06 ޖުލައި

July 06, 2017 32
މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން" ޕީޕީއެމް ޓީމެއް ލަންކާއަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ސޮއިކުރެއްވި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ "ނުގުޅިގެން"، އެ ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއް ހިމެނޭ...

July 06, 2017 6
ލަންކާގައި އިންވެސްޓްކުރަން ޕްރިންސް ވަލީދު ޝައުގުވެރިވޭ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 6) - ސައުދީ ބިލިއަނަރު ޕްރިންސް ވަލީދު ބިން ތަލާލް ބިން އަބްދުލް އަޒީޒަށް ސްރީ ލަންކާގައި ހުރި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ފެނިވަޑައިގެން އެ ގައުުމުގައި އިންވެސްޓްކުރަން...

05 ޖުލައި

July 05, 2017
ޑެންގީ ޖެހިގެން ލަންކާ އިން 225 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 5) - ސްރީ ލަންކާގައި މިއިން ޒަމާނަކު ވެސް ނުފެތުރޭހާ ހަލުވި މިނުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރި މިހާތަނަށް 225 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017 6
ސީޒަން ލަންކާގައި އުޅުނަސް، ފިލްމުތަކުން ނުގެއްލޭނެ

މަަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަލީ ސީޒަން މިހާރު ސްކްރީނުން ފެންނަލެއް ވަރަށް މަދެވެ. އޭނާގެ ފޭނުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމަކަށް ވާނީ ސީޒަން ދެން ފިލްމްތަކުން ނުފެނި ދާނެތީ އެވެ. އެކަމަކު އެކަމާ ހާސް ނުވާށެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 5
ލަންކާގައި އަންހެނުން އެކަނި ކުރޮޅިއަށް ނާރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 2) - ލަންކާގައި އަންހެނުން އެކަނި ކުރޮޅި އަށް ނޭރުމަށް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 53
ރައީސް ނަޝީދު، މަލިކު ލަވައިގައި ތާށިވެފައި!

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ އޮއިވަރު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތާ މެދު އެންމެ ފުންކޮށް ވިސްނަވާނެ އެއް ބޭފުޅަކީ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދެވެ. ވެރިކަންކުރާ ޕީޕީއެމްގެ ތެރޭގައި ހިނގާ ބައިބައިވުންތަކާއި އެމަނިކުފާނުގެ އެމްޑީޕީ އާއި ޕީޕީއެމްގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ ދެމެދު މިހާރު އުފެދިފައިވާ ގުޅުމާ މެދު އެންމެ...

20 ޖޫން

June 20, 2017 3
ލަންކާގައި މަރުވި ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައިފި

ސްރީ ލަންކާގައި މަރުވި ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެން ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދައި، ވަގުތީ ނަތީޖާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
ލަންކާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރެނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 18) - ސްރީ ލަންކާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ޑެންގީ ފެތުރޭތީ އެކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 29
މަހްލޫފް، ނަޝީދުއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުއާ މިއަދު ސްރީ ލަންކާގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 42
ނަޝީދު ގަތަރުގެ ސަފީރާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ރާއްޖޭން ދާދި ފަހުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލި ގަތަރުން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރާޝިދު ޝަފީ އަލް މައްރީއާ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2017 6
ލަންކާގައި ދިވެހި ކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެންކުއްޖަކު މަރުވި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2017 3
ގަތަރު މައްސަލާގައި ލަންކާ އިން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 8) - ބައެއް ގައުމުތަކުން ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލާފައިވާ ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އަދި ގަސްދު ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގައި...

June 08, 2017 38
ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަނެއްކާ ވެސް ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 10
އުރީދޫ އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް

ސަބްމެރިން ކޭބަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެ، އުރީދު އާއި އާރުއޯއެލްގެ އިންޓަނެޓަށް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 15
ރާއްޖޭން ލަންކާ އަށް ދިނީ ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން ދިނީ 25،000 ޑޮލަރު (385،000 ރުފިޔާ) ކަމަށް ލަންކާގެ ނޫސްތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
ކޮކްޕިޓަށް ވަންނަން އުޅުނު މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރެއް ނުވި

މެލްބަން (ޖޫން 3) - އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަން އިން ފުރައިގެން ކުއާލަ ލަމްޕޫރަށް ދަތުރު ކުރި މެލޭޝިއާ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ބިރު ދައްކާ ކޮކްޕިޓަށް ވަންނަން މަސައްކަތް ކުރި ސްރީ ލަންކާ މީހާ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އުރުވެރިވާ ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2017 20
ދިވެހިން ދިން އެހީއަށް ލަންކާއިން ޝުކުރު އަދާކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

June 02, 2017 18
ދިވެހި ހުތުބާއާއެކު ލަންކާގައި ހުކުރު ކުރަން ފަށަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިވެހި ހުތުބާއާ އެކު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިން މިއަދު ހުކުރުނަމާދަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2017 6
ލަންކާގައި ހާލުގައިޖެހުނު މީހުންނަށް ރާއްޖޭން އެހީ ދީފި

ސްރީ ލަންކާއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެ، ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެންދިޔުމުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ...

May 31, 2017
16 ގައުމަކުން ލަންކާ އަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދީފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 31) - ފެންބޮޑުވެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް 16 ގައުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017 10
ފައިސާގެ އެހީ ދެއްވުމަށް މިނިސްޓަރު އާސިމް ލަންކާއަށް

ސްރީ ލަންކާއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގެ ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ފައިސާގެ އެހީއެއް ދެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ...

May 30, 2017 2
ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 30) - ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް އެހީވުމަށް ވޮލަންޓިއަރުންގެ އެހީތެރިކަމަށް ސްރީ ލަންކާ އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2017 2
ލަންކާ ފެންބޮޑުވުމުގައި 169 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 29) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުގެ ސަބަބުން 169 މީހުން މަރުވެފައިވާ އިރު، މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަރުގަދަ ކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 3
އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން ލަންކާ އަށް އެހީދޭން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ބައެއް ހިސާބުތައް ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ސްރީ ލަންކާ އަށް އިންޑިއާގެ މަނަވަރުތަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

May 28, 2017
އެހީވާން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ފެންބޮޑުވެ ބިންގަނޑު ފޭބުމުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން އުޅުނު ސިފައިންގެ މީހަކު ހެލިކޮޕްޓަރުން ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި ބައި މިލިއަން މީހުން ހާލުގައި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ބޯ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް 103 މީހުން މަރުވެ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.