15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 3
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމު ކުރީގެ ވަކީލަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 15) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވަކީލް ތިލަކް މަރަޕާނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 15, 2017
ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ރިޔާސީ ކޮމިޝަން، ފައިނޭންޝަލް ކްރައިމްސް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް...

August 15, 2017 17
ލަންކާގައި އެކްސިޑެންޓްވެ ދިވެހި ފުލުހަކު އައިސީޔޫގައި

ސްރީ ލަންކާގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދިވެހި ފުލުހަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއްވެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 38
ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ވަކިކުރަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު ޒާހިޔާ ޒަރީރު މަގާމުން ވަކިކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 3
ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރުގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ހުށަހަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ވިޖެޔެދަސާ ރާޖަޕަކްސާގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސްކުރަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެރިކަން ކުރާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 7
ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 10) - ކޮރަޕްޝަނުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވާ ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އެންމެ ފަހުން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

August 10, 2017 1
ރަވީ މަގާމުން ދުރުކުރަން ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ ބައެއް މިނިސްޓަރުން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 5
ލަންކާގައި ވެރިކަން ކުރަނީ ވަގުންގެ ޕާޓީއަކުން ނޫން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 7) - ސްރީ ލަންކާގައި ވެރިކަން ކުރަމުންދަނީ ވަގުންގެ ޕާޓީއަކުން ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ތެރޭން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ...

August 07, 2017 3
އަޅުގަނޑު ވޯޓު ދޭނީ ޚާރިޖީ ވަޒީރާ ދެކޮޅަށް: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 7) - ޕާލަމެންޓަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި އޭނާ ބޭރު ކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 5
ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 3
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަން (ޖޭއޯ) ގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2017 17
ބަނދަރަށް ފަހު ލަންކާގެ ދެ ހޮޓާ ވެސް ވިއްކާލަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 3) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ޗައިނާ އަށް ވިއްކާލުމަށް ފަހު ލަންކާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގާ އެންމެ ބޮޑު ދެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކާލަން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017 80
ޗައިނާގެ މަޅީގައި ލަންކާ ޖެހިއްޖެ، ދެން ރާއްޖެ ބާ؟

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ރާއްޖެ އަށް އެތައް މިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ އެހީ ދެމުންނެވެ. ހިލޭ އެހީ އާއި ލޯނު އެހީ އެވެ. މިއީ ޗައިނާއިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އަވައްޓެރި ސްރީ ލަންކާއާ މެދު ވެސް ގެންގުޅުނު ސިޔާސަތެވެ. ލަންކާ ސަރުކާރުން ބޭނުންވި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ފަސޭހަ ކަމާ އެކު ލޯނު ދިނެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2017 11
ލަންކާގެ ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓް ޗައިނާ އަށް ކުއްޔަށް ދީފި

ސްރީ ލަންކާގެ ހަންބަންޓޯޓާ ޕޯޓާއި، އެ ސަރަހައްދުން 6000 ހެކްޓަރަށް ވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ޗައިނާ އަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންމެ ފަހުން ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2017 1
ލަންކާގެ ޑެންގީ ހާލަތު ގޯހަށް، މިހާތަނަށް 300 މަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 25) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ނުފެތުރޭހާ ހަލުވި މިނުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަރައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 2
ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް: ސިޔާސީ ހަޔާތުގައި 40 އަހަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހައިގެ ސިޔާސީ ސަޔާތަށް 40 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 61
ގާސިމްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ، އައިސީޔޫގައި ފަރުވާދެނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓާފައި އޮތުމުން، އިތުރު ފަރުވާ އަށް އޭނާ އަށް މިރޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންނެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. އަދި އެއާޕޯޓުން ސީދާ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށުމަށް ފަހު، ހާލުކޮޅު ސީރިއަސް ވެގެން މިހާރު ފަރުވާދެމުން އަންނަނީ އޭޑީކޭގެ އައިސީޔޫގަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2017 1
ލަންކާގައި ހިތް ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 10) - ސްރީ ލަންކާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތް ބަދަލު ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2017 13
އަހަރު ދެބައިވިި އިރު ލަންކާ އަށް މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 7) - މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 4.5 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 32
މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން" ޕީޕީއެމް ޓީމެއް ލަންކާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން"، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ...

July 06, 2017 6
ލަންކާގައި އިންވެސްޓްކުރަން ޕްރިންސް ވަލީދު ޝައުގުވެރިވޭ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 6) - ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ތަލާލް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ސްރީ ލަންކާގައި ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފެނިވަޑައިގެން އެ ގައުުމުގައި އިންވެސްޓްކުރަން...

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ޑެންގީ ޖެހިގެން ލަންކާ އިން 225 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 5) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ނުފެތުރޭހާ ހަލުވި މިނުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރި މިހާތަނަށް 225 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 6
ސީޒަން ލަންކާގައި އުޅުނަސް، ފިލްމުތަކުން ނުގެއްލޭނެ

މަަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މިހާރު ސްކްރީނުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ފޭނުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނީ ސީޒަން ދެން ފިލްމްތަކުން ނުފެނި ދާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ހާސް ނުވާށެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
ލަންކާގައި އަންހެނުން އެކަނި ކުރޮޅިއަށް ނާރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ލަންކާގައި އަންހެނުން އެކަނި ކުރޮޅި އަށް ނޭރުމަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 52
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...