15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 8
ސްރީ ލަންކާ އެއާލައިންސް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިނަކަށް ވިއްކާލައި ޖޮއިންޓް ވެންޗާއެއް ހެދުމަށް ފަހު އަލުން ޔޫރަޕަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން...

October 15, 2018
ލަންކާގައި ޑެންގީ އިތުރުވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ވިއްސާރަ މޫސުމާ އެކު ސްރީ ލަންކާގައި ޑެންގީ ހުން އިތުރުވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި މިހާރު އެންމެ ގިނައިން މި ބަލި ފެންނަނީ ކޮލަމްބޯ އިން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 1
ހަމްބަންޓޯޓާގައި ޗައިނާގެ މަރުކަޒު ހަދާ ވާހަކަދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 12) - ހަމްބަންޓޯޓާ ބަނދަރުގައި ޗައިނާ އިން އަސްކަރީ މަރުކަޒެއް ހަދަން އުޅޭ ވާހަކަ ސްރީ ލަންކާ އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 4
ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ކޫލް ޕްލެނެޓްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ރީޓެއިލް ޗެއިން ކޫލް ޕްލެނެޓުން ބައްޓަރަމުއްލާގައި ހިންގާ ފިހާރާގައި މިއަދު އަލިފާން ރޯވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ތަމަޅައިންނަށް ތައުރީފް ކުރި މެންބަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 8) - ސްރީ ލަންކާގެ ތަމަޅަ ޓައިގަރުންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ލަންކާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތައް އޮތް އިރު ފުލުހުންނަށް ވުރެ ރަނގަޅަށް ޓައިގަރުން ވަނީ ގާނޫނު ތަންފީޒްކޮށްފައި...

October 08, 2018 5
އަރަބި ކަނޑުގައި ތޫފާނެއް އުފެދޭތީ އިންޑިއާ، ލަންކާ ސަމާލުވެގެން

ޓަމިލް ނާޑޫ (އޮކްޓޯބަރު 8) - އަރަބި ކަނޑުގައި އުފެދިފައިވާ ޑީޕް ޑިޕްރެޝަނެއް ތޫފާނަކަށް ބަދަލުވާތީ އިންޑިއާ އާއި ލަންކާ އިން ސަމާލުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 4
ގަޑިއަށް ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އަށް

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 7) - ގަޑިއަށް އެންމެ ބަރާބަރަށް ފުރުމުގެ އެވޯޑް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 9
ލަންކާ ރައީސްގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއް ރާއްޖޭގައި

ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތިރްޕަލާ ސިރިސެނާގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ގޮތުގައި ލަންކާގެ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު ފައިޒަރު މުސްތަފާ ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އިދިކޮޅު ބައެއް ލީޑަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 16
ދެ އަހަރު ފަހުން ނިޔާޒު ވެސް ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިންގާފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ކޮރަޕްޝަން، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތް ފަޅާ އަރުވައިލުމުން ލިބުނު އިންޒާރުތަކާ ގުޅިގެން ސްރީލަންކާ އަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުކުރެއްވި ކުރީގެ އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ނިޔާޒު އިބްރާހިމް އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާއަކީ ބޮޑު މުޖްރިމަކަށް ނުވީ ރަނިލްގެ ސަބަބުން

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު މުޖްރިމަކަށް ނުވެ ސަލާމަތްވީ މިހާރުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަބަބުން ކަމަށް ފައިނޭންސް އެންޑް މީޑިއާ މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 7
ކޮލަމްބޯ އަށް ވައިގެ ހަމަލާ ދޭން އެލްޓީޓީއިން އުޅުނު

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ޗެންނާއީން މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ގޮސް ކޮލަމްބޯ އަށް ހަމަލާ ދޭން 2009 ވަނަ އަހަރު އެލްޓީޓީއީގެ ހަނގުރާމަވެރިން ރޭވި ކަމަށް ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 7
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮލަރާއެކު ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސްރީ ލަންކާ އިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޭރު ފައިސާ ބޭރު ކުރަން އުޅުނު އެ ގައުމުގެ ދެ މީހަކު ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 29, 2018 4
ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން އަދިވެސް އެހީވާނެ

