15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 4
ލޯބީގެ ރަހަފަތް

ފޮޓޯކެމެރާގެ އަލި ކަނޑައިގެން ނުދެއެވެ. ލޯ ތަރަތަރަޖަހައިގެން ދާހާ ވެއެވެ. ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި އެކުވެރިން އައިސް ހޯލު ފުރައިލިއެވެ. ސަލާންކުރާ މީހުންގެ ސަފު ވަރަށް ދިގެވެ. އަހަރެންގެ އެއް އަތުގައި އޮތީ މާބޮނޑިއެކެވެ. އަހަރެންގެ ގާތުގައި ހުރީ ނަޒީހެވެ. އަހަރެންގެ ލޯބިވެރިޔާއެވެ. އަހަރެންގެ އަތުން ދޫނުކުރެއެވެ. ހިތްހެޔޮ މުރާލި...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2017 11
ކަނބުލޮ

އަހަރެން މީހަކާ ނީންނަނީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު ހޯދަން މީހުން މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އަހަރެންދެކެ އެކަކު ވެސް ލޯބިނުވީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. ގަޔާވާ އަންހެނެއް އަހަންނަށް ނުފެނުނީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އަހަރެން ލޯބި ހުށައެޅުމުން އޭނަ ގަބޫލުނުކުރީ ހެއްޔެވެ؟ ނޫނެކެވެ. އެހެންވިއްޔާ ސަބަބަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟ އެ ސުވާލު އެހުމުން...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 4
ހޮނު

(އާދިއްތަ ދވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 9
ހޮނު

ނަވާރަ ސަތޭކަ ތޭވީސްވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ފަންސަވީސްވަނަ ދުވަހުގެ ރެއެވެ. ފަހުމީގެ އުމުރުން އޭރު ތިރީސް ފަސް އަހަރެވެ. އެ ރެއަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ވައި ބާރު ރެއެކެވެ. ފަހުމީގެ އަންހެނުން އައިމިނަ އޮތީ ބިއްދޮށަށް އެނބުރިގެން ގަދަ ގުގުރީގައެވެ. ފަހަކަށް އައިސް އައިމިނަގެ ނިދި އިންތިހާއަށް ގަދައެވެ. ގަޑިން އޭރު މެންދަމު...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 2
ޕަރީ

ހަނދުބޮޑުވާ މޫސުމަށް މީހުން މޮޔަވާ ވާހަކަ އަހަމެވެ. އަހަންނަކީ ވެސް އެ ކަހަލަ މީހެކެވެ. އެ ރެއަކީ، ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހަނދު އެންމެ ބޮޑުކޮށް ފެންނަ ރެއެވެ. ނޫސްތަކުގައި އެ ކަން އިސްތިހާރު ކުރާތާ ކިތަންމެ ދުވަހެކެވެ. ގިނަ ބަޔަކު ތިބީ އެ ކަމަށް ތައްޔާރުވެގެންނެވެ. އަހަންނަކީ ފޮޓޯނަގާ މީހެކެވެ. އެ ފަދަ ކޮންމެ ދަނޑިވަޅެއް ކެމެރާގައި...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 3
އެސްފީނާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 2
އެސްފީނާ

"އުޑުން ތަރިތައް އޮތީމޭ ހިތުން ގުނަގުނާ، ހިތަށްއަރަނީ ތަކޭ ފަރި ވަނާ. މަޑުން ފިރުކޭ ވިލާތައް ވެދަންދެން ފަނާ، ބަލަން އޮވެގެން މަ ކިއީމޭ ސަނާ.." ގެ އަޑު، މަޑުމަޑުން މާޙައުލަށް ފެތުރެމުންދިޔައެވެ. ގޮނޑުދޮށަށް ބީއްސަމުންދިޔަ ރާޅާއި، ޖެހެމުންދިޔަ ނަލަ ރޯޅިއާއި، އޫސަމުސާގެ އަޑުން އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިނެވެ. އަލިފާންގަނޑުގައި...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޑޮކްޓަރު އިބުރާހީމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް! (4)

(ޖެނުއަރީ 19ގެ އަދަދާ ގުޅޭ)

January 22, 2017 3
ދުއްތުރާ

(ބުދަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 2
ޑޮކްޓަރު އިބުރާހީމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް! (3)

(ޖެނުއަރީ 17 ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 7
ދުއްތުރާ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަވަނަ އަހަރެވެ. އަހަރެންގެ އުމުރުން އޭރު ދިހަ އަހަރު ފުރިއްޖެއެވެ. ދިރިއުޅުނީ ރަށުގައެވެ. ގެ ހުންނަނީ ތެޅިގަލުން ރާނައިފައެވެ. ވަޔާއި އަލި ވެއްދުމަށްޓަކައި ފާރުގައި އާނގުތަކެއް ކަނޑައިފައި ހުރެއެވެ. ބައެއް އާނގުތައް ހުންނަނީ މީހެއްގެ އިސްކޮޅަށް ވުރެ މާ މަތީގައެވެ. ގޯތިތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ގަސް ހުރެއެވެ. ބޮޑު...

