31 ޖުލައި

July 31, 2016 48
"ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ރުޖޫއަވާން އެދެން"

ގާނޫނީ ވެރިކަމަށް އަނބުރާ ރުޖޫއުވާން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އެމެރިކާ އަދި އިނގިރޭސި ވިލާތް ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަ ގައުމަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 4
ލަންކާގެ ހޮޓާތައް ވިއްކާނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކުގެ ކޮޓަރިތައް ވިއްކޭނެ އެންމެ ދަށް ރޭޓް އުވާލަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2016 1
ލަންކާއިން ގެއްލުނު 16000 މީހުން ހޯދަން ބާރުއަޅަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 27) - ސްރީ ލަންކާގެ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ ހަތް އަހަރުވީ އިރު ވެސް ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު ގެއްލުނު ކަމަށްވާ ބުނާ 16،000 މީހުންނަށް ވީގޮތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ރެޑް ކްރޮސް އިން ބާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 1
މީޑިއާތަކުން އުޅެނީ ވަގުން ވެރިކަމަށް ގެންނަން: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ބައެއް ޕްރިންޓް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމަށް ފަހު "ވަގުން" އަލުން ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016 9
ލަންކާގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެމްބަސީއެއް ހަދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯގައި 155 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާ އެމްބަސީ ކޮމްޕްލެކްސް އެޅުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 1
ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓެއް ނަގަން ވިސްނަމުންދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 13
ހެރޮއިންއާ އެކު ދެ ދިވެއްސަކު ލަންކާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ސްރީ ލަންކާ އިން ދެ ދިވެއްސަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 2
އިނގިރޭސިން އީޔޫ އިން ވަކިވުމުން ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 1) - ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން އިނގިރޭސިވިލާތް ވަކިވުމުން ސްރީ ލަންކާގެ ވިޔަފާރި އަށް އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 6
ތިނަދޫ އާ އިންޖީނުގެ ހެދުން ލަންކާ ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 11 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްގެން ގދ. ތިނަދޫގައި އާ އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 1
ލަންކާ އިން ޔޫރަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރަން ފަށައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 23) - ލަންކާ އިން ޔޫރަަޕަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހަށް ފަހު އުވާލުމާ އެކު ލަންކާ އިން ޔޫރަޕަށް މަަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ

12 ޖޫން

June 12, 2016
ލަންކާ ހަނގުރާމައިގައި 65،000 މީހުން ގެއްލުނު

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 12) - ތަމަޅަ ޓައިގަރުންނާ އެކު ކުރި ދިގު ހަނގުރާމައިގައި 65،000 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

June 12, 2016
ހަމަސް ތެރޭ ލަންކާގެ 18،000 މީހުންނަށް ޑެންގީ ޖެހިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 12) - މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހު ތެރޭ ސްރީ ލަންކާގައި 18،613 މީހުންނަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް ފާހެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 10) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ޕާލަމެންޓުގައި އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުން އެ މަނިކުފާން ސަލާމަތްވެވަޑައިގެންފި އެވެ. ކަރުނަނަޔަކަ މަގާމުން ދުރުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓުގައި ބަހުސް ކުރުމަށް ފަހު ނެގި ވޯޓު ކާމިޔާބުކޮށްފައި ވަނީ 94 ވޯޓުންނެވެ. ޕާލަމެންޓުގެ 225 މެންބަރުންގެ ތެރޭން 51...

05 ޖޫން

June 05, 2016
ލަންކާގެ މާލީވަޒީރުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 5) - ސްރީ ލަންކާގެ މާލީ ވަޒީރު ރަވީ ކަރުނަޔަކަގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް ފާސް ކުރަން ލާފައިވާ ވޯޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރު ކޯލީޝަނުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން މާދަމާ މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ލަންކާގެ ވަޒީރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 3
ސިރިސޭނާ ހޮޓާ ހުޅުވައިދެއްވުމާއެކު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 2) - ސްރީ ލަންކާގައި ބީޗް ހޮޓަލެއް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ރޭ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމާ އެކު ބޭއްވި ހަވާ އެރުމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ތެރޭން ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން އެ މަނިކުފާން ރައްކާތެރިކަމުގެ ހިސާބަކަށް ބަދަލު ކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 8
ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 95 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 8
ފްލައިޓް ލަސްވެ ދިވެހިންނަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ

މިއަދު ހަވީރު ސްރީ ލަންކާ އިން މާލެ އަށް ފުރަން އޮތް މިހިން ލަންކާ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްވެ، ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިންތަކެއް ތާށިވެ ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން...

May 29, 2016 1
ލަންކާ އަކީ މިހާރު އިންވެސްޓަރުންނަށް "ސުވަރުގެއެއް"

ޓޯކިޔޯ (މެއި 29) - އެއް ދުވަސްވަރެއްގައި ޓޫރިސްޓުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ދަތުރު ކުރަން ޖެހިލުންވި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ގައުމަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް "ސުވަރުގެއެއް" ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު...

25 މެއި

May 25, 2016
ލަންކާ އަށް ލިބުނު ގެއްލުން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 26) - މިދިޔަ ހަފުތާގައި ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި އެ ގައުމަށް ލިބުނު ގެއްލުން ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް މާލީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ލަންކާ ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ލަންކާގެ ރަގްބީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވަސީމް ތާޖުއްދީން މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ރާޖަޕަކްސާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. ލަންކާ ފުލުހުންގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ...

May 23, 2016
25 އަހަރު ތެރޭ ލަންކާ އަށް ކުރި ބޮޑު ވިއްސާރަ

ސްރީ ލަންކާ އަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި ގަދަ ވިއްސާރަ އަކީ، ވޭތުވެދިޔަ 25 އަހަރުގެ ތެރޭ ކުރި އެންމެ ގަދަ ވިއްސާރަ އެވެ. ބޭ އޮފް ބެންގޯލްގައި އުފެދިފައިވާ ލޯ ޕްރެޝާ ސިސްޓަމެއްގެ...

22 މެއި

May 22, 2016 1
ފެން ބޮޑުވި ލަންކާ އަށް ބޭރުގެ އެހީ ލިބެން ފަށައިފި

މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ސްރީލަންކާ އަށް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ވިއްސާރައިގައި ފެންބޮޑުވެ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް 71 އަށް އަރާފައިވާ އިރު، ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބޭރުގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެހީ ލިބެން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ލަންކާ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2016
ފެންބޮޑުވުމުގައި ލަންކާ އިން 37 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 19) - މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ސްރީ ލަންކާ އަށް ތިން ދުވަސްވަންދެން ކުރި ބޯ ވިއްސާރައިގައި މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 37 އަށް އަރައިފި އެވެ.