23 މާޗް

March 23, 2018 50
އުޅެނީ އެތެރޭގެ ކަމެއް، ހައްލުކުރާނީ ދިވެހިން:ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި އުޅެނީ ދިވެހިންގެ އެތެރޭގެ މައްސަލައެއް ކަމަށާއި އެކަން ހައްލު ކުރާނީ ވެސް އެތެރެ އިން ކަމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 23, 2018 49
އެސްއޯއީގައި ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލާ: އީޔޫ

ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ބޭފުޅުންނާއި އިއްޔެ އުވާލި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރި އެންމެން ދޫކޮށްލަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު...

March 23, 2018 32
ޕީޖީގެ ރިޕޯޓާއެކު ޕީޕީއެމްގެ ވާހަކަތައް ތެދުކަން ހާމަވޭ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޕީއެމުން ދެއްކި ވާހަކަތައް ތެދުކަން،...

22 މާޗް

March 22, 2018 40
ރައީސް ޔާމީން މަގާމަށް ފިޓުކަން ދައްކައިދީފި: ނިހާން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ވަލިއްޔުލްއަމްރުގެ މަގާމަށް 100 ޕަސެންޓް "ފިޓް" ބޭފުޅެއްކަން، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދުވަސްވަރުގައި ދައްކައިދީފި ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ...

March 22, 2018 6
"އެސްއޯއީ އުވާލީ ނަމަކަށް، ހާލަތު ބަދަލެއް ނުވޭ"

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލީ ނަމަކަށް ކަމަށާއި އަދިވެސް ރާއްޖެ އޮތީ ކުރިން އޮތް ހާލަތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2018 43
"ޓެރަރިސްޓުންނަށް" ހަދާތީ ޕީޖީ ދެކެ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ

ދައުލަތުގެ އިސް މަގާމްތައް ފުރުއްވި ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް، ސިޔާސީ އެތައް ބަޔަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލައި އެންމެން "ޓެރަރިސްޓުންނަށް" ހަދަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު...

March 21, 2018 9
ފާރިސް އާއި ސިޔާދު ވެސް ބަންދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫނާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ދަރިކަލުން ސިޔާދް ގާސިމް ވެސް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުގައި...

20 މާޗް

March 20, 2018 61
އަމުރު ނެރުނީ ވެރިކަން ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި: ޕީޖީ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ބޭފުޅުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރަކީ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގެ ބޭނުމުގައި ދުރާލައި ރާވައިގެން ނެރުނު...

March 20, 2018 67
ފަނޑިޔާރުންނާއި މައުމޫނަށް ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ

ސަރުކާރު ވައްޓާލަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާއި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާއި އެ މަނިކުފާނުގެ...

19 މާޗް

March 19, 2018 18
މުޒާހަރާއަށް ހިތްވަރު ދިން ކަމަށް ބުނެ އިންތި ފޮލިހަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން މީހުން މަގުތަކަށް ނުކުމެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، މުޒާހަރާ ކުރަން ހިތްވަރު ދެއްވި ކަމަށް ބުނެ މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު...

March 19, 2018 14
އިބޫއާ މެދު ދެކެނީ ނުރައްކާތެރި ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި

އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު، ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ނުވަ ދުވަހަށް ދޫނިދޫގައި ބަންދު ކުރީ، އެއީ ވެސް މުޖުތަމައަށް ނުރައްކާތެރި...

18 މާޗް

March 18, 2018 4
ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި

ފުލުހުން ރޭ ހައްޔަރުކުރި، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ގާނޫނީ ވަކީލް ނާޒިމް ސައްތާރު ފުލުހުންގެ ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

March 18, 2018 56
ނަޝީދު ދެއްވި ހިތްވަރު: "ހިތާމަ އިޝްގަށް ހައްދަވާ"

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހިތްދަތި ހާލަތުން ސަލާމަތްކަން ހޯދުމަށް، އެންމެހާ ދިވެހިންގެ "ހިތާމަ އިޝްގަށް" ހެދުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި...