17 ޖެނުއަރީ

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 2
ޑޮކްޓަރު އިބުރާހީމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް! (1)

ނޯޓެއް: "ޑޮކްޓަރު އިބުރާހިމު: ބާބިލް ޓަވަރުގެ ތަނބެއް!" މި ވާހަކަ ލިއުއްވީ އިރާގުގެ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ ޛުއްނޫނު އައްޔޫބް (1908-1988) އެވެ. މި ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ޝާއިއު ކުރީ 1936ގައި ކުރު ވާހަކައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފަހުން 'ދުކްތޫރު އިބްރާހީމު'ގެ ނަމުގައި ރިވާޔަތެއްގެ ސިފައިގައެވެ. މިބައި އެރިވާޔަތުގެ ފުރަތަމަ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 11
ކިޑިކީ

ވަރަށް ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހެނު ދުވަހެކެވެ. މެންދުރުގެ ވަގުތެވެ. މަންސޫރު ހުރީ ވަލުގައި ނިކަން ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެންނެވެ. ރަމްޒިއްޔާގެ ސަންދޯއް ވަޅަށް ތިރިވާކަށް މަންސޫރު ބޭނުމެއް ނޫނެވެ. ގާތުގައި ހުރި މީހަކު، މަޑުމަޑުން މަންސޫރުގެ ކޮނޑުގައި ޖަހައިލިއެވެ. ވަލަށް ދޫދިނީ އެ ހިސާބުންނެވެ. ތިން ފިރިހެންދަރިން ދޫކޮށްފައި ކުދިންގެ މަންމަ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ފައިލު ނަންބަރު 001

(އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ނޫހާ ގުޅޭ)

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 2
ފައިލު ނަންބަރު 001

(ބުދަ ދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 1
ފައިލު ނަންބަރު 001

އިންސާނުންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ޖިންނިން ގެނައުމަކީ، ރާޤީންނަށް ވަރަށް ފަސޭހަ ކަމެކެވެ. އެ ކަމަށްޓަކައި، ވަރަށް ގިނަ އެއްޗެހި ހިތުންދަސްކުރަން ޖެހެއެވެ. ޢަމަލީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ ހޯދަން ޖެހެއެވެ. ރުޤްޔާ ނުވަތަ ހުއްދަ ފަންޑިތަ ހަދަން ދަސްކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އަހަރެންގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. ޢާއިލާއަށް ކުރިމަތިވި ކަމަކާ ގުޅިގެންނެވެ....

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 9
ބޭޒާރު

(ބުދަދުވަހު ޖެހި ބަޔާ ގުޅޭ)

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 3
ބޭޒާރު

ސިއްރުތައް ބޭޒާރުކުރަމުން އާ ދުވަހަކަށް އިރުއެރިއެވެ. ކަނޑުތަކުގައި ދުއްވި އުޅަނދުތަކާއި، މޫދު އަޑީގައި ހެލިފެލިވެ އުޅުނު މަސްމަހާމެހީގެ ތެރެއިން، އިރުގެ އަލިކަން ފޯރި ކޮންމެ އެއްޗެއް ލޯތަކަށް ހާމަކޮށްދިނެވެ. އޭގެ ކުލައާއި ދަތުރުކުރާ މިސްރާބު ބުނެދިނެވެ. ސިއްރު ފޮރުވުނީ ހިތްތަކުގައެވެ. ފުރާޅު ދަށުގައާއި ހަތަރު ފާރުން...

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 17
އެންމެ ލޯބިވި މީހާ

ރީތި ފިރިހެނެއް ފެނުމުން ކޮންމެ އަންހެނެއްގެ ލޮލުގައި ވެސް އަޅައިގަނެއެވެ. ރީތި އަންހެނެއް ފެނުމުން ފިރިހެނުންނަށް ވެސް އެ ގޮތް ދިމާވެއެވެ. އަހަރެން ވެފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ހިތަށް ހެރޭ ކަށްޓަކަށެވެ. އެކި ގޮތްގޮތުން އަހަންނަށް ލޯބީގެ ހުށައެޅުންތައް ލިބެއެވެ. އަހަރެން އެއްވެސް ޖަވާބެއް ނުދެމެވެ. އަހަރެންގެ ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިފައި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016 7
އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު

ދަންވަރު ގަޑިން ބާރަޖެހިއިރު ވެސް އަހަރެން އޮތީ ހޭލައެވެ. ވިސްނަންއޮއްވައި ދޭއްޖެހިއެވެ. ފަތިސް ވަނީ ވެސް އަހަރެން އެހެން އޮއްވައެވެ. ކޮންމެވެސް މިޔުޒިކެއް ކުޅެވޭތޯ ހީރި މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. އަހަރެންގެ ލޮލަކުން ކަރުނައެއް ނުހިކެއެވެ. މަގަތުގައި ހަލީމް އޮތެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ފިރިމީހާއެވެ. ނިދާ މަރުވެފައެވެ. ބިތްދޮށުގައި އޮތީ،...