14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ލަންކާގެ 280 ކުށްވެރިންނަށް ސިރިސޭނާގެ މައާފް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ރިޔާސީ ދައުރު ނިމެން ދެ ދުވަހަށްވެފައި ވަނިކޮށް 280 ކުށްވެރިންނަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ މިއަދު މައާފް ދެއްވައިފި އެވެ.

November 14, 2019 13
ނަހުލާ އަށް އޭޝިއާގެ ބިޒްނަސް އެކްސެލެންސް އެވޯޑް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ފާތުމަތު ނަހުލާ އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 14, 2019 1
އިންތިޚާބަށް ލަންކާގައި ވަރުގަދަ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 14) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 2
އިންތިޚާބަށް ފަހު ރަނިލްގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ޔަގީން

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މަގާމު ގެއްލޭނެކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 55
ލަންކާގައި ބުދުތަކަކަށް ގެއްލުން ދިނުމުގައި ދިވެއްސެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ "މަވަނެއްލާ" ގައި ހުރި ބުދުތަކަކަށް މިދިޔަ އަހަރު ބަޔަކު ގެއްލުން ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދިވެއްސަކަށް ތުހުމަތުކޮށް، އޭނާ ހޯދަން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ލަންކާގެ ޓީވީތައް ސެންސަރު ނުކުރަން ނިންމައިފި

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ ޓީވީ ސްޓޭޝަނުން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޚަބަރުތައް ސެންސަރު ކުރަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ސިރިސޭނާގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 29) - ޑްރަގުގެ ކުށްވެރިންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ކުރި ހުކުމަކާ ގުޅިގެން، އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެ ދައުރު ނިންމާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 4
އިގްތިސާދަށް އަމާޒުކޮށް ގޯޓާބޭގެ މެނިފެސްޓޯ ނެރެފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 25) - ގައުމުގެ އިގްތިސާދާއި ގައުމީ ސަލާމަތަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން، ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ މެނިފެސްޓޯ މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 1
ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ރިޕޯޓުގައި ސިރިސޭނާ އަށް ތުހުމަތުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓަރީ ސިލެކްޓް ކޮމިޓީ (ޕީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަށް ސީރިއަސް ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓް ސިލެކްޓް ކޮމިޓީ (ޕީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ފަހުގެ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ބްލެކްލިސްޓުން ލަންކާގެ ނަން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ބްލެކްލިސްޓުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
ރައީސްކަމުން ވަކިވާތީ ސިރިސޭނާގެ އިނާޔަތްތައް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް ދޭނެ އިނާޔަތްތައް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި

ޖަފްނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 37 އަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހިނގި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
"އިންތިޚާބު ވެއްޖެނަމަ ކުރީގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ބޭބޭފުޅު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހަނގުރާމައިގެ...

October 16, 2019
އެލްޓީޓީއީގެ މީހަކު ހަތިޔާރާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދިގު ހަނގުރާމައެއް ކޮށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 17
ލަންކާގެ ކޭބަލް ކާރު ޕްރޮޖެކްޓަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކޭބަލް ކާރު ތައާރަފްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) ގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
އެލްޓީޓީއީ އަލުން ފަށަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހަނގުރާމަކުރި ލިބަރޭޝަން ޓެމިލް ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (އެލްޓީޓީއީ) ގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފަށަން އެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އިން 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުން އެކި ގައުމުތަކަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގައި ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 10, 2019
ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދީފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދެ އޮފިސަރަކު...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އަދި އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަނަލް...

October 08, 2019 2
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފައި ދެބެން ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެންޑިޑޭޓުން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އަންނަ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 35 ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 4
އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 6) - އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
ގޯޓާބޭއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 4) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ގޯޓާބޭގެ ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓް...

October 01, 2019 4
ސީއެންސީން ލަންކާ ޓުއާގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ސީއެންސީގެ ސްރީ ލަންކާ ޓުއާތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.