22 މާޗް

March 22, 2017 2
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ދިވެއްސަކު ފިލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ އިމިގްރޭޝަނުގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުރި ދިވެއްސަކު އެހެން ބަޔަކާ އެކު ފިލައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 2
މީހުން މަރަން ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޮ ގްރޫޕެއް ގެންގުޅުނު

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ކޮއްކޮ އަދި އޭރުގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ގޮތަބަޔަ ރާޖަޕަކްސަ މީހުން މެރުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސިއްރު ގްރޫޕެއް ގެންގުޅުނު ކަމަށް ލަންކާގެ ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް (ސީއައިޑީ) އިން އިއްޔެ ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 56
ނަޝީދު އަނެއްކާވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ސްރީ ލަންކާ އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

March 19, 2017 4
ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދިވެހިން ރޯގާއަށް ސްކްރީން ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި މި ދުވަސްވަރު އެޗް1އެން1 ފެތުރޭތީ ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ދިވެހިން އެ ބައްޔަށް ސްކްރީންކުރުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ލަންކާގެ ދިދަ ހުރި ތެޔޮ ބޯޓެއް ކަނޑު ފޭރިއްޖެ

މޮގަދިޝޫ (މާޗް 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ސޮމާލިއާގެ ބޭރުން ކަނޑުފޭރިވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 5
ދަސްވާރު ޕްރޮގްރާމަށް ލަންކާ އިން ތައުރީފުކޮށްފި

ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ކުއްޖަކު ބާކީ ނުކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ހިންގާ "ދަސްވާރު" ޕްރޮގްރާމަށް، ސްރީ ލަންކާގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އަކީލާ ވިރާޖު ކަރިޔަވަސަމް މިއަދު ތައުރީފު ކުރެއްވި ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 3
ޕެނަލުގައި ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމަނަން ސިރިސޭނާ ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 6) - ލަންކާ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. އިން ތަކުރާރުކޮށް ގޮވާލި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަތައް ބަލާ ޕެނަލުގައި ބޭރުގެ ފަނޑިޔާރުން ހިމެނުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 8
މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތައް ކޮލަމްބޯ އަށް ފަށަނީ

ސްރީލަންކާގެ ކޮލަމްބޯ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
ލަންކާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް ދަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ އަށް އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުގައި އަނިޔާ އާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017
ގައިދީން އުފުލި ބަހަކަށް ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ޖަލަކުން ކުށްވެރިން ގެންދިޔަ ބަހަކަށް ހަތިޔާރު ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ހަމަލާދީ ހަތް މީހުން މަރާލައިފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 6
ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދަން ދެ ގައުމެއްގެ އެހީ އަށް އެދެފި

ބޮޑު ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމަށް 12 މީހުންނާ އެކު ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދޯނި ހޯދުމަށް އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އެހީތެރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެދިއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 1
ލަންކާ ރިޕޯޓަރުގެ މަރާ ގުޅިގެން ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 22) - ސްރީ ލަންކާގައި 2009 ވަނަ އަހަރު މަރާލި މަޝްހޫރު އެޑިޓަރު ލަސަންތާ ވިކްރަމަތުންގާގެ މަރުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ސިފައިން އިންޓަލިޖެންސް ފަސް އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 3
ސީޒަންގެ "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން ޑައިރެކްޓް ކުރާ ސިންގަޅަ ފިލްމް "ކައުޝި" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައި، ފިލްމުގެ ޕޯސްޓް ޕްރޮޑަކްޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލި 1200 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާ ސިފައިންގެ ތެރޭން ފިލާފައިވާ މީހުން ހޯދުމަށް މިލިޓަރީ ޕޮލިހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނުގައި މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން މިހާތަނަށް 12،00 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2017 13
ދެ ހަފުތާ ފަހުން ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް

ސްރީލަންކާގައި ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ހުންނެވުމަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި އިނގިރޭސި ވިލާތަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލްގެ މައްޗަށް އިތުރު ދައުވާއެއް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާގެ މައްޗަށް މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ތުހުމަތުގައި އިތުރު ދައުވާއެއް ކުރަން...

February 12, 2017 4
ލޯނު އަދާކުރަން ލަންކާ އިން 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 12) - ބޭރުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނަގަން ގަސްދުކުރާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017 29
ނަޝީދު ލަންކާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރްޕާލާ ސިރިސޭނާއާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 57
މަޖިލިހުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ސަރުކާރަށް ގެއްލޭނެ: ނަޝީދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކުރަން އިދިކޮޅު އެންމެން ގުޅިގެން އުފެއްދި މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) އަށް ކުރެވުނު މާ ބޮޑު ކަމެއް ނެތެވެ؛ އޭގެ ބަދަލުގައި ފެންނަނީ، އެމްޔޫއޯގެ ތެރެއިން ފިކުރު ބައިބަޔަށް އިއްތިހާދުވެގެން އުޅޭ މަންޒަރެވެ. އެކަމަކު އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގެންނެވި، ކުރީގެ ރައީސް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
ގައުމުގެ އެއްބައިވަންތަކަމަށް ހުއްޓުމެއް ނެތް: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 5) - ދިގު ހަނގުރާމައަކަށް ފަހު ގައުމުގެ ތަފާތު ނަސްލުތަކުގެ މީހުން އެއްބައި ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 11
ވާތު ސަންގެއް ވަގަށް ނަގައިގެން ހަތް މީހުން ބަންދަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ވާތު ސަންގެއް ވަގަށް ނެގި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ސްރީ ލަންކާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބަކުން ހަތް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 110
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ގަބޫލުކުރަން ދަތިވި ވަގުތުކޮޅު

ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތް ހޯލަށް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަޑައިގަތުމާ އެކު އެއްބަޔަކަށް އުފަލުން ރޮވުނީ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ތިބީ، ހޯލުގައި ހުންނެވީ ނަޝީދު ކަން ގަބޫލުކުރަން ދަތިވެފަ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް ދެ އަހަރު ފަހުން، އެ މީހުންގެ "ރައީސް"އާ ބައްދަލުވީމަ އެވެ. މާޗް، 13، 2015 ގައި އެމަނިކުފާނަށް...