29 މާޗް

March 29, 2017 9
ރަތް ސިގުނަލު

ރަތް ސިގުނަލު

26 މާޗް

March 26, 2017 17
ދަތުރު

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

22 މާޗް

March 22, 2017 8
ދަތުރު

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 މާޗް

March 19, 2017 3
ދަތުރު

އިސްކޫލު ދައުރުއްސުރެ އަހަރުމެން ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ. ކުޑައިރު އަހަރުމެންނަށް ކުރެވުނު މޮޔަކަންތަކުން ފެށިގެން ޒުވާންދައުރުގައި ކުރި ލާނެތްކަންތައް ވެސް ހިއްސާކުރީމެވެ. ލޯބީގެ ގުޅުން ދެމިއޮންނަނީ އެކަކުއަނެކަކަށް ދަސްވި މިންވަރެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނާހިދު އަބަދުވެސް ބޭނުންވީ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާށެވެ. އޭނަ ވީ ވެސް...

15 މާޗް

March 15, 2017 5
ރައްދު ނުކުރެވުނު އަމާނާތް

މޫސުން ވަރަށް ރީއްޗެވެ. ކަނޑު މަޑުވެފައި ނަލަ ރޯޅިއެއް ޖެހެމުންދިޔަ ދުވަހެކެވެ. ނޫ އުޑުގެ ބައެއް ހިސާބުގައި ހުރި ކޮތަރިވިލާ ވެސް ހެކިދިނީ އެ ދުވަހަކީ ދަތުރުކުރަން އަމާން ދުވަހެއްކަމަށެވެ. އަހަރެން އިނީ، ބާރު އިސްޕީޑެއްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ލާންޗެއްގައެވެ. ހީވަނީ ތާރުއަޅައިފައިވާ މަގެއްގައި ދުއްވައިފައިދިޔަ ކާރެއްހެންނެވެ....

12 މާޗް

March 12, 2017 8
ޒީރު

ހެލޭ ދަތް އުފުރައިލަން ފަސޭހަވާނެއެވެ. ހިތުގައިޖެހިފައި ހުންނަ ވަގުތު ރޮއްވައިލަން ވެސް ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަހަންނަށް ދިމާވީ އެ ކަހަލަ ގޮތެކެވެ. އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް އެކަނިވެރިވެފައެވެ. ބާކީ ކޮށްލެވިފައެވެ. ސިކާރައަކަށް ހަދަން އެހާ ފަސޭހަވީ އެހެންވެއެވެ. އުމުރުން ސަތާރަ އަހަރުއްސުރެ އަހަރެންގެ ހިޔަމިތުރަކީ ލީޒާއެވެ. އަހަރުމެންގެ...

08 މާޗް

March 08, 2017 13
ވިލިނގިލި

ހޮނިހިރު ދުވަހެކެވެ. ދަތުރުދާން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ މޫސުމެކެވެ. ޢާއިލާއާ އެކުގައި އަހަރެން އިނީ ވިލިނގިލި ފެރީގައެވެ. މާމައާއި މަންމަ ދައްކަމުންދިޔަ ވާހަކައަށް އެއް ކަންފަތްދީގެންނެވެ. މާމަ ޔަގީންކުރަން ބޭނުންވީ ކަފަބުރާއި ލޯޝަން ގެނެވުނުތޯއެވެ. ފެންވަރައިފިއްޔާ ކަންފަތް ސާފުކުރުމަކީ އަހަރެންގެ އާދައެކެވެ. އަތްވަށް...

05 މާޗް

March 05, 2017 10
ރީނާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

01 މާޗް

March 01, 2017 6
ރީނާ

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 4
ރީނާ

ގަޑިން ރޭގަނޑު ހަތްގަޑި ބައި ވަނީއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ގަޑިއަކީ މާލޭގެ މަގުތައް ފަޅުވާ ވަގުތެކެވެ. ގިނަ ފިހާރަތައް ހުންނާނީ ލައްޕައިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޗާންދަނީމަގުގެ ދެކުނުފަޅިއަށް އިރުއަރައިފައިވާ ކަހަލައެވެ. މީހުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ވަރުން އެ މަގަށް ވަން ކާރާއި ލޯރިތަކަށް ގުޑައެއް ނުލެވުނެވެ. ބަރުގޮނުއަޅާ އަޑާއި،...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 7
ގާތުގައި އެހެނެސް ދުރުގައި

އެކްސިޑެންޓެއް ވީމައި ހިތަށްއަރައެވެ. އެ މަގުން ނުދެވުނު ނަމައެވެ. ހިތް ހަލާކުވީމައި ހިތަށްއަރައެވެ. ހިތް ނުދެވުނު ނަމައެވެ. ދިރިއުޅުމަކީ، ނިންމާނިންމުންތަކެއްގެ ނަތީޖާ ފިޔަވައި އެހެން ކޯޗެއް ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންނަށް ހުށަހެޅުނީ، ހަ ފަހަރަށް ވިސްނުމުން ވެސް ގޮތެއް ނިންމަން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ ހުށަހެޅުމެކެވެ. އަހަރެން ނޫނެކޭ ބުނީމެވެ....

