24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ލަންކާގެ ފެންބޮޑުވުމުގައި 80000 މީހުންނަށް ގެއްލުން

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ނޯތު އަދި ސެންޓްރަލް ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ހިސާބުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހި ފެންބޮޑުވެ 80،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް އެކަމުގެ އަސަރުކޮށްފައިވާ...

December 24, 2018 1
މައްސަލަ ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 23) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 7
ލަންކާގައި ހުންނަ ޑެޕިއުޓީ އެމްބެސެޑާ ކަމަށް ފައިސަލް

ސްރީލަންކާ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރުގެ ނައިބަކަށް މުހައްމަދު ފައިސަލް އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

December 23, 2018
ލަންކާގެ 1.5 ބިލިއަންގެ ދަރަނި ދެއްކޭނެ ގޮތްވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 23) - ލަންކާގެ 1.5 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު ދަރަނި ނުދެއްކި ގައުމު ބޮޑު ދަރަންޏަކަށް ދިއުން އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 2
ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 20) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ޔޫއެންޕީގެ ލީޑަރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ހަމަޖެއްސުމާ އެކު އެކުލަވާލި ލަންކާގެ އާ ސަރުކާރު މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 1
ލަންކާ ރައީސްގެ ބާރުތައް ކުޑަ ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް އަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތައް ކުޑަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 11
ރަނިލް އަށް އަަލުން ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދީފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުކަން އަލުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 5
އެންމެ ފަހުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 15) - ލަންކާގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރަން ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 3
ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ރާޖަޕަކްސާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ މާދަމާ އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

December 14, 2018
އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހޯމަ ދުވަހު ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރަނީ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އާ ބޮޑު ވަޒީރެއް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އައްޔަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 1
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް އުވާލުން ގާނޫނާޚިލާފް: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 13) - ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް މިދިޔަ މަހު އުވާލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

December 13, 2018 5
ރަނިލް އަށް މަގާމު ދޭން ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 12) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ އަށް އެ މަގާމު އަލުން ދިނުމަށް ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ރަނިލް މުހުލަތެއް ދެއްވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހާ ހަމައަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މުހުލަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018
ލަންކާގެ ވަޒީރުންގެ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 10) - ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ވަޒީރުންނާއި އެ މީހުންގެ ސްޓާފުންނަށް ދޭ މުސާރަތައް ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ހައްލު އޮތީ އިންތިޚާބު ބާއްވައިގެން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަގަނޑުގައި ގައުމު ހުއްޓިފައި އޮތް އޮތުމަށް ހައްލެއް ލިބެން އޮތީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް އިންތިޚާބު...

December 09, 2018 5
މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތުދޭން ރާޖަޕަކްސާ އުޅުނު: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 9) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ޕާލަމެންޓުގެ މެންބަރުންނަށް ރިޝްވަތު ހުށަހަޅައިގެން އަޣުލަބިއްޔަތު ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 4
ސާކު ގައުމުތަކަށް ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ދޭނަން: ރައީސް

ސާކުގެ ގައުމުތަކަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިން އަބަދު ވެސް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ދޭނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހައްލުކުރާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 6) - ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ހައްލު ކުރާނެ ކަމަށާއި އަބަދުވެސް އެންމެ އިސްކަން ދެނީ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތުގައި ކަންކަން ނިންމުމަށް ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއް: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަކީ ހިޓްލަރާ އެއްކަހަލަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމުން ދުރުކުރި ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 8
ރަނިލް އަށް ސިރިސޭނާ މިފަހަރު ވެސް ވިދާޅުވީ ނޫނެކޭ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 4) - އާ ބޮޑު ވަޒީރަކު ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ފްރަންޓް (ޔޫއެންއެފް) އިން ބޭއްވި ވާހަކަތައް ނާކާމިޔާބުވެ ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ދެން ގެންނާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަނެއްކާވެސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ބާރުތައް ކޯޓުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ބޮޑު ވަޒީރެއްގެ ގޮތުގައި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ބާރުތައް ސްރީ ލަންކާގެ ކޯޓަކުން މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2018
ގައުމަށް ހަމަޖެހުން އަންނާނީ އިންތިޚާބަކުން: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 3) - ސްރީ ލަންކާގައި މިހާރު އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދެން އޮތީ އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވައިގެން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ބޮޑު ވަޒީރު...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުން ލަންކާގައި ޑިއުޓީ ކުޑަކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - ގިނަ އަދަދަކަށް ހަކުރު އެކުލެވޭ ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ކުޑަކުރުމުން ލަންކާގައި ބައެއް މީހުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

December 02, 2018 2
މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ސިރިސޭނާ މުހިންމު ނިންމެވުމަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 2) - ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ނެތް ކަމަށާއި އެހެންވެ މިހާރު އުފެދިފައިވާ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމުގެ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 5
ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރުންގެ މަރާ އެކު ލަންކާއަށް ޝޮކެއް

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 1) - ލަންކާގައި ކުރިން ހަނގުރާމަ ހިންގި ސަރަހައްދެއްގެ ޗެކްޕޮއިންޓެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފުލުހުންގެ ދެ އޮފިސަރެއްގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރާލުމުން ގައުމަށް ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ލަންކާ ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރުން ޕާލަމެންޓުން ހުއްޓުވައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލަ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ މަހު ގާއިމްކުރި ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކުން ޚަރަދު ކުރުން ޕާލަމެންޓުން މިއަދު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018
ރާޖަޕަކްސާ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ހުއްޓާލަން ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރުގެ އޮފީހަށް ޚަރަދު ކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ޕާލަމެންޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2018
ލަންކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެންމެ ފަހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 29) - ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު 11 ކުޑަ ކުއްޖަކު މަރާލުމުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަށް ހިމާޔަތް ދިން ކަމަށް ބެލެވޭ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ އެޑްމިރަލް...