29 މެއި

May 29, 2020 10
އުތުރުގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެންބޮޑުވެއްޖެ

ރާއްޖެެއަށް މިހާރު ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގައި އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވޭހި ބައެއް ރަށްތަކުގައި ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2019
ނަގޫރޯޅީގައި އެންމެބޮޑަށް ހަލާކުވި ގެތައް މަރާމާތުކޮށްފި

ލ. ފޮނަދު އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނަގޫރޯޅިއެއް އެރުމުގެ ސަބަބުން، މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވި ހަ ގެ މަރާމާތުކޮށް އާއިލާތައް އަނބުރާ އެ ގެތަކަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ތޫފާން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މެއި 29) - ނޯތު ކެރޮލިނާގައި ތޫފާން އަލްބާޓޯ ކަވަރު ކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018
އިންޑިއާގެ ހަތަރު ސްޓޭޓަކަށް ތޫފާން އަރައި 60 މަރު

އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް (މެއި 14) - އިންޑިއާގެ ހަތަރު ސްޓޭޓަކަށް އިއްޔެ ހަވީރު އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި 61 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
އިންޑިއާ އަށް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެކަމުގެ އިންޒާރު

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 4) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވި ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި 125 މީހުން މަރުފައިވާ އިރު އަދިވެސް އިތުރު ތޫފާންތައް އަރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018
ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި އިންޑިއާ އިން 74 މީހުން މަރު

ރާޖަސްތާން (މެއި 3) - އިންޑިއާގެ އުތުރުގެ ރާޖަސްތާން އާއި އުއްތަރަ ޕްރަދޭޝް އަށް އެރި ހިރަފުހުގެ ތޫފާނެއްގައި 74 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017
ފިލިޕީންސްގެ ތޫފާނުގައި 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މަރު

ފިލިޕީންސްގެ ދެކުނު ސަރަހައްދަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން ޓެމްބިންގައި އެ ގައުމުން 180 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި ލަންކާ އިން ތިން މީހުން މަރުވެއްޖެ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 30) - ސްރީ ލަންކާ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ކޮޅިގަނޑުގައި މިހާތަނަށް ތިން މީހުން މަރުވެ ދެ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017
މެދުތެރޭ އެމެރިކާ އަށް ތޫފާނެއް އަރާ 22 މަރު

ސެން ހޯސޭ (އޮކްޓޯބަރު 6) - މެދުތެރޭ އެމެރިކާގެ ތިން ގައުމު ކަމަށްވާ ކޮސްޓާ ރިކާ، ނިކަރާގުއާ އަދި ހޮންޑިއުރަސް އަށް އެރި ތޫފާން ނޭޓުގައި 22 މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ތޫފާނެއްގައި ޖެހި ކަޅު ކަނޑަށް ކާގޯ ބޯޓެއް އަޑިއަށް

މޮސްކޯ (އެޕްރީލް 19) - ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި ޖެހި ކަޅު ކަނޑުގެ ރަޝިޔާގެ ބޭރުން ކާޗް ކަނޑުއޮޅި އަށް 12 މީހުންނާ އެކު ކާގޯ ބޯޓެއް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017 2
މައްކާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވެލީގެ ތޫފާނެއް އަރައިފި

ޖިއްދާ (އެޕްރީލް 12) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ މައްކާ އާއި ޖިއްދާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށް ވެލީގެ ތޫފާނެއް އިއްޔެ އަރައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017
ކޯރަކަށް ބޮޑު ގަހެއް ވެއްޓި 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ

ގާނާގެ މަޝްހޫރު ވޯޓާފޯލަކަށް ބަޔަކު އެރި ތިއްބާ ވެއްޓުނު ބޮޑު ގަހެއްގެ ސަބަބުން، މަދުވެގެން 20 މީހުން މަރުވެއްޖެ ކަމަށް، އެ ގައުމުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
ތޫފާނެއްގައި ސިޑްނީގެ ގޮނޑުދޮށަކުން 50 މީޓަރު ގިރާލައިފި

ސިޑްނީ (ޖޫން 7) - އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާނެއްގައި ބޮޑު ރާޅު އަރާ ސިޑްނީގެ ކޮލަރޯއީ ބީޗުން 50 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ގިރާލައިފި އެވެ.