ބެއިޖިން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް އިނިޝިއޭޓިވްގެ ދަށުން ސްރީ ލަންކާގެ ތަރައްގީ އަށް ޗައިނާ އިން އަދިވެސް އެހީވަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޗައިނާގެ ޑިޕްލޮމެޓަކު ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 6
ލަންކާގެ މައްސަލަތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަން ދޫކޮށްލާ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ސްރީ ލަންކާއާ މެދު އާ ނަޒަރުން ދެކި ގައުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނުބެހި އެ މައްސަލަތައް އަމިއްލަ އަށް ހައްލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
"އިގްތިސާދު ހީނަރުވީ ސަރުކާރުގެ ކޯޅުން ބޮޑުވުމުން"

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެ ފައިސާގެ އަގު ވެއްޓެމުން ދަނީ ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގައި ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ އާއި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ މެދުގައި ކޯޅުން ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 10
ސްރީ ލަންކާ ރުޕީސްގެ އަގު 170 އަށް ވެއްޓިއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 22) - ސްރީ ލަންކާގެ ރުޕީސްގެ އަގު ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ ވަރު ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 170 އަށް އިއްޔެ ވެއްޓިފަ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ޗަންދުރިކާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފްރާންސް ސަރުކާރުންދޭ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ލީޖެން ޑި އޮނާ ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ޗަންދުރިކާ ކުމާރަތުންގާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 5
ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ސިރިސޭނާ: ފޯނު ނަގާ، ނޫނީ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސަފީރަކާ އެކު ހަ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މައްސަލަ ދިފާއު ކުރައްވާ ސްރީ ލަންކާގެ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވާހަކަ ދައްކަވައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 10
ސިރިސޭނާގެ ފޯންކޯލަށް ޖަވާބު ނުދިނުމުން ސަފީރު ގެންނަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - އޮސްޓްރިއާގެ ވެރިރަށް ވިއެނާގައި ހުންނަ ސްރީ ލަންކާގެ އެމްބަސީ އަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުރި ފޯން ކޯލަކަށް ޖަވާބު ދީފައި ނުވާތީ ސަފީރު އަނބުރާ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 3
ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި ހަމަލާދިން ކުވޭތު ދެމަފިރިން ޖަލަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްރީ ލަންކާ ކަސްޓަމްސްގެ ފަސް އޮފިސަރުންނަށް ހަމަލާ ދިން ކުވޭތުގެ ދެމަފިރިންނަށް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ސަސްޕެންޑެޑް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓަކުން އިއްޔެ އިއްވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮއްކޮ ވާދަކުރާނެ: ރާޖަޕަކްސާ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ވާދަކުރައްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދަރިކަލުން ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާގެ އުމުރު ހަގުވުމުން އޭނާ އަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 7
ސްރީލަންކަން އިން ކެޝޫ ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ދިން ކެޝޫ ނަޓަކީ ޖަނަވާރުން ކާން ވެސް އެކަށީގެންވާ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވުމާ ގުޅިގެން އެ އެއާލައިނުން ޕަސިންޖަރުންނަށް ނަޓް ދިނުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ކޮލަމްބޯއާ ކައިރި ހިސާބަކަށް އެޅުނު ތެޔޮތައް ނަގަނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ވެރިރަށް ކޮލަބޯއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި އަޅާފައިވާ ތެޔޮ ހޮޅިއެއް ފަޅައިގެން ގޮސް ގޮނޑދޮށަށް އެޅުނު ތެޔޮތައް ނަގައި ސާފު ކުރުމުގައި ކޯސްޓް ގާޑުގެ އެތައް ސަތޭކަ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ.

September 11, 2018 2
ޓޫރިސްޓުންނަށް ވީއޭޓީ ރިފަންޑް ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ދެނީ

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ޓޫރިސްޓުން ލަންކާގައި ވިޔަފާރި ކުރާ އިރު ނަގާ 15 ޕަސެންޓުގެ ވެލިއު އެޑެޑް ޓެކްސް (ވީއޭޓީ)، އެ މީހުން ފުރާ އިރު ރިފަންޑްކޮށްދެން ލަންކާ އެއާޕޯޓުގައި...

September 11, 2018 1
ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގައުމުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ކޮއްކޮ ގޮތަބަޔާ ރާޖަޕަކްސާ ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުން ސްޕެޝަލް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ މަނާކޮށްފި އެވެ.