07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 5
ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 7) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގައި ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުތަކުން ބަލިވެ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ބާސެލޯނާ މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް ސްޕެނިޝް ކަޕުގައި ކުރިއަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 23) - ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ގަދަ 32 ޓީމުގެ ބުރުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އިން އިބީޒާ އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އަދި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ޔޫނިއަނީސްޓާސް އަތުން 3-1 މޮޅުވެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ބުރުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 32
ވެލެންސިއާ އިން ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސެވިލް، ސްޕެއިން (މެއި 26) - ޖެހިޖެހިގެން ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރަން ނުކުތް ބާސެލޯނާ 2-1 އިން ބަލިކޮށް 11 އަހަރު ތެރޭ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވެލެންސިއާ އިން މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2019 14
މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ ފައިނަލަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 28) – ލުއިސް ސުއަރޭޒްގެ ދެ ގޯލާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމު އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 3-0 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބާސެލޯނާ އިން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2019 12
ގާތްގާތުގައި ދެ ކްލަސިކޯ ކުޅެން އުނދަގޫ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 27) - ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ގާތްގާތުގައި ދެ މެޗު ކުޅެން ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެ ހާލަތަަކަށް ވެސް ޓީމު އޮންނާނީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 12
ފުރަތަމަ ލެގުގައި ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 7) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 1
މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރަން: މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ...

February 06, 2019 15
ރެއާލާ ދެކޮޅަށް މެސީ ކުޅެފާނެ: ވަލްވޭޑޭ

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 6) - ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގެ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް މިރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 4
ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީގައި ބާސާ އާއި މެޑްރިޑް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އާއި ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑް ބައްދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2019
ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ރެއާލް މެޑްރިޑް ހޯދައިފި

ޖިރޯނާ (ފެބްރުއަރީ 1) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ޖިރޯނާ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ އެންމެ ފަހު ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 24
ފެންވަރު ދައްކާލައި ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 31) – ފުރަތަމަ ލެގުން ބަލިވި ބާސެލޯނާ އިން ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން ތަފާތު ބޮޑުކޮށް 6-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 5
މެޑްރިޑް ކުއާޓާ އަށް، އެތުލެޓިކޯ ކަޓައިފި

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 17) – ލެގަނޭސް އަތުން 1-0 އިން ބަލިވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ދަތުރުކުރިއިރު، ޖިރޯނާއާ 3-3 އިން އެއްވަރުވެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކަޓައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2018
ސޮލާރީގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ނޮވެމްބަރު 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ އާ ކޯޗު ސަންޓިއާގޯ ސޮލާރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ސްޕެނިޝް ކަޕްގައި ރޭ ތިން ވަނަ ޑިވިޝަންގެ ޔޫޑީ މެލީލިއާ އަތުން ފަސޭހަކަމާ އެކު 4-0 އިން ރެއާލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 11
ސްޕެނިޝް ކަޕުން ކަޓައި މެޑްރިޑަށް ހާސްކަން

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 25) – އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެގަނޭސް އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަޓައި ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާންގެ މުސްތަގުބަލާ މެދު ސުވާލުތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018
ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 11) – ސްޕެއިނުގެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ނުމަންސިއާއާ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-2 އިން އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ދެ ލެގުގެ އެގްރިގޭޓުން ކުރި ހޯދައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017
ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ފައިނަލުގައި ނުކުންނާނީ އަލަވެސް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 9) – ސެލްޓާ ވީގޯ 1-0 އިން ބަލިކޮށް ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ފައިނަލުން ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 2
ބާސެލޯނާ ފައިނަލާ ގާތަށް

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 2) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ރަށުން ބޭރުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ ފައިނަލުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017
ފަސޭހަކަމާ އެކު ބާސެލޯނާ ސެމީ އަށް

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 27) – ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 5-2 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ކަށަވަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 12
ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ އިން މެޑްރިޑް ކަޓައިފި

ވީގޯ، ސްޕެއިން (ޖެނުއަރީ 26) – ބަލިނުވެ 40 މެޗު ފުރިހަމަކޮށް ސްޕެއިން ފުޓްބޯޅައިގެ ރެކޯޑެއް ދާދި ފަހުން ގާއިމްކުރި ރެއާލް މެޑްރިޑް އޭގެ ފަހުން ވެއްޓުނު އަޑިގަނޑުން އަރައިނުގަނެ އިތުރު މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ. ރޭ އެ ޓީމު ވަނީ ސެލްޓާ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ކަޓައިފަ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017
ފުރަތަމަ ލެގުން ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ސެން ސެބަސްޓިއަން، ސްޕެއިން (ޖެނުއަރީ 20) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ އެ ޓީމުގެ ދަނޑުގައި 10 އަހަރަށް ފަހު ބާސެލޯނާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އެއިބާ އަތުން 3-0 އިން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 5
މެޑްރިޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖެނުއަރީ 19) – ސްޕެނިޝް ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ރޭ ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން 2-1 އިން ބަލިވެ، 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ޖެހިޖެހިގެން ދެ މެޗުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.