03 މެއި

May 03, 2020 5
ހިއްސާ އިން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން މުވައްޒަފުންނަށް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި ފާއިތުވި އަށް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްސާ ވިއްކައިގެން ލިބުނު 1.6 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމެރިކާގެ ރިއަލްއެސްޓޭޓް ކުންފުންޏަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ބަހާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
އަލަށް ހެދި ވެހިކަލްގެ ސަބަބުން ޓެސްލާ އަށް ގެއްލުން

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދައްކައިލި ޓެސްލާގެ އާ އުޅަނދު "ސައިބަޓްރަކް" އަށް އަމާޒުވެފައިވާ ފާޑުކިތުންތަކާ އެކު، އެ ކުންފުނީގެ ހިއްސާގެ އަގު ވެސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 4
އެޕަލް ވެއްޓިއްޖެ، މައިކްރޮސޮފްޓް އެކަކަށް އަރައިފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަށް މައިކްރޮސޮފްޓްވެ، އެޕަލް އެ މަގާމުން ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. މިއީ 15 އަހަރުގެ ތެރޭގައި މައިކްރޮސޮފްޓަށް އެ މަގާމު ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 1
ސީއެމްޑީއޭ އިން މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ހިއްސާގެ ބާޒާރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭ ގޮތަށް ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (ސީއެމްޑީއޭ) އިން ޚާއްސަ މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2018 2
ޖަކާޓާ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގެ ސީލިން ވެއްޓިއްޖެ

ޖަކާޓާ (ޖެނުއަރީ 15) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ވެރިރަށް ޖަކާޓާގެ ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް އިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރީގެ ސީލިން ވެއްޓި 72 މީހަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 6
އެމްޓީސީސީގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން 310 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން، ހިއްސާދާރުންނަށް އިތުރު ހިއްސާ ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 1
އެމްޓީސީސީން އެމްއެސްޑީއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް

އެމްޓީސީސީގެ ރައިޓްސް އިޝޫގެ ހިއްސާގެ މުއާމަލާތްތައްް ބެލެހެއްޓުމަށް މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީސް ޑިޕޮޒިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 3
ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހަސަން މަނިކު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ނިންމަވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 6
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ މިސްރާބު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު އެކި ހަރުފަތްތައް ގިރާކުރަމުން އަންނައިރު ވިޔަފާރިތައް ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފާއިތުވި އަހަރަކީ ދިވެހި ވިޔަފާރިތަކަށް މުހިއްމު އަހަރެކެވެ. އިޤްތިޞާދީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރެއިން ވެސް މިއަދު އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް މިވަނީ މިނިވަންކަމާ ކުރިއެރުމަށް މިސްރާބު ޖަހާފައެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2017 1
ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް 17 މިލިއަންގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ (އެމްއެސްޑީ) އިން ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި އިންވެސްޓުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން "އިންފިނިޓީ"ގެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް 17 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 1
ވާދަވެރިންނަށް ފޭސްބުކް އަތެއް ނުވާނެ

ފޭސްބުކްގެ ފައުންޑާ މާކް ޒަކާބާގަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ފަސް ވަނައަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އެވެ. އޭނާގެ ޖުމުލަ މިލްކިއްޔާތު 62.8 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރިއިރު، ފޭސްބުކްގެ މަޝްހޫރުކަން ވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 1.86 ބިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ. ފޭސްބުކްގެ ކާމިޔާބީތައް އަދިވެސް...

01 މެއި

May 01, 2017 5
އުރީދޫގެ ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށައިފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ އައިޕީއޯ ފަށައި، ހިއްސާ ގަތުމުގެ ފުރުސަތު އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 4
ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރަން ބޫޓާނާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ދެ ގައުމުގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާނުން މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ސެންޗޫރިއަންގެ ހިއްސާ ވިއްކުން ނިންމާލައިފި

ސެންޗޫރިއަން ކުންފުނީގެ ހިއްސާ ވިއްކުން ނިންމާލައި އަންނަ މަހު ހިއްސާގެ ބާޒާރުގައި މުއާމަލާތް ކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 17
އެސްޓީއޯއަށް މުޅި އަހަރު ލިބުނު ފައިދާ ދަށްވެއްޖެ

އެސްޓީއޯއަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު ސާފު ފައިދާ އާއި ފަހު ކުއާޓަރުގެ ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 2
އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފައިދާ ބަހަނީ

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ހިއްސާގެ ފައިދާ ބަހަން އަމާނާ ތަކާފުލް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ހިއްސާގެ ބާޒާރުގެ ޗެއާމަނަކަށް އެލިއާގެ އަލާއު

ހިއްސާގެ ބާޒާރު ބަލަހައްޓާ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނަކަށް އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަލާއު އަލީ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
ސެންޗޫރިއަންގެ ހިއްސާ ވިއްކައިދޭ ބޭންކަކަށް ބީއެެމްއެލް

ރާއްޖޭގައި އާއްމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކަން ފެށި ފުރަތަމަ އަމިއްލަ ކުންފުނި ކަމަށްވާ ސެންޗޫރިއަން އިން ވިއްކާ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ހިއްސާގެ ފައިސާ ޖަމާކުރާ ބޭންކުގެ ގޮތުގައި ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 1
ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ހިއްސާ ވިއްކުމާ ބެހޭ ސެމިނާއެއް

އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ހިއްސާގެ ބާޒާރު ކުރިއަރުވައި އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ ސެމިނާއެއް ރާއްޖޭގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 6
އުރީދޫ ޕަބްލިކްކޮށް، ހިއްސާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ޕަބްލިކް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކަން އުރީދޫން ނިންމައިފި އެވެ.