25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 24
ޑްރަގްސްއާ އެކު 3 ދިވެއްސަކު ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން އުޅޭ ދެހިވަލަ ސަރަހައްދުން ހަތަރު ކިލޯގެ ހެރޮއިންއާ އެކު ތިން ދިވެއްސަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 6
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގެ މައި އެއާޕޯޓުގެ އާ ޓާމިނަލް ހަދަން ޖަޕާނުގެ ޓައިސޭ ކޯޕަރޭޝަނަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

February 21, 2020 19
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު ހޯދަނީ

މިދިޔަ އަހަރު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅުން ހުރި ހަތަރު ދިވެއްސަކު އެބަ އުޅޭ ކަމަށާއި އެ މީހުން އަދި ހައްޔަރުކުރެވިފައި ނުވާ ކަމަށް ލަންކާ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 6
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެމެރިކާ އިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 15) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގެ ފަހު ދުވަސްވަރު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ އިތުބާރު ހުރި ހެކި ލިބިފައިވާތީ އެ ގައުމުގެ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ލެފްޓިނެންޓް ޖެނެރަލް ޝަވެންދުރަ ސިލްވާ އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގެ އިމާރާތަކުން ދިވެހި ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 1
އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް: ގޯޓާބޭ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - އެންމެ އިސްކަން ދެނީ، ޚިޔާލުފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް ޑިމޮކްރެސީ ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަސް: ލަންކާ އިން ފެނުނު މީހާ ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 1) - ލަންކާ އިން ފެނުނު ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިފައި ހުރި ހަމައެކަނި މީހާ ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020 6
ޗައިނާ މީހުންނަށް ވިސާދިނުން ލަންކާއިން ކޮންޓްރޯލްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 28) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރުކުރާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ވިސާ ދިނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 34
ލަންކާއިން ވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ޗައިިނާގެ ވުހާންއިން ފެނުނު ނުރައްކާތެރި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާއިން ވެސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020
ހާލުގައި ޖެހުނު ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް އެހީތެރިވަނީ

އިންޖީނު ހުއްޓުމުގެ ސަބަބުން، ހާލުގައި ޖެހުނު ސްރީ ލަންކާގެ މަސް ބޯޓަކަށް ރާއްޖޭގެ ކޯސްޓް ގާޑުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 5
ޖަޕާނު ރެސްޓޯރަންޓް ނިހޯންބަޝި ރާއްޖޭގައި ހުޅުވައިފި

ޖަޕާނުގެ އަސްލު ރަހަތަކަށް މަޝްހޫރު އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓް "ނިހޯންބަޝި" ކްރޮސްރޯޑްސްގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 22, 2020
އެއްމާބަނޑު މީހުންގެ ރެކޯޑް ލަންކާގައި ހެދޭ ގޮތެއްނުވި

އެއްމާބަނޑު މީހުން އެއްތާކަށް ޖަމާކޮށްގެން ސްރީ ލަންކާ އިން ހަދަން އުޅުނު ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑަކަށް، އުންމީދު ކުރި ވަރަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޖަމާވުމުުން ދިމާވި ދަތިތަކާ ހުރެ ރެކޯޑް...

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 21) - ސްރީ ލަންކާގައި ކުރި މަދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު ކަމަށް ބުނާ 20،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ކަމަށް ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 1
ލަންކާގެ ރައީސް ޗައިނާ އަށް، ބޮޑުވަޒީރު އިންޑިއާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 20) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ ޗައިނާ އަށް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އިންޑިއާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ނިއުމާގެ "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރެއް ލަންކާގާއި

ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު ޝޫޓްކުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ހުރިހާ މަންޒަރުތަކެއް ވެސް ނަގާނީ އެ ގައުމުގައި ކަމަށް ފިލްމުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ނިއުމާ މުހައްމަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 4
ޓްރަމްޕުގެ ސިޓީއެއް ލަންކާގެ ރައީސް އަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ރަސްމީ ސިޓީއެއް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 2
ލަންކާ އިން ނަގުލަންދާށި ބޭރުކުރަން އުޅުމުން ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 14) - ދިރޭ 200 ނަގުލަންދާއްޓާ އެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ޗައިނާ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

January 14, 2020 2
"ކަޅަކި" ގެ ޓީމް ޝޫޓިން އަށް ލަންކާ އަށް

ކުރީގެ ބަތަލާ ނިއުމާ މުހައްމަދު ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމު "ކަޅަކި" ގެ ޝޫޓިން އަށް ކާސްޓާއި ކްރޫ އަންގާރަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރައިފަ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
ލަންކާގެ ބަސް އެކްސިޑެންޓުގައި 12 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 7) - ސްރީ ލަންކާގެ މެދުތެރޭގެ އުވާ ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށް ބަދުއްލާގައި ދަތުރު ކުރައްމުން ދިޔަ ބަހެއް މަގުން ކައްސާލައިގެން ވެއްޓި އިއްޔެ ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި 12 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 15
12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން އެކަކު ލަންކާގައި ހައްޔަރު

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިއްޔެ ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރީ، ވިސާ އާއި ޕާސްޕޯޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުން ބޭރު...

January 06, 2020 9
ލަންކާ ފުލުހަށް ގެންދިޔަ ފަސް ދިވެއްސަކު ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިއްޔެ އާއި ރޭ ގެންދިޔަ 12 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ފަސް މީހަކު މިހާރު ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 10
ލަންކާގައި ހަ ދިވެއްސަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ލިޔެކިޔުން ނެތި ސްރީ ލަންކާގައި އުޅުނު ހަ ދިވެއްސަކު އެ ގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

January 05, 2020 2
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ލަންކާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ގަވާއިދާޚިލާފަށް ހަތިޔާރު ގެންގުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގައި ހިމެނޭ އިދިކޮޅު އިސް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ އިއްޔެ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 28
ރައީސް، ޗުއްޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ލަންކާ އަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ޗުޓީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 12
ލަންކާ ސަރުކާރުން 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ގޮތުގައި 250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.