29 މެއި

May 29, 2020
ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން އިތުރުވާތީ ލަންކާގައި އަލުން ކާފިއު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސްރީ ލަންކާގެ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ ގައުމު ހުޅުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން އާދިއްތަ...

May 29, 2020
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް،...

27 މެއި

May 27, 2020 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓް އޮގަސްޓް މަހު ހުޅުވަން ލަފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ އެއާޕޯޓްތައް ހުޅުވާލުމަށް ޓާސްކް ފޯސް ކޮމިޓީން ރައީސް އަށް ލަފާދީފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 3
ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވުން:އަދަބަކީ ހައްޔަރުކުރުން

ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދުން ފެށިގެން ސޯޝަލް ޑިސްޓެންސިންއާ ޚިލާފުވެ އަދި ފޭސްކް މާސްކް ނާޅައި އުޅޭ މީހުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް މިހާރު ދީފައިވާ ކަމަށް ޑެޕިއުޓީ އިންސްޕެކްޓާ ޖެނެރަލް އޮފް ޕޮލިސް އަޖިތު ރޯހަނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 4
އެހީ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން ލަންކާއިން ތިން މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 22) - ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ލަންކާގެ ވިޔަފާރިވެރިއަކު ދިން 8 ޑޮލަރުގެ އެހީ ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ފިތިގެން އިއްޔެ ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2020
ސްރީ ލަންކަންގެ ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ޖޫން 1 ގައި ފެށޭތޯ ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެއާލައިނުގެ ޗެއާމަން އަޝޮކް ޕަތިރާޖް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 25
ލަންކާ އިން ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ: ހެލްތު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ސްރީ ލަންކާގައި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 7
ލަންކާގެ ރައީސްގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް ފަންޑަށް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ތިން މަހުގެ މުސާރަ ކޮވިޑް-19 ހެލްތުކެއާ އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ފަންޑަށް ހަދިޔާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 6
ޒަރޫރީ ބޭސް ގެނެސްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކުރުމުން، ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ބޭނުން 78 މީހަކަށް، އެ ބޭސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފޮރިން...

May 14, 2020 9
ރާއްޖޭގައި ތިބި ލަންކާގެ ބައެއް މީހުން ގެންގޮސްފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާތީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 5
ލަންކާ ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާންޖެހޭ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ 52 ދުވަހު ލޮކްޑައުން ކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ގައިޑްލައިންތަކަށް ތަބާވާން ޖެހޭނެކަން އަންގައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 1
ލަންކާގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވިސާ އިތުރުކޮށްދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 9) - ސްރީ ލަންކާގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ ވިސާގެ މުއްދަތު އަންނަ ޖޫން މަހުގެ 11 އަށް އިތުރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 6
ލަންކާ މީހުންގެ މެއި މަހުގެ މުސާރަ ނުނަގަން އެދިއްޖެ!

ކޮލަމްބޯ (މެއި 8) - ސްރީ ލަންކާ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ތިބި 1.5 މިލިއަން މީހުންގެ މެއި މަހުގެ މުސާރަ ހަދިޔާ ކުރަން ސަރުކާރުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 9
ޔޫކޭގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަކަށް ލަންކާ ދަރިކޮޅު މީހެއް

ލަންޑަން (މެއި 7) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމަށް ސްރީ ލަންކާ ދަރިކޮޅުގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ރަނިލް ޖަޔަވަރްދަނާ ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 2
ވައިރަސް ފެތުރުން އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ: ލަންކާ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 4) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން 100 ޕަސެންޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް އަދި ނުބުނެވޭނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ޑިރެކްޓަ ޖެނެރަލް އޮފް ހެލްތު އަނިލް ޖަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
އުވާލި ޕާލަމެންޓެއް އަލުން ނުބޭއްވޭނެ: ލަންކާގެ ރައީސް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - އުވާލާފައިވާ ޕާލަމެންޓުގެ ބައްދަލުވުމެއް ދެން ނުބޭއްވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އިއްޔެ އަންގަވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 16
ކޮވިޑް އަށް ފަހު ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ޗައިނާގެ އެހީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު އިގްތިސާދީ ގޮތުން ސްރީ ލަންކާ އަރައިގަތުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޗައިނާގެ އެހީ ލިބޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީގެ ޝާޒެ ޑެފެއާޒް...

April 30, 2020 2
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވި، ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 30) - ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓް މިދިޔަ މާޗް މަހު އުވާލާފައިވާތީ، ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރަށް ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި މަގުތައް ބަންދުވެއްޖެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
ކޮވިޑް-19: ލަންކާގެ ކާފިއު އުވާނުލަން ނިންމައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 27) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސްރީ ލަންކާގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކާފިއު ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި އުވާލަން ނިންމި ނަމަވެސް އެ ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ލަންކާގެ ނޭވީ މަރުކަޒެއްގައި ވައިރަސް ފެތުރެނީ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އާއި ކައިރީގައިވާ ނޭވީ ކޭމްޕެއްގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރި 30 ސިފައިން ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަން ކަރަންޓީން ކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 6
ލަންކާގައި ދޭން އުޅުނު ހަމަލާއެއް ފެއިލްކޮށްލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 20) - މިދިޔަ އަހަރުގެ އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކަށް ފަހު، ދޭން އުޅުނު އެބާވަތުގެ އެހެން ހަމަލާއެއް ނާކާމިޔާބުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 4
ލަންކާގެ ކާފިއު އަށް ލުއިތަކެއް، ކޮލަމްބޯ ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 19) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސްރީ ލަންކާގައި ހިންގާފައިވާ ކާފިއު އަށް މި ހަފުތާގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 7
ބޭރުގައި ތިބި މީހުންނަށް 1،061 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފި

ސްރީ ލަންކާ އާއި އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ފޮނުވައިދޭން އެދުނު ޖުމްލަ 1،601 ޕެކޭޖް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.