެ ވަނަ ބުރުގައި އޭރުގެ ގަދަ ދެ...

June 27, 2016
ފޭވަރިޓެއް ނެތް، ދެ ޓީމަށް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 27) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި މިރޭ ސްޕެއިނާއި އިޓަލީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުގެ ފޭވަރިޓެއް ނެތް ކަމަށާއި ދެ ޓީމަށް ވެސް އޮތީ ހަމަހަމަ ފުރުސަތެއް...

23 ޖޫން

June 23, 2016
ފާޑުކިޔާ މީހުންނަށް ޑެހެއާގެ ޝުކުރު

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 23) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 1-2 އިން ސްޕެއިން ބަލިވި މެޗަށް ފަހު ކުރިމަތިވި ފާޑުކިޔުންތަކުގެ ސަބަބުން އިތުރު ހިތްވަރެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ޑޭވިޑް ޑެހެއާ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2016 1
ކްރޮއޭޝިއާ އަށް އެއް ވަނަ، ސްޕެއިނަށް އިޓަލީ!

ބޯޑޯ، ފްރާންސް (ޖޫން 22) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކްރޮއޭޝިއާ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، 12 އަހަރު ތެރޭ މި މުބާރާތުގެ މެޗަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވި ސްޕެއިން ގްރޫޕުގެ ދެ ވަނަ އަށް ވެއްޓި ދެ ވަނަ ބުރުގައި އިޓަލީއާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016
"ސްޕެއިނުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ ސްކޮޑުގެ ވާދަވެރިކަން"

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 20) - ސްޕެއިނުގެ ކާމިޔާބީގެ ސިއްރަކީ އެ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގެ ތެރޭގައި އޮތް ވާދަވެރިކަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑޭވިޑް ސިލްވާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 9
50 އަހަރުވީ ރެކޯޑެއް ޑެހެއާ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ތުރުކީ އަތުން ސްޕެއިން 3-0 އިން މޮޅުވި މެޗާ އެކު، ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ވާދަވެރި ފުރަތަމަ ފަސް މެޗުގައި ބައި ކޮޅަށް...

June 18, 2016
ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ދެ ވަނަ ބުރަށް

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 18) - ޒުވާން ފޯވާޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާ ޖެހި ދެ ލަނޑާ އެކު ތުރުކީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޑީ އިން ދެ ވަނަ ބުރުގެ ޖާގައެއް އެންމެ ފަހު ދެ އަހަރުގެ...

14 ޖޫން

June 14, 2016
ކަސިއަސް ޓީމަށް ވަރަށް މުހިއްމު: ޑެލް ބޮސްކޭ

ލިޔޯން (ޖޫން 14) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ތަޖުރިބާކާރު ގޯލްކީޕަރު އިކާ ކަސިއަސް ބެންޗުގައި ހުރި ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ޓީމަށް މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށް ސްޕެއިން ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
ފަހު ވަގުތު ޕީކޭ ސްޕެއިން މޮޅުކޮށްދީފި

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މިދިޔަ ދެ ފަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ސްޕެއިން މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިރޭ ޗެކް ރިޕަބްލިކާ ލަނޑެއް ނުޖެހި...

June 13, 2016
ވޯލްޑް ކަޕްގެ ނާކާމިޔާބީ ތަކުރާރެއް ނުވާނެ: ސްޕެއިން

ޓުލޫސް، ފްރާންސް (ޖޫން 13) - ބްރެޒިލްގައި 2014 ވަނަ އަހަރުގައި އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ސްޕެއިން ކެޓި ނަމަވެސް މި ފަހަރުގެ ޔޫރޯގައި އެކަން ތަކުރާރު ނުވާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު...

08 ޖޫން

June 08, 2016 2
147 ވަނައިގައި އޮތް ޖޯޖިއާ އިން ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފި

މެޑްރިޑް (ޖޫން 8) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް މުބާރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފަހު މެޗުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ރޭ ދުނިޔޭގެ 147 ވަނައިގައި އޮތް ޖޯޖިއާ އަތުން 1-0 އިން ބަލިވެއްޖެ އެވެ

07 ޖޫން

June 07, 2016
ކީޕަރު މައްސަލައިގައި ޑެލް ބޮސްކޭ ގޮތެއް ނުނިންމާ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން ގައުމީ ޓީމުގެ އެއް ވަނަ ކީޕަރުކުރަން ދޭނެ ކުޅުންތެރިޔަކު އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016
ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން ސްޕެއިނަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ސަލްޒްބާގް، އޮސްޓްރިއާ (ޖޫން 2) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރޭ ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ދެކުނު ކޮރެއާ އަތުން 6-1 އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ސައުލް އާއި އިސްކޯ އަށް ފުރުސަތެއް ނެތް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 1) - އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ސައުލް ނިގުއޭޒް އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ އިސްކޯ ބާކީކޮށް ޗެމްޕިއަން ސްޕެއިނުގެ ޔޫރޯ ސްކޮޑް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ކާވަހާލަށް އަނިޔާވުމުން ބެލެރިން އަށް ފުރުސަތު ދެނީ

މެޑްރިޑް (މޭ 31) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ޑެނީ ކާވަހާލަށް އަނިޔާވުމުން އޭނާގެ ބަދަލުގައި ޔޫރޯ އަށްދާ ސްޕެއިން ޓީމުގެ ސްކޮޑުން އާސެނަލްގެ ހެކްޓަ ބެލެރިން އަށް ފުރުސަތުދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ ކޯޗު ވިސެންޓޭ ޑެލް ބޮސްކޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 1
ޖަރުމަން ބަލިވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

މިއުނިކް (މޭ 30) - ޔޫރޯ އަށް ތައްޔާރުވުމަށް ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ސްލޮވާކިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން 3-1 އިން ބަލިވިއިރު، ސްޕެއިން 3-1 ބޮސްނިއާ އަތުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.