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 1
ފިކުރުގެ ފުން ކޯރެއްގައި

ގަޑިން ދަންވަރު އެކެއްޖައިފިއެވެ. ގޭގެ އެންމެން ނިދިތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ހޭލާއޮތީ އެކަކެވެ. އުމުރުން ފަންސަވީސް އަހަރުގެ ސޯފިޔާއެވެ. ދިގު އިސްތަށިގަނޑަކާއި، އިސްކޮޅާ ގުޅޭ ހިމަތޮޅި ހަށިގަނޑެއްގެ ވެރިއެކެވެ. އޭނަގެ ލޮލަކު ނިދީގެ އަސަރެއް ނެތެވެ. ފެންއަޅައި ފުރައިފައިވާ ބިލިގާތެރެއަށް މާ އަޅައިގެން އޭގެތެރެއަށް ސޯފިޔާ...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
ލޯބީގެ ރަހަފަތް

ފޮޓޯކެމެރާގެ އަލި ކަނޑައިގެން ނުދެއެވެ. ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެން ދާހާ ވެއެވެ. ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އެކުވެރިން އައިސް ހޯލު ފުރައިލިއެވެ. ސަލާންކުރާ މީހުންގެ ސަފު ވަރަށް ދިގެވެ. އަހަރެންގެ އެއް އަތުގައި އޮތީ މާބޮނޑިއެކެވެ. އަހަރެންގެ ގާތުގައި ހުރީ ނަޒީހެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. އަހަރެންގެ އަތުން ދޫނުކުރެއެވެ. ހިތްހެޔޮ މުރާލި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 11
ކަނބުލޮ

އަހަރެން މީހަކާ ނީންނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަން މީހުން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަހަރެންދެކެ އެކަކު ވެސް ލޯބިނުވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގަޔާވާ އަންހެނެއް އަހަންނަށް ނުފެނުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ލޯބި ހުށައެޅުމުން އޭނަ ގަބޫލުނުކުރީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެހެންވިއްޔާ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު އެހުމުން...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
ހޮނު

(އާދިއްތަ ދވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 9
ހޮނު

ނަވާރަ ސަތޭކަ ތޭވީސްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަންސަވީސްވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފަހުމީގެ އުމުރުން އޭރު ތިރީސް ފަސް އަހަރެވެ. އެ ރެއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައި ބާރު ރެއެކެވެ. ފަހުމީގެ އަންހެނުން އައިމިނަ އޮތީ ބިއްދޮށަށް އެނބުރިގެން ގަދަ ގުގުރީގައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އައިމިނަގެ ނިދި އިންތިހާއަށް ގަދައެވެ. ގަޑިން އޭރު މެންދަމު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 1
ޕަރީ

ހަނދުބޮޑުވާ މޫސުމަށް މީހުން މޮޔަވާ ވާހަކަ އަހަމެވެ. އަހަންނަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. އެ ރެއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހަނދު އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެންނަ ރެއެވެ. ނޫސްތަކުގައި އެ ކަން އިސްތިހާރު ކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އަހަންނަކީ ފޮޓޯނަގާ މީހެކެވެ. އެ ފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއް ކެމެރާގައި...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 3
އެސްފީނާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އެސްފީނާ

"އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ، ހިތަށްއަރަނީ ތަކޭ ފަރި ވަނާ. މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ، ބަލަން އޮވެގެން މަ ކިއީމޭ ސަނާ.." ގެ އަޑު، މަޑުމަޑުން މާޙައުލަށް ފެތުރެމުންދިޔައެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސަމުންދިޔަ ރާޅާއި، ޖެހެމުންދިޔަ ނަލަ ރޯޅިއާއި، އޫސަމުސާގެ އަޑުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނެވެ. އަލިފާންގަނޑުގައި...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޑޮކްޓަރު އިބުރާހީމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް! (4)

(ޖެނުއަރީ 19ގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

January 22, 2017 3
ދުއްތުރާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)