28 ޖޫން

June 28, 2020 24
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ނުހުއްޓޭނެ: އަސްލަމް

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް އެއްކޮށް ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައި ވަނިކޮށް، އެ ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާނެ ކަމަށް، ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 9
ބޭރު މީހުން ގެންދަން އިތުރު ފްލައިޓްތަކެއް

ރާއްޖޭގައި ތިބި އެކި ގައުމުތަކުގެ ރަައްޔިތުން ގެންދިއުމަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ޚާއްސަ ފްލައިޓްތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 40
ލަންކާގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ފްލައިޓެއް ބާއްވަނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެފައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ޗާޓަރު ފްލައިޓެއް ބާއްވަން އިނަ މޯލްޑިވްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 5
ސްރީލަންކަން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ފެއާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ރާއްޖެ-ޖަޕާނާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ސީދާ ދަތުރުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 19
ބޯޓުގައި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް

ކޮލޮމްބޯ އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދަތުރު ހާއްސަވާނެ އެކަކީ ޑރ. ހިޝާމް އަލީ ޒަކީ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށުމަށް ކުރާ ދަތުރަށްވުމުން ކުރާ އުއްމީދުތައް ވެސް ބޮޑެވެ. ތިން ގަޑިއިރުގެ އެ ދަތުރު ނިމެން ގަޑިއިރަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
ސްރީލަންކަންގެ ޓިކެޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ލަފާ އަރުވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޓިކެޓްތައް އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 8) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 11
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ހުއްޓާނުލަން ނިންމައިފި

އައްޑު އަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައި ވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ އެދުމާ އެކު، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓަރު އޭސް އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 4
ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން ފުރައިފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހެނދުނު ސްރީ ލަންކާއަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 21
ފުރަން ދިޔަ ދިވެހިން ކޮޗިން އެއާޕޯޓްގައި ތާށިވެފައި!

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގައި ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަން އުޅުނު 50 ހަކަށް ދިވެހިން، ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގައި މިރޭ ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ވަގު ޓިކެޓާ ހެދި އުމްރާއަށް ނުދެވެނު މީހުން ފުރައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، އެ މީހުންގެ ޓިކެޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެ ދުވަހު ނުފުރުނު 50 މީހުން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 8
ސްރީ ލަންކާ އެއާލައިންސް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިނަކަށް ވިއްކާލައި ޖޮއިންޓް ވެންޗާއެއް ހެދުމަށް ފަހު އަލުން ޔޫރަޕަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ޖޯން އަމަރަތުންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 40
ސްރީލަންކަންގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު 2.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 1
ސްރީލަންކަންއިން ނަގާ ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ޑޮލަރު (61.68ރ) ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ސްރީލަންކަން އިން މެލްބަންއަށް ސީދާ ދަތުރުތަކެއް ކުރަނީ

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންއާ މެދު ސީދާ ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 1
ސްރީ ލަންކަންގެ ބޯޓަކުން ބެޓަރީއެއް ނުގޮވީ ކިރިޔާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ފުރައިގެން ކޮލަމްބޯ އަށް ދަތުރު ކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގެ ކެބިންގައި އޮތް ދަބަހަކުން ދުން އަރަން ފެށުމުން ބޯޓުގެ ކްރޫންގެ ހުށިޔާރު ކަމާ އެކު ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން ކުރިން އެކަން ހައްލުކޮށްފި އެވެ.