16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 9
އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިމިޓެއް ނެތި ފިޔާ ލިބޭނެ

އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްވެސް ލިމިޓެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނެތި ފިޔާ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 9
އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ކިލޯއެއް 30ރ. އަށް!

ބާޒާރުން ފިޔާ ހުސްވެ، ފިޔާގެ އަގު އާދަޔާ ހިލާފަށް އުފުލިފައިވާ އިރު މިކަމަށް ހައްލެއް ލިބެންދެން އެސްޓީއޯއިން ފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު ވިއްކާނީ ލިމިޓް ކޮށްގެން ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 10
ތޮއްޑޫ ދަނޑުވެރިންގެ އުފެއްދުންތައް އެސްޓީއޯ އަށް

ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި "ގްރޯން އިން މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޕްރޮޖެކްޓެއް އެސްޓީއޯ އިން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 2
އެފްއެސްއެމުން އުޅަނދުތަކަށް ތެޔޮ އަޅައިދޭނީ ހުޅުމާލޭން

އިއްޔެ ޓީޖެޓީގައި ސަރަހައްދުގައި ލޯންޗަކަށް ޕެޓްރޯލް އަޅަނިކޮށް ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަށް ފަހު ފިއުލް ސަޕްލައި މޯލްޑިވްސް (އެފްއެސްއެމް) އިން އެ ސަރަހައްދުގައި ހިދުމަތް ދިނުން މެދުކަނޑާލައި ހުޅުމާލޭގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 13
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަރަކާތް ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަނީ

ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅު ހަރަކާތުގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ފުރަތަމަ ސަފަށް ނުކުމެ، ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ ތަން މިހާރު އެބަ ފެނެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 5
މަސްކިރަން ދެކުނަށް ދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ

ކޫއްޑު އަށް މަސް ކިރުވަންދާ ދޯނިފަހަރަށް ހިލޭ ތެޔޮ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް މިފްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

September 25, 2019 5
އެސްޓީއޯ އިން ކަޕްނޫޑުލްސް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯ އިން "ސުޕަ ކަޕް ޕްރޮމޯޝަން" ގެ ނަމުގައި ކަޕް ނޫޑުލްސް ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 11
މިފްކޯ އަބަދުވެސް ކަނޑުވެފައި!

އެސްޓީއޯގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހުސެއިން އަމްރު އެ ޓްވީޓް ކުރެއްވުމާ އެކު، އިބްރާހިމް އާތިފް، އެއަށް ރައްދުދެއްވި އެވެ. ދެ ބޭފުޅުންގެ ހިޔާލު ތަފާތު ވެގެން މި އުޅެނީ، ސަރުކާރުގެ މަސް ކުންފުނި މިފްކޯ އިން، ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅެމުން އަންނަ ސިޔާސަތު، ކަނޑުވެ، ސަލާމަތްނުކުރެވޭ ހިސާބަށް ދިޔަ އިރު ވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނެތުމުންނެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 1
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން ޑިސްކައުންޓެއް

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދާއިރު، ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ކޮތަޅު ގެންދިއުމުން، ގަންނަ ކޮންމެ ބާވަތަކަށް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ދެ ޕަސެންޓުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑް ސްޕޮންސަރަކަށް މިފަހަރުވެސް އެސްޓީއޯ

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ވެސް ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 11, 2019 1
ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސަށް އެސްޓީއޯގެ އެހީ

މިއަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ބްރެއިން އެންޑް ސްޕައިން ކޮންފަރެންސްގެ ޕްލެޓިނަމް ސްޕޮންސަރެއްގެ ގޮތުގައި އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019 5
އިމާރާތްކުރަން ބޭނުންވާ ތަކެތި އަގު ހެޔޮކޮށްފި

އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ތަކެތީގެ އަގު އެސްޓީއޯ އިން މިއަދުން ފެށިގެން ހެޔޮ ކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް

ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށް ވާ، ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެސްޓީއޯގެ ފާމަސީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019
"މަކިޓާ ހެއްޔާ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ހުޅުވާލައިފި

