04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 5
ސްރީލަންކަން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިން އިން 25 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ފެއާއެއް ފަށައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019 4
ރާއްޖެ-ޖަޕާނާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ރާއްޖެ އާއި ޖަޕާނާ ދެމެދު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން ސީދާ ދަތުރުތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2019 19
ބޯޓުގައި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް

ކޮލޮމްބޯ އިން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޑާކާ އަށް މިއަދު ހެނދުނު ދަތުރުކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ދަތުރު ހާއްސަވާނެ އެކަކީ ޑރ. ހިޝާމް އަލީ ޒަކީ އެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިންޓާންޝިޕް ފެށުމަށް ކުރާ ދަތުރަށްވުމުން ކުރާ އުއްމީދުތައް ވެސް ބޮޑެވެ. ތިން ގަޑިއިރުގެ އެ ދަތުރު ނިމެން ގަޑިއިރަކަށްވެފައި ވަނިކޮށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 9
ސްރީލަންކަންގެ ޓިކެޓް އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް ލަފާ އަރުވައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި މަންޒިލްތަކަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ޓިކެޓްތައް އަގުހެޔޮ ކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ލަފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 8) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ހުސް އަންހެން ކްރޫންގެ ފްލައިޓެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019 11
ސްރީލަންކަންގެ އައްޑޫ ދަތުރުތައް ހުއްޓާނުލަން ނިންމައިފި

އައްޑު އަށް ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސުން ކުރަމުން އަންނަ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ނިންމާފައި ވިޔަސް، ސަރުކާރުގެ އެދުމާ އެކު، އެކަން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އޮޕަރޭޓަރު އޭސް އޭވިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 4
ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން ފުރައިފި

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންގެ ބޯޓަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން އިންޑިޔާގެ ކޮޗިން އެއާޕޯޓުގައި ތާށިވި ދިވެހިން އެންމެ ފަހުން މިއަދު ހެނދުނު ސްރީ ލަންކާއަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 21
ފުރަން ދިޔަ ދިވެހިން ކޮޗިން އެއާޕޯޓްގައި ތާށިވެފައި!

އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސްގައި ރާއްޖެ ދަތުރުކުރަން އުޅުނު 50 ހަކަށް ދިވެހިން، ބޯޓަށް ޖެހުނު މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން އެއާޕޯޓްގައި މިރޭ ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ވަގު ޓިކެޓާ ހެދި އުމްރާއަށް ނުދެވެނު މީހުން ފުރައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، އެ މީހުންގެ ޓިކެޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެ ދުވަހު ނުފުރުނު 50 މީހުން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 8
ސްރީ ލަންކާ އެއާލައިންސް ބޭރު ކުންފުންޏަކާ ގުޅެނީ

ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިންގެ ހިއްސާ، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިނަކަށް ވިއްކާލައި ޖޮއިންޓް ވެންޗާއެއް ހެދުމަށް ފަހު އަލުން ޔޫރަޕަށް ދަތުރުތައް ފަށަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓަރު ޖޯން އަމަރަތުންގާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 40
ސްރީލަންކަންގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާކުރަނީ

އީދު ބަންދާ ދިމާކޮށް މާލެ-ކޮލަމްބޯ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު 2.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018
ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކޮލަމްބޯ (ފެބްރުއަރީ 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ގައުމީ އެއާލައިން، ސްރީ ލަންކަންގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލަން ސަރުކާރުން އަންގައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 1
ސްރީލަންކަންއިން ނަގާ ފިއުލް ސާޗާޖު ބޮޑުކުރަނީ

ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްއިން ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ފިއުލް ސާޗާޖުގެ ގޮތުގައި އިތުރު ހަތަރު ޑޮލަރު (61.68ރ) ކޮންމެ ކޮޅަކަށް ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ސްރީލަންކަން އިން މެލްބަންއަށް ސީދާ ދަތުރުތަކެއް ކުރަނީ

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސުން އޮސްޓްރޭލިއާގެ މެލްބަންއާ މެދު ސީދާ ދަތުރުތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2017 1
ސްރީ ލަންކަންގެ ބޯޓަކުން ބެޓަރީއެއް ނުގޮވީ ކިރިޔާ

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 1) - އިންޑިއާގެ ކޮޗިން އިން ފުރައިގެން ކޮލަމްބޯ އަށް ދަތުރު ކުރި ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ބޯޓެއްގެ ކެބިންގައި އޮތް ދަބަހަކުން ދުން އަރަން ފެށުމުން ބޯޓުގެ ކްރޫންގެ ހުށިޔާރު ކަމާ އެކު ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން ކުރިން އެކަން ހައްލުކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 12
ލަންކާގެ އެއާޕޯޓުން ފުރާ މީހުންގެ ފީ ބޮޑުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާ އެއާޕޯޓުން ފުރާ ކޮންމެ ފަސިންޖަރެއްގެ އަތުން ނަގާ 30 ޑޮލަރުގެ އެމްބަކޭޝަން ފީ އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 50 ޑޮލަރަށް ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 26
ގަން އެއާޕޯޓް ދުނިޔެއާ ގުޅާލުމުގެ ދަތުރުތައް

މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އާއި ދުނިޔެ ގުޅުވައިދިން ވައިގެ ބަނދަރެވެ؛ ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން އެކި ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރަން ސ. ގަމުގައި ހެދި ވައިގެ ބަނދަރަށް 50 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރު އެތަނުގެ ތަރައްގީއަށް ސަރުކާރުން މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 4
ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރަށް ތައްޔާރުވާނަން: އިމިގްރޭޝަން

އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ގަން-ކޮލޮމްބޯ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން އިމިގްރޭޝަނުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވާނެކަމަށް އެ އިދާރާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 1
ލަންކާއަށް ނުފުރުނު މީހުން އެހެން ބޯޓެއްގައި ފޮނުވާލަނީ

ސްރީލަންކާގެ އެއާލައިނެއް ކަމަށްވާ މިހިން ލަންކާއިން އިއްޔެ ފުރަން ދިޔަ ދިވެހިން އެހެން ބޯޓެއްގައި މިރޭ ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ. އަދި އެމީހުން ފުރަންދެން ކެއުމާއި ހުރުމުގެ ހަރަދު ހިލޭ ދޭން ވެސް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.