05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ބުދަދުވަހު ދަތުރެއް

ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން މޯލްޑިވިއަން އިން އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ދަތުރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި އވެެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 1
ސީޒަންގެ "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާއެއް

އަލީ ސީޒަންގެ ފިލްމު "ލޯބިވެވިއްޖެ" ގެ ލޯގޯ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ލަންކާގައި މިހާރު ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް ނެތް: އޮފިޝަލް

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 29) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އެޕްރީލް 30 އިން ފެށިގެން ނެތް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިއްހީ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

June 29, 2020 3
"މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރެއް ނުލިބޭ"

ލަންކާ (ޖޫން 29) - މުސްލިމް ވޯލްޑް ލީގުން ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ނުލިބޭ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގައި އިއުލާންކުރި ކާފިއު އުވާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 28) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި އިއުލާން ކުރި ކާފިއު މިއަދުން ފެށިގެން އެއްކޮށް އުވާލައިފި އެވެ.

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ...

24 ޖޫން

June 24, 2020
ލަންކާއިން މިހާތަނަށް ހެދީ 100000 ޕީސީއާރް ޓެސްޓް

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 24) - ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދާ ހަމައަށް 100،000 ޕޮލިމަރޭޒް ޗެއިން ރިއެކްޝަން (ޕީސީއާރް) ޓެސްޓް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޕަވިތުރާ ވަންނިއަރައްޗީ...

June 24, 2020 3
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އައިއެފްސީން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް 175 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
މަތިންނާއި ކަނޑުމަގުން 490 ބިދޭސީން ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 490 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

June 21, 2020 35
އައްޑޫގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ ގެއްލުންވާތީ: ފިރާގު

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަންއިން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަނީ، ހަމައެކަނި އައްޑުއަށް ދަތުރުކޮށްގެން ގެއްލުންވާތީ ކަމަށް، އެ އެއާލައިންގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
ލަންކާގެ ވޯޓުގެކުރިން "ނަމޫނާ" އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 15) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ލަންކާގައި "ނަމޫނާ" އިންތިޚާބެއް އިއްޔެ ބާއްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 5
ލަންކާގެ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ފަސް ތަރީގެ ހޮޓާތަކުން ޗުއްޓީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 13) - ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގައި ފްރަންޓްލައިންގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ސިއްހީ އޮފިޝަލުންނަށް ފަސް ތަރީގެ ހޮޓާތަކުން އާއިލާއާ އެކު ދެ ދުވަސް ނުވަތަ ތިން ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ، ހެލްތު ސެކްރެޓަރީ އަށް އަންގަވައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020
ފަސްކުރި ލަންކާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އޮގަސްޓް 5 ގައި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 11) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ފަސްކުރަން ޖެހުނު ސްރީ ލަންކާގެ އާއްމު އިންތިޚާބު އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 5 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 3
ލަންކާގެ ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 10) - އެކި ސްޓޭޖްތަކަށް ބަހާލައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް އަންނަ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 1
ލަންކާއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން އެކި ގައުމުތަކުގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލަންކާގައި ތާށިވެފައި ތިބި 200 އަށް ވުރެ...

June 09, 2020 11
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ލަންކާގައި މުޒާހަރާ ނުކުރެވޭނެ: ކޯޓު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 9) - ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކޮލަމްބޯގައި މި ހަފުތާގައި ބާއްވަން އުޅުނު މުޒާހަރާ ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 13
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ ނާދެވި ތާށިވެފައިވާ ދިވެހިން ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 3
ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް އޮގަސްޓްގައި ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިޒަމް ވެސް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު އަލުން ހުޅުވާނެ ކަމަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 4
ރާއްޖެއިން ދިޔަ ލަންކާ ތިން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ރާއްޖެއިން ސްރީ ލަންކާއަށް ދިޔަ އެ ގައުމުގެ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

May 31, 2020 14
ތިން ގައުމަކުން 100 އަށްވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ގެެނެސްފި

ތިން ގައުމެއްގައި ތިބި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 7
ޕޮޒިޓިވް މީހުން ގިނަވެ ލަންކާގައި ކާފިއުގެ ދުވަސްތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސްރީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ ގައުމު ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވާ...

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް،...

27 މެއި

May 27, 2020 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވާލުމަށް ޓާސްކް ފޯސް ކޮމިޓީން ރައީސް އަށް ލަފާދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 3
ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވުން:އަދަބަކީ ހައްޔަރުކުރުން

ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދުން ފެށިގެން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެ އަދި ފޭސްކް މާސްކް ނާޅައި އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕޮލިސް އަޖިތު ރޯހަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 4
އެހީ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން ލަންކާއިން ތިން މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ލަންކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދިން 8 ޑޮލަރުގެ އެހީ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން އިއްޔެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ސްރީ ލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެއާލައިނުގެ ޗެއާމަން އަޝޮކް ޕަތިރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.