23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ސަންޑޭ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ޕާލަމެންޓް ސިލެކްޓް ކޮމިޓީ (ޕީއެސްސީ) އިން ތައްޔާރުކުރި ފަހުގެ ރިޕޯޓް ޕާލަމެންޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ބްލެކްލިސްޓުން ލަންކާގެ ނަން ނަގައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 21) - މަނީ ލޯންޑަރިންނާއި ޓެރަރިޒަމަށް ފައިނޭންސް ކުރުމުގެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ބްލެކްލިސްޓުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 3
ރައީސްކަމުން ވަކިވާތީ ސިރިސޭނާގެ އިނާޔަތްތައް ފާސްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަކިވެވަޑައިގަންނަވާތީ އެމަނިކުފާނަށް ދޭނެ އިނާޔަތްތައް ކެބިނެޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 8
ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް ހުޅުވައިފި

ޖަފްނާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސްރީ ލަންކާގައި 37 އަހަރަށް ދިގުދެމިގެން ދިޔަ ދާޚިލީ ހަނގުރާމަ އެންމެ ވަރުގަދައަށް ހިނގި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ޖަފްނާގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
"އިންތިޚާބު ވެއްޖެނަމަ ކުރީގެ މައްސަލަތައް ނުބަލާނަން"

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 16) - ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ، ބޭބޭފުޅު މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ހަނގުރާމައިގެ...

October 16, 2019
އެލްޓީޓީއީގެ މީހަކު ހަތިޔާރާއެކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ދިގު ހަނގުރާމައެއް ކޮށް ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ލިބަރޭޝަން ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 17
ލަންކާގެ ކޭބަލް ކާރު ޕްރޮޖެކްޓަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ސްރީ ލަންކާ އަށް ކޭބަލް ކާރު ތައާރަފްކުރާ ޕްރޮޖެކްޓުގެ މެމޮރަމްޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިން (އެމްއޯޔޫ) ގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
އެލްޓީޓީއީ އަލުން ފަށަން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ތަމަޅައިންނަށް ވަކި ދައުލަތެއް އުފައްދަން އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ހަނގުރާމަކުރި ލިބަރޭޝަން ޓެމިލް ޓައިގާސް އޮފް ޓެމިލް އީލާމް (އެލްޓީޓީއީ) ގެ ހަރަކާތްތައް އަލުން ފަށަން އެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާއާ އެކު މެލޭޝިއާ އިން 12 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 1
ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުން އެކި ގައުމުތަކަށް

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގައި ޕައިލެޓް ތަމްރީން ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް، އެހެން ގައުމެއްގައި ވެސް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 10, 2019
ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އުޅޭ ކަމުގެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދީފި

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން ފަދަ ހަމަލާތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ދޮގު އިންޒާރެއް ދިން މައްސަލައެއްގައި އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ދެ އޮފިސަރަކު...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ ނަން އަނބުރާ ގެންދަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އަދި އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުގެ ކުރީގެ ރައީސް ޗަނަލް...

October 08, 2019 2
ލަންކާގެ އިންތިޚާބުގައި ރާޖަޕަކްސާގެ ބޭބެ އާއި ކޮއްކޮ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގައި އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ އެއްބަނޑުއެއްބަފައި ދެބެން ނެރެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019 3
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި 35 ކެންޑިޑޭޓުން

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އަންނަ މަހު 16 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ރެކޯޑް އަދަދެއް ކަމަށްވާ 35 ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019 4
އިންތިޚާބުގައި ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 6) - އަންނަ މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
ގޯޓާބޭއާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 4) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓް އޮފް އެޕީލް އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އިއްޔެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
ގޯޓާބޭގެ ކެންޑިޑެސީއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 1) - މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ސްރީ ލަންކާ ޕޮޑުޖަނާ ޕެރަމުނާ (އެސްއެލްޕީޕީ)ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ގޯޓާބޭ ރާޖަޕަކްސާގެ ސިޓިޒަންޝިޕާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ކޯޓް...

October 01, 2019 4
ސީއެންސީން ލަންކާ ޓުއާގެ ހާއްސަ ޕެކޭޖްތަކެއް

ސީއެންސީގެ ސްރީ ލަންކާ ޓުއާތަކަށް ހާއްސަ ދެ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 5
ރަނިލް ފަހަތަށް ޖެހިވަޑައިގެން ރިޔާސީ ޓިކެޓް ސަޖިތަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ޓިކެޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވާދަނުކުރެއްވުމަށް ނިންމަވައި، ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ސަޖިތު ޕްރެމަދާސަ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
އދ.ގެ ލަޝްކަރުގައި ލަންކާ ސިފައިން ބައިވެރިވުން މަނާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އދ.ގެ ސުލްހަ ބަލަހައްޓާ ލަޝްކަރުތަކުގައި ސްރީ ލަންކާ ސިފައިން ބައިވެރި ނުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
ޔޫއެންޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ ސިއްރެއް: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) ގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކީ މިހާތަނަށް "ސިއްރެއް" ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ވަރަށް އަވަހަށް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
ލަންކާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގުކުރަން އަންގައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ސްރީ ލަންކާގައި ދިން އީސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާ އަލުން ތަހުގީގު ކުރުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އަންގަވައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
"ލޮޓަސް ޓަވަރާ ގުޅޭ ގޮތުން ސިރިސޭނާގެ ތުހުމަތު ގޯސް"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ސްރީ ލަންކާގައި މި ހަފުތާގައި ހުޅުވި ލޮޓަސް ޓަވަރު ޕްރޮޖެކްޓުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނޭ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރެއްވި ތުހުމަތު ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ދޮގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 2
ރަނިލް އަށް ޕާޓީ ތެރޭން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އިން ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް...

September 19, 2019
ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ނޮވެމްބަރު 16 ގައި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ސްރީ ލަންކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮންނާނީ ނޮވެމްބަރު 16 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 19
ނާމަލްގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ކުލަ ވެސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަހިންދަ ރާޖަޕަކްސަގެ ދޮށީ ދަރިކަލުން ނާމަލް ރާޖަޕަކްސަގެ ކައިވެނި ޕާޓީގައި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ގިނަ ބޭފުޅުންތަކެއް ރޭ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.