28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 14
ހުދު ހިޔަނި

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 15
ހުދު ހިޔަނި

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 11
ހުދު ހިޔަނި

ތިން މިނެޓު ހިނގައިފި އެވެ. ހަތަރުކަޅި ހަމަކޮށްގެން ހުރި އާމިރު އެސްފިޔައެއް ނުޖަހަ އެވެ. އަމިއްލަ މޫނުގެ އެކި ގުނަވަންތަކަށް ވަކިވަކިން އާމިރު ބެލި އެވެ. ބައްޓަން ރީތި ބުމަ އަށެވެ. ހުދު ކަޅިރަވަ އަށެވެ. ރީތި ނޭފަތަށެވެ. ތުނި ތުނބުޅިމަތިމަހާއި، އަންހެންކުދިން އެންމެ ހިތްކިޔާ ކަހަލަ ތުންފަތެކެވެ. ކިއްސަރު ފަރި މޫނަށެވެ. އާމިރުގެ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 17
ހިޔާލު ބަދަލުވި ހިސާބު

ފައިސާ ބޭނުން ނުވާ މީހަކު ހުންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ވީހާ ވެސް ކުޑަ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބެން ބޭނުންނުވާނީ ކާކު ހެއްޔެވެ؟ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައި އަބަދުވެސް އެ ޚިޔާލުތައް އެނބުރެއެވެ. އެއްދުވަހަކު ނިދިން ހޭލާއިރު އަހަރެން މަހުޖަނަކަށް ބަދަލުވެފައި ހުންނާނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ....

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 64
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 29
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 33
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 30
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 26
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 26
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 14
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 14
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 9
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 16
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 16
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 23
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 13
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 12
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2018 8
ފަތިސްހަނދުވަރު

އާދިއްތަ ދުވަހާ ގުޅޭ

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
ފަތިސްހަނދުވަރު

ބުދަ ދުވަހާ ގުޅޭ