10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 6
ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ކޯޗެއް

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން އީރާނާއި ބަލްގޭރިއާ ގައުމީ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދިން، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރު ސާބިއާގެ ކޯޗެއް ކަމަށްވާ މިލޮރަޑް ކިޔާޗް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 10
އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތުގެ ބިންގާ އަޅައިފި

ފީފާ ފޯވާޑް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް ސަރަހައްދުގައި އަޅާ އެފްއޭއެމްގެ އާ އިމާރާތާއި ޓާފް ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިއަދު އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

October 07, 2019
ކޯޗުގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން: މިނިސްޓްރީ

ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުގެ ކޯޗު ދެކުނު އެފްރިކާގެ އާސިފް ޚާން، ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސަސް އިން ކުރަމުން އަންނަ ތަހުގީގަށް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 1
ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ބައިވެރިވުން މުހިއްމު: މަހުލޫފް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީ އާއި މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ގުޅިފައި އޮތުން މުހިންމު ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 2
ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމުތަކަށް އިންޑިއާ އިން ފުރުސަތެއް

ރާއްޖޭގެ އަންހެން އަދި ފިރިހެން ގައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީގައި ތަމްރީން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 10
ފޯރިގަދަ މެޗެއް، ލަންކާ އަތުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެ

އަންނަ ހަފްތާގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން މިރޭ ކުޅުނު ރަސްމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުގައި ވަރުގަދަ ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓިީމު އަތުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-1 އިން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ޓީމު ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 8
ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ޓީމެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށާއި ގެއްލިފައިވާ ވޮލީގެ ފޯރި އަލުން ދިރުވުމަށް މާލޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ލަންކާ އިން ވަރުގަދަ ސްކޮޑަކާ އެކު އައިސްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 6
ލަންކާ މެޗުތަކުން ރާއްޖޭގެ ވޮލީއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް

މި މަހު 18 ގައި ނޭޕާލުގައި ފަށާ ސެންޓްރަލް ޒޯން މެންސް ސީނިއާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން މާލޭގައި ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ރާވާފައިވާ މެޗުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ވޮލީބޯޅައިގެ ފޯރި އަލުން ގެނުވަން ލިބިގެންދާނެ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ބުނެފި...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 19
އައިއޯއައިޖީގެ ތަރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަނީ

މި ފަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި ރާއްޖެ އަށް ޝަރަފްވެރި ވަނަތައް ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިންނަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔަން ކުޅިވަރު އާއިލާ އާއި ސަރުކާރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 4
ފިރިހެން ވޮލީ ޓީމަށް ލިބުނީ ރަނުގެ ފުރުސަތެއް: ކޯޗު

ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމު މިހާރު ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއީ ދުނިޔޭގެ ވޮލީބޯޅަ އިތުރަށް ދަސްކޮށް ގިނަ އާ ތަޖުރިބާތަކެއް ކޮށްލަން ލިބުނު ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ސާޖިދު (ކާއްޓޭ) ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 6
އައިއޯއައިޖީގެ މަަސައްކަތުގައި މިނިސްޓަރުން ގައުމުތަކަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖެ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބިޑް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފާއި ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ގައުމުތަކަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވަން ރާއްޖޭން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ބިޑް ކާމިޔާބުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް ގޭމްސްގެ އިސް ޑެލިގޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019
ތަމްރީންތަކަށް ގައުމީ ޓީމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޔޫރަޕަށް

އަންނަ މަހު މޮރިޝަސްގައި އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފިރިހެން ވޮލީބޯޅަ ޓީމަށް ސާބިއާގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ހޯދައިދެއްވައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019 2
އައިއޯއައިޖީ ބާއްވަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރުގަދަކުރަނީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) 2023 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ކުރާ ބިޑް ކާމިޔާބުކުރަން ކުރާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 14
ވޮލީގެ ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް އަބްދުﷲ އާމިރު

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) މިހާރުގެ ހިންގާ ކޮމިޓީ އުވާލައި އެ އިދާރާ ހިންގުން ހަވާލުކުރި ނޯމަލައިޒިން ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް ބާސްކެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ކުރީގެ ނައިބު ރަައީސް އަބްދުﷲ އާމިރު (އައްލޯ) ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 6
ސްވިމިން ޕޫލް އަޅަން ބިން ހަމަޖެހިއްޖެ

އާ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެޅުމުގެ ވައުދު ފުއްދަން މާލޭން ބިމެއް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016
ޝެއިޚް ސަލްމާން ކުޅިވަރުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފި

އޭޝިއަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން (އޭއެފްސީ) ގެ ރައީސް ޝެއިޚް ސަލްމާން ބިން އިބްރާހިމް އަލް ޚަލީފާ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ދާއިރާގެ އިސް ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކޮށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 1
އެތުލެޓިކްސް ޓްރެކުގެ 75 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެތުލެޓިކްސް ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގެ 75 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފި

ކުޅިވަރުގެ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރަށް ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރާ 40 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސްގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު މިއަދު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 25
"ގެއްލުނު ފުރުސަތުތައް އެހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދަައިދޭނަން"

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވާން ސަރުކާރުން ނިންމުމާ ގުޅިގެން ކުޅިވަރަށް ގެއްލިފައިވާ ފުރުސަތުތައް އެހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އިރުތިޝާމް އާދަމް ދެއްވައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 5
އުރީދޫގެ ޗެއާމަނަށް ކުޅިވަރު އާއިލާގެ ހާއްސަ ޝުކުރެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފުޓްބޯޅަ ސްޓޭޑިއަމެއް އަޅައިދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ގަތަރުގެ އުރީދޫ ގްރޫޕުގެ ޗެއާމަން އަބްދުﷲ ބިން މުހައްމަދު ބިން އަލް ސައުދު އަލް ސާނީ އަށް ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު އާއިލާ އިން ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަދާކޮށްފި އެވެ.