17 މާޗް

March 17, 2018 9
ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަފީފް ހައްޔަރުކޮށްފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކުރި މުޒާހަރާގައި ހުންނަވަނިކޮށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު ހަސަން އަފީފް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 17, 2018 12
އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު ނާސިރާ 15 ދުވަހަށް ގޭ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިރޭ އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 56
ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރިކަމަކީ ބަލިކަށިވުމެއް ނޫން:އާޒިމާ

ސަރުކާރުގެ މަޑުމައިތިރި ކަމަކީ ބަލިކަށިވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 16, 2018 119
ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް ވަނަ ނުދޭން ކަރުނަ ގޭސް ޖަހައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިރޭ ކުރިއަށް ގެންދާ "ހުއްޓުވާ" މުޒާހަރާ މަޖީދީމަގުގައި ފެށުމާ އެކު، ފުލުހުން އިންޒާރު ދީ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 3
މާރިޔާ، އަމީތު، އަލީ ހުސެއިން، އަސްލަމް ދޫކޮށްލައިފި

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި މުޒާހަރާ އިން ހައްޔަރު ކުރި، އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިރޭ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

March 15, 2018 9
އަޅުގަނޑުގެ އާއިލާގެ އެންމެން ދޫކޮށްލާ: ދުންޔާ

ބޮޑުބޭބޭފުޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ބަދަލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، އާއިލާގެ ހުރިހާ ބޭފުޅުން ދޫކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް...

13 މާޗް

March 13, 2018 47
ކުއްލި ހާލަތު ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ސަރުކާރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރަށް ދެންމުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު...

March 13, 2018 4
އެމްޑީޕީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ދެ މެމްބަރަކު އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 3
ޝަހީމަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ...

March 12, 2018 14
އެއްވުން ރޫޅާލަން ހާލަތާ ނުބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރޭ

ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ލީޑަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނުވަ ގައިދީއަކު ދޫކޮށްލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ މަހުގެ 1 ގައި ނެރުނު އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރަމުން...

10 މާޗް

March 10, 2018 39
ތަހުގީގަށް މައުމޫން އެއްބާރުލުމެއް ނުދެއްވި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމާ ފުލުހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު...

March 10, 2018 8
އެސްއޯއީގެ ދަށުން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން އެމްޑީޕީގެ އިތުރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 96
ރާއްޖެއާ މެދު ކަންބޮޑުވާތީ ނިހާން ސުވާލެއް ގައުމުތަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންދާއިރު، ފަލަސްތީނާއި ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ޖަރީމާތައް ކުށްވެރި ކުރަން ނުކުރިގެން އުޅެނީ ކީއްވެތޯ...

March 09, 2018 36
ލެކިއުޓް މާޖިދު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތަކުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އަދި ލެކިއުޓް ހިންގާ ކުންފުނީގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަބްދުލް މާޖިދު (ލެކިއުޓް މާޖިދު) ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 50
މާލޭގެ އަމަން ނަގާލުމަށް އެމްޑީޕީން ބޭނުންވޭ: ނިހާނު

މާލޭގެ ހަމަނުޖެހުން ނަގައިލުމަކީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ބޭނުންވެފައި އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާނު މި ރޭ...

March 08, 2018 38
އެސްއޯއީ އުވާލަން 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 12
ޑީޑީ ހައްޔަރެއް ނުކުރަން، ހާޒިރުކުރީ ތަހުގީގަށް: ފުލުހުން

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑާ، އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް (ޑީޑީ) ހައްޔަރު ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށާއި އޭނާ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރު ކުރީ ފުލުހުން ކުރަމުން...

March 06, 2018 25
އެސްއޯގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑަރު ޑީޑީ ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުލުހުންގެ ސްޕެޝަލިސްޓް އޮޕަރޭޝަންސް (އެސްއޯ)ގެ ކުރީގެ ކޮމާންޑާ، އަބްދުﷲ އިބްރާހިމް(ޑީޑީ) މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 8
ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ އަދަދު ހާމަކުރަން ޖެހޭ: އެމްޑީޕީ

މިދިޔަ މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު އިއުލާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ސައްހަ އަދަދު ހާމަކުރުމަށް އެމްޑީޕީން މިރޭ ގޮވާލައިިފި އެވެ.

March 05, 2018 46
ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3ގެ ހާލަތަކު ނޫން: މެނޮން

އިންޑިއާއިން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި ރާއްޖެ އޮތީ ނޮވެމްބަރު 3 ގައި ދިމާވި ފަދަ އުދުވާނީ ހަމަލާއެއްގެ ތެރޭގައި ނޫން ކަމަށް...

04 މާޗް

March 04, 2018 16
އަދުހަމްގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.