31 މާޗް

March 31, 2020 3
ލަންކާގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕުއްތަލަމް ޑިސްޓްރިކްޓުގެ އެއް އާއިލާއަކުން ފަސް މީހަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

March 31, 2020 14
އެހީގެ ފްލައިޓު އާދީއްތައިގައި، އާއިލާއަކަށް 15 ކިލޯ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރާއްޖެ އިން އެހީ ފޮނުވޭގޮތް ހަމަޖައްސައި ކޮންމެ އާދީއްތަ ދުވަހަކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓުން 15 ކިލޯ، ކޮންމެ އާއިލާއަކަށް...

30 މާޗް

March 30, 2020 4
މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް ޗައިނާއިން ލަންކާއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ އަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާ އިން ދޭ ތަކެތީގެ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި ހިމެނޭ މާސްކާއި ޓެސްޓް ކިޓް އަދި ޕާސަނަލް...

March 30, 2020 7
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވޭނެ ގޮތް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ބޭނުންވާ އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 24
ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ހުސްވެއްޖެ

އިންޑިއާ އާއި ލަންކާއިން ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް މާރުކޭޓުން ހުސްވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ މީހާ މިއަދު މަރުވިކަން އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

March 28, 2020 10
ބޭރުގައި ތިބި މީހުން ރަނގަޅީ ދަތުރުނުކޮށް މަޑުކުރުން

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 28) - ގައުމުން ބޭރުގައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތުން މި ދުވަސްވަރު ރަނގަޅީ އަމިއްލަ ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތިބި ތަނެއްގައި ތިބުން ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ...

25 މާޗް

March 25, 2020
ކޮލަމްބޯގައި މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ކާފިއު އިއުލާންކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު، ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ގަމްޕަހާ އަދި ކަލުތަރަ ޑިސްޑްރިކްޓުގައި މުއްދަތެއް ނެތް...

March 25, 2020 18
ލަންކާގައި ތިބި މީހުން ގެންނަން މަސައްކަތް އެބަ ކުރޭ

އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ތިބި މީހުުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް އަންނަަން ބޭނުންވާ މީހުން ގެންނަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރާ ވާހަަކަަ ދައްކަމުން އަންނަަ ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން...

24 މާޗް

March 24, 2020 40
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން އިނަ މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 1
ލަންކާއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ލަންކާމީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 23) - ސްރީ ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި އެ ގައުމުގެ މީހާ އަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންފެކްޝަން ޑިޒީޒް (އައިޑީއެޗް) އިން މިއަދު...

March 23, 2020 1
ޖެކްލިން އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް ހަދަނީ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ނިސްބަތްވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
ލަންކާގައި ވެސް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކަށް ހޮޓާތައް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 22) - ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ މީހުން ލަންކާގައި އިތުރުވެ ކަަރަންޓީން ކުރާނެ އިތުރު ތަންތަނަށް ބޭނުން ވެއްޖެ ނަމަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތައް ކަރަންޓީން ސެންޓަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރަން ދޫކުރަން އެ ތަންތަން ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި ކާފިއު ހިންގައިފި

މުޅި ދުނިޔޭގައި ބާރަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްރީލަންކާގެ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް މިރެއިން ފެށިގެން އެ ގައުމުގައި ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކުރަން ނިންމުން،...

March 20, 2020 3
ލަންކާގައި މީހުން ބޭރަށް ނުކުމެ އުޅުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 20) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ހަވީރު 6 އިން ފެށިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 6 ޖެހުމާ ދެމެދު އެއްވެސް މީހަކު...

18 މާޗް

March 18, 2020
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު އޭރިއާގެ ތެރޭގައި ކޮލަމްބޯ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ނުރައްކާ ބޮޑު އޭރިއާތަކުގެ ތެރޭގައި ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ހިމެނޭ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

March 18, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ އެއާޕޯޓަށް ފްލައިޓް ޖެއްސުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 18) - ސްރީ ލަންކާގެ ކަޓުނަޔަކައިގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އެއްވެސް ފްލައިޓެއް ޖެއްސުން ދެ ހަފުތާ އަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ކޮވިޑް-19: ސްރީ ލަންކަންގެ ޕައިލެޓެއް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 17) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޕައިލެޓެއް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެކަހެރިކޮށްފައިވާ އިރު އެ ގައުމުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 28 އަށް އަރައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާ ސަރުކާރު މާދަމާ ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 15) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުން ހުއްޓުވަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ލަންކާ ސަރުކާރު މާދަމާ ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 15, 2020 4
ލަންކާގެ އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިވެހިންނަށް ވެސް ނުލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާގައި ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު އެ ގައުމަށް މީހުން އެތެރެވުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް، އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލި އިރު ރާއްޖެ އަށް ދީފައި އޮތް އިސްތިސްނާ ވެސް...

12 މާޗް

March 12, 2020
ޝައްކުކުރެވޭ މީހުން ފެންނާތީ ލަންކާގެ ސްކޫލްތައް ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 12) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން ސްރީ ލަންކާ އިން ވެސް ފެންނަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ސްކޫލްތައް އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ދިވެހިިންނަށް ލަންކާއިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ

ސްރީ ލަންކާ އިން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން މެދުކަނޑާލިޔަސް، ކުރިއެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ދިވެހިންނަށް، ކުރިން ވިސާ ނެގުމެއް ނެތި ލަންކާއަށް ދަތުރު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 11, 2020 7
ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ސްރީ ލަންކާ އިން އޮންއެރައިވަލް ވިސާ ދިނުން ދިނުން މިއަދު މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

March 11, 2020
ކޮވިޑް19:ލަންކާއިން އެ ގައުމުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 11) - ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައްޔިތަކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 1
ދާޖަހާތީ ކޯމަހުގެ އާބާދީ 90 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ބޮޑެތި ދާ ޖަހައިގެން މަސްވެރިކަންކުރާތީ އިންޑިއާގެ ކަނޑުގެ ކޯމަހުގެ އާބާދީގެ 90 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި މިކަމުގެ އަސަރު އަދިވެސް ދަނީ ބޮޑުވަމުން ކަމަށް ސައިންޓިސްޓުންތަކެއް ބުނެފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 1
އަހަރެންގެ ނަން ބަދަލުކުރަން އެދުނު: ޖެކްލީން

ބޮލީވުޑަށް ނުކުންނަން މަސައްކަތްކުރި އިރު، އޭނާގެ ނަން ބަދަލުކުރަން ލަފާދީ، ނޭފަތުގެ ބައްޓަން ރީތިކުރަން ޕްލާސްޓިކް ސާޖަރީއެއް ހަދަން އެޖެންސީން ލަފާ ދިން ކަމަށް ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި

ދާދި ފަހުން ސްރީ ލަންކާގައި ޝޫޓްކޮށް ނިންމައިލި ބިރުވެރި ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޓީޒާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލައިފި، އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 3) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް އުވާލުމަށް ފަހު، އާ އިންތިޚާބު އަންނަ އެޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020
ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް

ބޮލީވުޑްގައި މިހާރު ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ސްރީ ލަންކާގެ ބަތަލާ ޖެކްލިން ފެނަންޑޭޒް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތެލެގޫ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.