މަކިޓާ ޕަވަޓޫލް ބޭނުން ކޮށްގެން ދިވެހިންގެ ފަންނުވެރިކަން ދައްކާލުމަށް ބާއްވާ އެސްޓީއޯގެ "މަކިޓާ ހެއްޔާ" މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 3
އަޒްމީގެ ހަނދާނުގައި އޭނާގެ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްތައް

މަސައްކަތްތައް އެހާމެ ފުރިހަމަ އެވެ. ބޭނުންވީ އެ ހުނަރު ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދައްކާލުމަށް އާޓް އެގްޒިބިޝަނެއް ބާއްވާށެވެ. ނަމަވެސް މުހައްމަދު ޖަމީލް މިސްކިތުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ވެއްޓި ޒަހަމްވެ، މިދިޔަ އޭޕްރިލް 26 ވަނަ ދުވަހު އަވަހާރަވުމުން އަޒްމީ މުސްތަފާ އަށް އެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައެއް ނުގަތެވެ. އެކަމަކު...

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 2
ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށްދޭން އިއުލާންކޮށްފި

ހާބަރު ސަރަހައްދުގައި ހަދާފައިވާ ފުޑް ކޯޓުގެ ތިން ޔުނިޓެއް ކުއްޔަށް ދޭން އެސްޓީއޯ އިން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 5
އެސްޓީއޯ ޕަވާމިކްސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް ބޮޑު ފަސޭހައެއް

މާލޭގައި ގެއާ ކައިރި ހިސާބެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތެއް ކުރާ ނަމަ، ރޭގަނޑުގެ ނިދުން ހަރާބުވީ އެވެ. ދަގަނޑު ބުރިކުރާ އަޑާއި ސިމެންތި ގާނާ އަޑުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ އެވެ. އެ ހިސާބުން އެ ނިމުނީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ޕޭވްމަންޓް މަތީގައި ތިން ހަތަރު ދުވަސްވަންދެން ބަރިބަރި އަށް ޖަހާފައި ހުންނަ ސިމެންތި ބަސްތާތަކުން އަރާ ހިރަފުހާއި،...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2019 1
ކެންސަރަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި

ކެންސަރު ބައްޔަށް ހާއްސަ ބޭސްތަކެއް ރާއްޖޭގައި ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 31
މެރީޑިއަމުން 19 މިލިއަން އެސްޓީއޯއަށް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން އެސްޓީއޯ އަތުން ނެގި ތެލަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މެރީޑިއަމްގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019
އައިސީއައިއޭގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ

އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން ބާއްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން އިންޓަލެކްޗުއަލް އެޑްވާންސްމެންޓް (އައިސީއައިއޭ) ކޮންފަރެންސްގެ ގޯލްޑް ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

July 31, 2019 5
މޭވާ/ތަރުކާރީ ވިއްކަން އެސްޓީއޯގެ ރެކްތައް ކުއްޔަށްދެނީ

އެސްޓީއޯ މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭ ސުޕަމާޓުގައި ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކަން ބަހައްޓަން ރެކްތަކެއް ކުއްޔަށް ދޭން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2019
ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަނަށް

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު އެސްޓީއޯގެ އާމްދަނީ 4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
އަލްނޫރު ޕްރޮމޯޝަން އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފި

އަލްނޫރް ހިކި ކިރު ޕެކެޓެއް ގަތުމުން އިނާމެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް އެސްޓީއޯ ސުޕަމާޓުން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 7
ނަތީޖާއާ އެކު ކުންފުނިތައް އުންމީދީ ބަދަލަކާ ދިމާއަށް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ އެވެ. ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ އަށް ބަލާއިރު އެސްޓީއޯ އާއި ފެނަކަ އާއި އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރަށް ވުރެ 100 ޕަސެންޓް ކުރިއެރުން ހޯދައިފަ އެވެ. ޖުމްލަކޮށް ހުރިހާ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިޒަސް އަށް...