20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ނިއުމާގެ "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ލަންކާގާއި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާނީ އެ ގައުމުގައި ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 4
ޓްރަމްޕުގެ ސިޓީއެއް ލަންކާގެ ރައީސް އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލަންކާ އިން ނަގުލަންދާށި ބޭރުކުރަން އުޅުމުން ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 14) - ދިރޭ 200 ނަގުލަންދާއްޓާ އެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީމް ޝޫޓިން އަށް ލަންކާ އަށް

ކުރީގެ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޝޫޓިން އަށް ކާސްޓާއި ކްރޫ އަންގާރަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ލަންކާގެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 7) - ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ އުވާ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ބަދުއްލާގައި ދަތުރު ކުރައްމުން ދިޔަ ބަހެއް މަގުން ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 15
12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ލަންކާގައި ހައްޔަރު

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިއްޔެ ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރީ، ވިސާ އާއި ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުން ބޭރު...

January 06, 2020 9
ލަންކާ ފުލުހަށް ގެންދިޔަ ފަސް ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިއްޔެ އާއި ރޭ ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 10
ލަންކާގައި ހަ ދިވެއްސަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ލިޔެކިޔުން ނެތި ސްރީ ލަންކާގައި އުޅުނު ހަ ދިވެއްސަކު އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

January 05, 2020 2
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު އިސް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ އިއްޔެ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 28
ރައީސް، ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޗުޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 12
ލަންކާ ސަރުކާރުން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019
ފިއްލެވި ލަންކާގެ މިނިސްޓަރު ހައްޔަރު ކުރީ ހޮސްޕިޓަލުން

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 28) - ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމާ ގުޅިގެން ފިއްލެވި ކަމަށް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިން ބުނި ލަންކާގެ ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖީތާ ސެނެރަތުނަ ލަންކާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮންނަވަނިކޮށް އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2019 4
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގެ ކޮންޓްރޯލް ޗައިނާއަކަށް ނުދެން

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 27) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލް ޗައިނާ އަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތައް ސްރީ ލަންކާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 2
އަމުރު ނެރުމުން ލަންކާގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު ފިއްލަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 26) - ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ކޯޓު އަމުރެއް ނެރުމާ ގުޅިގެން ލަންކާގެ ކުރީގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖީތާ ސެނެރަތުނަ ފިއްލަވައިފި ކަމަށް ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 2
ސްވިސް އެމްބަސީގެ ލަންކާ މުވައްޒަފު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލެންޑްގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްރީ ލަންކާގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 2
ބޮޑުވަޒީރުކަން ހޯދުމުގައި ވެސް ޔޫއެންޕީގައި ކޯޅުން

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ އެޕްރީލް މަހު އޮންނަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރުކަން ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ)ގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އާއި ޑިޕިއުޓީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރަމަދާސަގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި ކޯޅުންތަކެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
އެމްބަސީ ސްޓާފުގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހަދަން އަންގައިފި

ލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ވަގަށް ނަގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީގެ ސްޓާފްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހަދަން ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 2
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ދިނުން އަނެއްކާވެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒްކުރުން އަނެއްކާވެސް ފަސް ކުރުމުގެ އަމުރެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީއަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގެ އިންޓަލިޖެންސް އެޖެންސީ ހިންގުމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަސްކަރީ އޮފިސަރަކަށް ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 09, 2019 8
ޕޯޓް ސިޓީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހެދި ކޮލަމްބޯ ޕޯޓް ސިޓީ ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖެއްސިކަން ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 1
ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް ރަނިލްގެ ބަދަލުގައި ސަޖިތު

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކީ ސަޖިތު ޕްރެމަދާސާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ލަންކާގެ ވެރިންނާ ޝާހިދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ސްރީލަންކާގެ ރައީސް ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސަ އާއި ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސައާ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 69
"ހުކުމާ މެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައު ކަންބޮޑުވޭ"

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވި ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ މެދު ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައުގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން މިރޭ ބުނެފި...

December 05, 2019
ސްވިސް އެމްބަސީ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ވަގަށް ނަގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީގެ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.