30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 2
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން އަމުރު ނެރެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 30) - އެގާރަ ކުއްޖަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރަން ކޮލަމްބޯ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 10
ލަންކާގަ އުޅޭ ދިވެހިން ދަފުތަރުގައި ޖެހެން ފަސޭހަގޮތެއް

ސްރީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން މާލޭގެ ދަފުތަރުގައި ޖެހުމަށް، ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

August 28, 2018 54
ނަޝީދާއި އިބޫއާ އެކު އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން ސްރީ ލަންކާގައި މިރޭ ބޭއްވި ކެމްޕޭން ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ބަޔަކު ބުނީ މިހެންނެވެ؛

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 14
ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަނެއްގައި ތިބުމަކީ ފަޚުރެއް:އަލީ ޒާހިރު

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން ޕާޓީތަކުން އެކުލަވައިލި އިއްތިހާދަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން "ކޮކްޓެއިލް ކޯލިޝަން" ގެ ނަން ދެއްވިޔަސް، ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށްފައިވާ އެ އިއްތިހާދަކީ ފަޚުރެއް ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް އަލީ ޒާހިރު މިރޭ ސްރީ ލަންކާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 27, 2018 64
ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނީ ހުސްއަތާ: އިބޫ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޖައްސާފައިވާ ނިކަމެތި ހާލާއި މަޖުބޫރު ކުރުވުންތަކާ ދެކޮޅަށް، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ނަގާ ވޯޓުގައި ބަސް އިއްވުމުން،...

August 27, 2018
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ޚާއްސަ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 27) - ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފައްދާފައިވާ ތިން ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ޚާއްސަ ކޯޓަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 36
ނަޝީދާއި އިބޫ، ބައިވެރިވާ ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ލަންކާގައި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޚާއްސަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއް ސްރީ ލަންކާގައި މާދަމާ...

August 26, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޝަރީއަތް ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން އުފެއްދި ޚާއްސަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ބައެއް މީހުން ކޯޓަށް...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2018 4
ސްރީ ލަންކަންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު އަލުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ ގަންނާނެ ބަޔަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އަނެއްކާ ވެސް ފަށައިފި އެވެ.

August 25, 2018 2
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނަން

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސާޅީސް ދެ އަހަރަށް ފަހު ސްރީ ލަންކާގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2018 4
ލަންކާގެ 100 ޓައުނެއްގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 24) - ސްރީ ލަންކާ އަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލް ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހެދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓައުނުގައި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018
ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 18) - ނޫސްވެރިިއަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ސީއައިޑީ އިން އެމަނިކުފާނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 40
ސްރީލަންކަންގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2018 1
އެޑިޓަރަކު ވަަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ރާޖަޕަކްސާއާ ސުވާލުކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 16) - ސްރީ ލަންކާގެ ނޫހެއްގައި މަސައްކަތް ކުރި އެޑިޓަރަކު ވަގަށް ނެގި މައްސަލާގައި ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާއާ ސުވާލު ކުރަން ކްރިމިނަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 1
މާކްސް ލައިންގެ އޮޕަރޭޝަން ރާއްޖޭގައި އަލުން ފަށައިފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކޮންޓެއިނާ ޝިޕިންގް ކުންފުނި މާސްކް ލައިނުން ރާއްޖޭގައި އަލުން އޮޕަރެޝަންތައް ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 21
އެންމެ އުތުރަށް ލަންކާގެ ދަތުރު މުހިންމުވެފައި!

މި ސަރަހައްދުގެ ރަށްތައް ރީޗެވެ. އާންމުން މަސައްކަތްތެރި އެވެ. ކުށް މަދެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ފައްކާ އެއް ހިސާބެވެ. އެކަމަކު ގުދުރަތީ ވަސީލަތްތަކާއި އިންވެސްޓަރުން ތިބި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އަވަސް ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ނެތުމެވެ. މީގެ 28 އަހަރު ކުރިން ހުޅުވި ހދ....

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018
ވަޒީރުންގެ މުސާރަ ބޮޑެއް ނުކުރާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 6) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނާއި ވަޒީރުންގެ މުސާރަ އިން ސެންޓެއްގެ މިންވަރު ވެސް ބޮޑު ނުކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2018 16
ލަންކާގެ އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ދެމަފިރިން ފުރުން މަނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 30) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންގެ ޕާސްޕޯޓް ކޯޓު އަމަރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2018 2
"އުއްމީދަކީ ކޮރަޕްޝަން ނެތް ތަނަކަށް ލަންކާ ހެދުން"

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 29) - އުއްމީދަކީ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ ކުޑަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓަށް ސްރީ ލަންކާ އެރުވުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 29, 2018 4
ޗައިނާގެ ސިލްކް ރޯޑުގައި ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ގައުމެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 29) - ޗައިނާގެ މެރިޓައިމް ސިލްކް ރޯޑުގައި ސްރީ ލަންކާ އަކީ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް ކަމަށް ޗައިނާ ސަފީރު ޗެން ޒުއެޔުއަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
އީރާނުން އެތެރެކުރި ތެލަށް ސައިފަތުން އަގު ދައްކަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - އީރާނުން ކުރިން އެތެރެކޮށްފައިވާ ތެލަށް ނުދެއްކި ހުރި ފައިސާގެ ބަދަލުގައި އެ އަގަށްވާ ވަރަށް ސައިފަތް ފޮނުވައިގެން ޕޭމަންޓް ހަމަޖެއްސޭތޯ ލަންކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 1
ޖުލައި 25-31 އާ ދެމެދު ކޮލަމްބޯއިން ކަރަންޓް ކަނޑަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ޖުލައި މަހު 25 އާއި 31 އާ ދެމެދު ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކުން ކަރަންޓް ކެނޑޭނެކަން ޕަވަ އެންޑް ރިނުއެބްލް އެނާޖީ މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި...

July 23, 2018 5
ޗައިނާ އިން 295 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ލަންކާއަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 23) - ޗައިނާ އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދެ ބިލިއަން ޔުއާން (295 މިލިއަން ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައިވާކަން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 4
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބަދަލެއްނާދޭ: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 22) - ޑްރަގު ބޭނުން ކުރާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނުގެންނަ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 13
ލަންކާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ނުކުރަން އީޔޫގެ އިންޒާރު

ބްރެސަލްސް (ޖުލައި 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 42 އަހަރަށް ފަހު މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒް ކުރަން އުޅޭތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 1
ލަންކާގެ ގިޓާ ފެސްޓަށް އަނެއްކާވެސް ޝަހީދު ލެގަސީ

މި ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާގައި ފަށާ "ގިޓާ އެންޑް ފޯކް މިއުޒިކް ފެސްޓް" ގައި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ހުނަރުވެރި ގިޓަރިސްޓުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޝަހީދު ލެގަސީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު 2.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 1
ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން ޕްރެޝަރެއް ނުކުރޭ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 8) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު ހަވާލު ކުރަން ޗައިނާ އިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ޕްރެޝަރު ނުކުރާ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.