19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018
އެމެރިކާގައި ކުޅެން ރާވާ މެޗަށް އިންފަންޓީނޯގެ ފާޑުކިއުން

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) – ލީގެއްގައި ކްލަބަކުން އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅެން ޖެހޭ މެޗު އެހެން ގައުމެއްގައި ކުޅެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ސްޕެނިޝް ލީގުން އެމެރިކާގައި ބާއްވަން ރާވަމުން އަންނަ މެޗަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 1
ބާސާ އަށް މޮޅެއް، ވާދަވެރި ދެ ޓީމަށް ޕޮއިންޓެއް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން ފަހަތުން އަރައި 2-1 އިން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެ ސައްތައިން ސައްތަ ރެކޯޑް ދެމެހެއްޓި އިރު ވާދަވެރި ދެ ކްލަބް ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުތައް އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
ގައުމުން ބޭރުގައި ލީގު މެޗު ކުޅުމާ ދެކޮޅު: ލޮޕެޓީގް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗެއް އެމެރިކާގައި ކުޅެން ރޭވި ރޭވުމަށް އެ ލީގުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ހުލެން ލޮޕެޓީގް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018
ބާސާ މެޗު އެމެރިކާގައި ކުޅުމުގެ އުއްމީދު ފަނޑުވަނީ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) – ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗެއް އެމެރިކާގައި ކުޅުމަށް އެ ލީގުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެއްޖެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018
ބާސާ މެޗު އެމެރިކާގައި ކުޅުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓްބަރު 12) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ބާސެލޯނާ އާއި ޖިރޯނާ ކުޅޭ މެޗު އެމެރިކާގައި ބޭއްވުމުގެ ހުއްދައަށް އެ ދެ ކްލަބާއި ލީގުން ސްޕެނިޝް ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018
އެމެރިކާގައި ކުޅުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުޅުންތެރިން!

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 11) – ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖިރޯނާ އާއި ބާސެލޯނާ ކުޅޭ މެޗު އެމެރިކާގެ މަޔާމީގައި ކުޅުމާ މެދު ފަހު ގޮތް ނިންމާނީ ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ސްޕެނިޝް ޕްލެޔާސް ޔޫނިއަން (އޭއެފްއީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ޓީމު އަތުން ބާސާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (ސެޕްޓެމްބަރު 3) – ސްޕެނިޝް ލީގަށް މުޅިން އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ހުއެސްކާ އަތުން ބާސެލޯނާ އިން ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 8-2 ގެ ތަފާތު ބޮޑު ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 9
ޖިރޯނާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި މެޑްރިޑް މޮޅުވެއްޖެ

ޖިރޯނާ (އޮގަސްޓް 27) – ޖިރޯނާ އަތުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން މޮޅުވެ ރެއާލް މެޑްރިޑުން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އަރައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 1
ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އަށް ހަނި މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 26) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ބާސެލޯނާ އާއި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުތަކުން ހަނި މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ. ރަށުންބޭރުގައި ބާސެލޯނާ މޮޅުވީ ރެއާލް ވަލަޑޮލިޑް 1-0...

August 26, 2018 5
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް ޔުވެންޓަސް އެއް ވަނައިގައި

ޓިއުރިން (އޮގަސްޓް 26) – ޔުވެންޓަސްގެ ސްޓޭޑިއަމުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ، ލާޒިއޯ އަތުން 2-0 ޔުވެންޓަސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2018 1
ބޭލްގެ އެހީއާ އެކު ރެއާލް ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޮގަސްޓް 20) – ފޯވާޑް ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ނެތި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ފެށި އާ ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ރޭ ގެޓަފޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 3
މެސީގެ ދެ ގޯލާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން ލީގު ހުޅުވައިފި

ބާސެލޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ އަލަވެސް އަތުން 3-0 އިން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 16
ސްޕެނިޝް ލީގު ރާއްޖެއަށް ކޭބަލް ޓީވީން ނުފެންނާނެ!

ސްޕެނިޝް ލީގުގެ މެޗުތައް ކުރިއަށް އޮތް ތިން ސީޒަނުގައި ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދަށް ދެއްކުމުގެ ހައްގު ފޭސްބުކަށް ދިނުމާ އެކު، އެ ލީގުގެ މެޗުތައް ކޭބަލް ޓީވީން ބެލުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 6
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ސްޕެނިޝް ލީގަށް

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތުން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސްޕެނިޝް ލަ ލީގާގެ މެޗެއް ބަލަން ދިއުމަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018 4
އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެ

ބާސެލޯނާ (މެއި 21) - ބާސެލޯނާގެ މިޑްފީލްޑަރު އަންދްރެސް އިނިއެސްޓާގެ ވަދާއީ މެޗުން އެ ޓީމު ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2018
ޒިދާން، ދަރިފުޅަށް ފުރުސަތު ދިން މެޗު އެއްވަރު

ބާސެލޯނާ (މެއި 20) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅުނު ފަހު މެޗުގައި ކޯޗު ޒިނެދީން ޒިދާންގެ ދަރިފުޅު ލޫކަ ޒިދާނަށް ފުރުސަތު ދިންއިރު، ވިޔަރެއާލް ފަހު ހާފުގައި ޖެހި ގޯލުތަކާ އެކު 2-2 އިން މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 19
ބޭލް ވިދާލިއިރު ރެއާލަށް ބޮޑު މޮޅެއް

މެޑްރިޑް (މެއި 13) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގަރެތު ބޭލްގެ މޮޅު ކުޅުމާ އެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް 6-0 އިން ސެލްޓަ ވިގޯ އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 7
ރެއާލް ބަލިވިއިރު، ބާސެލޯނާ އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

ބާސެލޯނާ (މެއި 10) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ ބާސެލޯނާ ރޭ 5-1 ވިޔަރެއާލް އަތުން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ރަށުންބޭރުގައި ސެވިއްޔާ އަތުން 3-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 22
މެޑްރިޑާ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް ބާސާ އަށް ހިތްހަމަޖެހުން

ބާސެލޯނާ (މޭ 7) – އެކަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް ރޭ ކުޅުނު މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވުމާ އެކު، ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބަލިނުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 22
މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ބާސާ އިން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރީލް 30) - ލިއޮނަލް މެސީގެ ހެޓްރިކާ އެކު ޑިޕޯޓިވޯ ލަކަރޫނިއާ އަތުން 4-2 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ ބާސެލޯނާ އިން ސްޕެނިޝް ލީގު ހޯދި 25 ވަނަ ފަހަރެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 32
މި ފަހަރު ވެސް މެޑްރިޑް ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ރޮނާލްޑޯ

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 19) – މި ސީޒަނުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އޭނާގެ 42 ވަނަ ގޯލް ޖަހައި ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯ އަތުން ރެއާލް މެޑްރިޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.