22 މެއި

May 22, 2018 1
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ މާދަމާ ލަންކާގައި ބާއްވަނީ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ މާދަމާ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް އާއިލާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

May 22, 2018 15
މަޖީދު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ އަގު ބޮޑު ޝަހުސިއްޔަތެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މަޖީދުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުން...

May 22, 2018 128
ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ 55، މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސްރީ ލަންކާގައި...

21 މެއި

May 21, 2018 17
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭނާގެ...

May 21, 2018 14
ސްރީ ލަންކާ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ދިމާލަށް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 21) - ސްރީ ލަންކާ އަށް 1948 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭ އަހަރަކީ މި އަހަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މަންގަލާ...

20 މެއި

May 20, 2018 30
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ލަންކާ އަށް

ބެއިޖިން (މެއި 17) - ކެންޑީ އާއި ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ގުޅާލުމަށް އަލަށް ހަދާ އެކްސްޕްރެސްވޭ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

May 17, 2018 10
ޕާޓީ ޑްރަގާއެކު ދެ ދިވެހިން ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ ދިވެހިން ސްރީ ލަންކާއިން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޯޓުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހެދުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 6) - ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނެ ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތު ނައްތާލަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 4
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - ސްރީ ލަންކާގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރުގެ އާ ކެބިނެޓް މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ލަންކާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ގެންނަ ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018
ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލްގެ ޕާޓީން އާ އެމްއޯޔޫއަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ...

April 17, 2018 2
ލަންކާގެ ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހިންދަނާންދާ އަލުތުގަމަގެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ލަންކާގެ ޕޯޓް ސިޓީއަށް ޗައިނާގެ ސީސީސީސީއިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ސްރީ ލަންކާގައި ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ޕޯޓް ސިޓީ އަށް ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ) އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 3
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ސިރިސޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2018
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ދިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ 16...

April 12, 2018 6
ފަގީރު އާއިލާތަކަށް ކޮލަމްބޯގައި 50000 ފްލެޓް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ލަންކާގައި ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަގީރު އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮލަމްބޯގައި 50،000 ފްލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 1
ލަންކާގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހުން ބަންދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީގައި ބުޑިސްޓުންގެ ހައްދުފަހަނަޅައިފައިވާ ފަރާތްތަކުން މުސްލިމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސިފައިންގެ ދެ މީހަކު ޓެރަރިސްޓް...

April 10, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ކެބިނެޓުގެ ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ އެސްއެލްއެފްޕީން މިއަދުގެ ކެބިނެޓް ބައްދަލުވުން ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 2
ލަންކާ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓުން 15 މެންބަރުން ވަކި ކުރުމަށް ކޯލިޝަން ސަރުކާރުގެ މައި ޕާޓީ ކަމަށްވާ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ދަންނަވައިފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018
ލަންކާގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ސްރީ ލަންކާގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވި ދެ ދިވެހިންގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް ލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހި އެމްބަސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018 3
ލަންކާގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ ދިވެއްސަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސްކޫލެއްގެ ޕްރިންސިޕަލަކާއި ސީއެޗުއެސްއީގެ ޓީޗަރެއްގެ އިތުރުން އެހެން ދެ މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 2
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މީހުން ވަކިކޮށް ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފެއިލްކޮށްލުމާ އެކު އަންނަ ހަފުތާގައި ކެބިނެޓަށް ބަދަލުތަކެއް...

April 05, 2018 1
ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީގެ 13 މެންބަރުން ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް ޕާލަމެންޓުގައި ރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީގެ 13...

04 އެޕްރީލް

April 04, 2018 2
ރަނިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް މިރޭ ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފާހެއް ނުވި އެވެ.

April 04, 2018
ރަނިލްގެ ވޯޓުގައި ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ވަކި ގޮތަކަށް ވޯޓު ނުދޭނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިރޭ ނަގާ ވޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ...

April 04, 2018 2
ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު މިއަދު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 4) - ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާސްކުރަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ބަހުސް މިއަދު ހެނދުނު ފަށައިފަ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - އެއާޕޯޓް މުވައްޒަފުން ފެށި ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

April 03, 2018
ސިރިސޭނާ އާއި ޔޫއެންޕީގެ ބައްދަލުވުމުން ހައްލެއް ނުލިބުނު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 3) - ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ...

April 03, 2018 1
ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ރޯދައިގެ ފަހުން ފަށަނީ

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މިހާރު ހުރި އެންމެ ކާމިޔާބު އެކްޓަރު ޖުމައްޔިލް (ޖުމަލް) ނިމާލާއި އޭނާގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު/އެކްޓަރު ޑައިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނިމާލްގެ އާ ފިލްމްގެ ޝޫޓިން ކުރިއަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 1
އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓުގެ ބޭނުމަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުން

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 2) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ޖޮއިންޓް އޮޕޮޒިޝަނުގެ ފަރާތުން ޕާލަމެންޓަށް ވެއްދުމުގެ ބޭނުމަކީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރު އުވާލުން ކަމަށް ސްޓޭޓް މިނިސްޓަ އޮފް ޕަވަ އެންޑް އެނާޖީ އަޖިތު ޕެރޭރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.