21 ޖޫން

June 21, 2018 23
ސްރީ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް ދަށަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖޫން 21) - ސްރީ ލަންކަން ރުޕީސްގެ އަގު ރެކޯޑް މިންވަރަކަށް އިއްޔެ ދަށަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 58
28 ރޯދަ ހިފާފައި އީދުކުރުން ހުއްދައެއް ނޫން: ޝަހީމް

ރޯދަ ހިފަން ފެށުމާއި އީދުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އެމީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ނިންމާ ގޮތަކަށް ކަމަށާއި 28 ރޯދަ ހިފުމަށް ފަހު އީދުކުރުން ހުއްދަ ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވި އެވެ.

June 15, 2018 69
"އީދު ކުރަން އެންގީ ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް"

އިސްލާމީ ގައުމުތަކަށް މިއަދަކީ ފިތުރު އީދު ދުވަސް ކަމަށް ވާތީ މިއަދު އީދުކުރަން ލަފާދިނީ ހަމައެކަނި ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު...

June 15, 2018 59
ބޭރުގައި އުޅޭ ދިވެހިން މިއަދު އީދު ކުރަން އަންގައިފި

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ވެސް މިއަދު އީދުކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 3
ފްލައިދުބާއީން މައްޓަލައަށް އުދުހުން ހުއްޓާލަނީ

މައްޓަލާ - ސްރީލަންކާ (9 ޖޫން) ސްރީލަންކާގެ މައްޓަލާ ރާޖަޕަކްސަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އެމްއާރުއައިއޭ) އަށް ފްލައިދުބާއީން ކުރަމުން އައި ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން އެ ކުންފުނިން...

June 09, 2018 29
ޝިފާގު ވެސް ލަންކާ އެމްބަސީއަށް

ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝިފާގް މުފީދު (ހިސްޓޯ)، ވެސް ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 7
ލަންކާ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް ނިމާލް

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީގެ އިސް މަގާމަކަށް، ފެނަކައިގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ނިމާލް މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 8
ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ މިފަހަރު ހުސް އަތާ

އިއްޔެ ސްރީ ލަންކާގައި ނިންމައިލި 8 ވަނަ ސާކް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިކުރި ހަތަރު ފިލްމަށް ވެސް، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން އެއްޗެއް ނުލިބި ސުމަކުން ނިންމައިލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018
ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް 69 މިލިއަން ރުޕީސް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 27) - ސްރީ ލަންކާ އަށް ކުރި ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ހާލުގައި ޖެހުނު އާއިލާތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން 69 މިލިއަން ރުޕީސް (ގާތްގަނޑަކަށް 435،000 ޑޮލަރު) ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 5
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ ލަންކާގައި ބާއްވައިފި

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ ސްރީ ލަންކާގައި މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

May 23, 2018 2
ލަންކާ އަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މަރު

ކޮލަމްބޯ (މެއި 23) - ސްރީ ލަންކާ އަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ގަދަ ވިއްސާރައިގައި ނުވަ މީހުން މަރުވެ 23 މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރު (ޑީއެމްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 1
ޑރ. މަޖީދުގެ ޖަނާޒާ މާދަމާ ލަންކާގައި ބާއްވަނީ

ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ޖަނާޒާ މާދަމާ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު ސްރީ ލަންކާގައި ބޭއްވުމަށް އާއިލާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

May 22, 2018 15
މަޖީދު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ އަގު ބޮޑު ޝަހުސިއްޔަތެއް

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ އަވަހާރަވުމަކީ ގައުމަށް ކުރިމަތިވި ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ކަމަށް މަޖީދުގެ ބައެއް އަރިސް ބޭފުޅުން...

May 22, 2018 128
ޑރ. މަޖީދު އަވަހާރަވެއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރުކަން ކުރެއްވި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ. އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީ 55، މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ސްރީ ލަންކާގައި...

21 މެއި

May 21, 2018 17
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލެއް ނާދޭ

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ، ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލަތަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށް އޭނާގެ...

May 21, 2018 14
ސްރީ ލަންކާ ބޮޑު ދަރަންޏަކާ ދިމާލަށް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 21) - ސްރީ ލަންކާ އަށް 1948 ވަނަ އަހަރު މިނިވަންކަން ލިބުނު ފަހުން ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބުރަ އުފުލަން ޖެހޭ އަހަރަކީ މި އަހަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މާލީ ވަޒީރު މަންގަލާ...

20 މެއި

May 20, 2018 30
ޑރ. މަޖީދުގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް

ސްޓްރޯކެއް ޖެހިގެން، ސްރީ ލަންކާގައި ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ.އަބްދުލް މަޖީދު އަބްދުލްބާރީގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018 3
ޗައިނާ އިން އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ލަންކާ އަށް

ބެއިޖިން (މެއި 17) - ކެންޑީ އާއި ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ ގުޅާލުމަށް އަލަށް ހަދާ އެކްސްޕްރެސްވޭ އަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.

May 17, 2018 10
ޕާޓީ ޑްރަގާއެކު ދެ ދިވެހިން ލަންކާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ދެ ދިވެހިން ސްރީ ލަންކާއިން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018
ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަން ބަލަން ކޯޓުތަކެއް

ކޮލަމްބޯ (މެއި 13) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ޚާއްސަ ކޯޓުތަކެއް ހެދުމަށް އެ ގައުމުގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2018
ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނަން: ސިރިސޭނާ

ކޮލަމްބޯ (މެއި 6) - ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުން ކޮރަޕްޝަން ފުހެލާނެ ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ރިޝްވަތު ނައްތާލަން އަޅަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ފަސް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 4
ލަންކާގެ އާ ކެބިނެޓް ހުވާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 1) - ސްރީ ލަންކާގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރުގެ އާ ކެބިނެޓް މިއަދު ހުވާކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ ކަމަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 26) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރު އަސްކަރީ އެއްވެސް ކަމަކަށް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2018
ލަންކާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުމަކަށް ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 24) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެބިނެޓަށް ގެންނަ ބަދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލު ކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018
ސިރިސޭނާ އާއި ރަނިލްގެ ޕާޓީން އާ އެމްއޯޔޫއަކަށް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ...

April 17, 2018 2
ލަންކާގެ ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު މަހިންދަނާންދާ އަލުތުގަމަގެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 2
ލަންކާގެ ޕޯޓް ސިޓީއަށް ޗައިނާގެ ސީސީސީސީއިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 13) - ސްރީ ލަންކާގައި ކަނޑު ހިއްކައިގެން ހަދާ ޕޯޓް ސިޓީ އަށް ޗައިނާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ) އިން 800 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 3
ލަންކާ ޕާލަމެންޓް ސިރިސޭނާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ޕާލަމެންޓް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވަގުތީ ގޮތުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ސެކްރެޓަރީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2018
ރަނިލްއާ ދެކޮޅަށް ވޯޓު ދިން މިނިސްޓަރުން އިސްތިއުފާދީފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ސްރީ ލަންކާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ މަގާމުން ދުރުކުރުމަށް ވޯޓު ދިން ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ސްރީ ލަންކާ ފްރީޑަމް ޕާޓީ (އެސްއެލްއެފްޕީ) ގެ 16...

April 12, 2018 6
ފަގީރު އާއިލާތަކަށް ކޮލަމްބޯގައި 50000 ފްލެޓް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 12) - ލަންކާގައި ކުޑަ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަގީރު އާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކޮލަމްބޯގައި 50،000 ފްލެޓް އަޅުއްވާނެ ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ...