06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2016 15
ދެ އަހަރުތެރޭ މިނިސްޓަރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި އެކަމުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމަށް މިއަދު އެ މިނިސްޓްރީގައި "ސަޕްރައިޒް" ހަފްލާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ 217 ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގައި މި އަހަރު ގްރޭޑް 10 ކިޔެވި ދަރިވަރުން ގްރެޖުއޭޓްވެއްޖެ އެވެ.

November 02, 2016 38
ޕްރީ ސްކޫލު ތައުލީމު މުޅި ރާއްޖެއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދެނީ

ޕްރީ ސްކޫލުގެ ތައުލީމް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޝިއާގެ ފުރަތަމަ ގައުމުގެ ޝަރަފު ރާއްޖެއަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ބަރުދަނާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ގިނަ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑްް ހަތެއްގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުންނަށް އެންމެ ގިނައިން ދިމާވަނީ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ދަތުގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުގައި ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ސީރިއާގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ އެތައް ކުދިންނެއް މަރު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 27) - ސީރިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އުތުރުގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ޑިޕްލޮމާއިން ފެށިގެން މާސްޓާސްއާ ދެމެދުގެ ކޯސްތަކުގައި އަލަށް ކިޔަވަން ފަށާ ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 8
މާލެ އާއި އައްޑޫ ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި ހިލޭ ކިޔަވައިދެނީ

މާލެ އާއި އައްޑޫގައި ހުންނަ ބައެއް ޕްރީ ސްކޫލުތަކުގައި އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ ކިޔަވައިދޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރަމުންދިޔަ އެވެ. ހުރިހާ ޓީޗަރުންގެ މޫނު މަތިން ވެސް ފެނިގެން ދިޔައީ އުފާވެރި ކަމެވެ. މިއަދަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކަމުގައި ވިއަސް ބައެއް...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އެކުގައި

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު އެކުގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 29
ޓީޗަރުން ސަލާމްބުނަނީ ބަލިވެގެން: މިނިސްޓްރީ

ބ. ކެންދޫގައި ޓީޗަރުން ސަލާމް ބުނަނީ ބަލިވެގެން ކަމަށާއި އިއްޔެ ޖެހުނު މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ އެކު ޣިޔާސުއްދީނަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި ތްރީޑީކޮށް ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭ ކްލާސް ރޫމާ އެކު ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރިފްހާން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުމަދު ރިފްހާން ރަޝީދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

September 21, 2016
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލު، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަން އެ ސްކޫލުން...

September 21, 2016 3
ބުރުގާ އަޅާތީ ކްލާހުން ބޭރުކޮށްލި ދަރިވަރަށް ކާމިޔާބު

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ބުރުގާ އަޅާތީ ސްޕޭނުގެ ޓްރޭނިން އިންސްޓިޓިއުޓެއްގެ ކްލާސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްޕޭނުގެ ދަރިވަރު އެންމެ ފަހުން ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
މަޖީދިއްޔާގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މިޝަލް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، މިޝަލް މުހައްމަދު ނައީމު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 1
ހުޅުދުއްފާރު މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ކުއްޖާ މާލެ ގެންނަނީ

ރ. ހުޅުދުއްފާރުގައި އިއްޔެ ދަރިވަރުންތަކެއް ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ކުއްޖާއަށް އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ދެ ވަނަ އިންޓޭކަށް ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ

މި މަހު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ، މި އަހަރުގެ ދެވަނަ އިންޓޭކުގެ ކޯސްތަކަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 4
ގިޔާސުއްދީނުން ރަންވަނަ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑުތަކެއް

ގިޔާސުއްދީން ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 554 ދަރިވަރުންނަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 24
އުގެއިލްގެ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ރާއްޖެ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހީންނަށް އަބަދު ވެސް ލިބެ އެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވަ އެވެ. ތަފާތު އެކި ސިފަސިފައިގަ އެވެ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ގުޅިފައި އޮންނަނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި...