22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 17
އީޕީއެސް އިމާރާތް 25 އަހަރަށް އައިލެންޑާސް އަށް

ކުރިން އީޕީއެސް ސްކޫލް ހިންގި އިމާރާތް އައިލެންޑާސް އެޑިއުކޭޝަނަށް 25 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 13
ލަންކާގައި މާރާމާރީ ހިންގި ދިވެހި ކުދިން ކޯޓަށް

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ޑޭ ބްރިޖް ސްކޫލުގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި ކުދިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދިވެހި ދެ ކުދިން ލަންކާގެ ކޯޓަށް ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 21
މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދެ ކުއްޖަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ލަންކާގެ މަޝްހޫރު ސްކޫލެއް ކަމަށްވާ ޑޭ ބްރިޖް ސްކޫލުގައި އިއްޔެ ހިންގި މާރާމާރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހި ދެ ކުދިން ހިމެނޭ ގޮތަށް ހަތަރު ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 44
ލަންކާގަ ދިވެހިންތަކެއް މާރާމާރީ ހިންގައި ޒަހަމްވެއްޖެ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއްގެ މެދުގައި ހިނގި ޒުވާބެއް ހޫނުވެ، އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކަށް ކަތުރަކުން ހަމަލާދީ މިއަދު ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 4
ދަރިވަރުންގެ އިމްތިހާނުން ނައިޖީރިއާގެ ޓީޗަރުން ފެއިލް

އަބޫޖާ (އޮކްޓޯބަރު 11) - ނައިޖީރިއާގެ ހަ ވަނަ ގްރޭޑުގެ ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އިމްތިހާނުން ފެއިލްވި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ކަދުނާ ސްޓޭޓުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017
ކަނޑޫމާ އިން ދިވެހި ޝެފުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

ދިވެހި ޝެފުންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޝަކުވާ އަކީ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވެފައި ނެތުމެވެ. ކެއްކުމުގެ ދާއިރާއިން އެތައް އެވޯޑްތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ ހޮލިޑޭ އިން ކަނޑޫމާ ރިސޯޓުން ބުނަނީ ދިވެހި ޝެފުންނަށް ރަނުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ދިވެހި ޝެފުން ހޯދަން ދަތިވެފައިވާ ވާހަކަ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017 15
ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ސްކޫލުތަކަށް އަންނަ އެންމެ އުފާވެރި އެއް ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަހެވެ. މިކަން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން މިއަދާއި އިއްޔެ ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 44
ތައުލީމީ ސިޔާސަތު އަންނަނީ ކާމިޔާބުވަމުން: މިނިސްޓަރު

ސަރުކާރުގެ ތައުލީމީ ސިޔާސަތު ކަމަށް ވާ "އެންމެ ކުއްޖަކު ވެސް ބާކީ ނުކުރާނަން" ސިޔާސަތު ކާމިޔާބުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު ޝިހާމް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 3
އޯލެވެލް ފަށައިފި، ހަތް ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން

މި އަހަރުގެ އޯލެވެލް އަދި އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނު، 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 2
ޓީޗަރުންގެ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަނީ

ޓީޗަރުންގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް، ދިމާވާ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 3
މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ 1،000 ލޯނުގެ ފުރުސަތަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2017 1
ޣިޔާސުއްދީނުން ކާމިޔާބު ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އެވޯޑު ދީފި

ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ވަނަ ހޯދި 628 ދަރިވަރަކަށް ރޭ އެވޯޯޑު ދީފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 5
އާބާދީ މަދު ސްކޫލުތަކަށް މަލްޓި ގްރޭޑް ޓީޗިން ތައާރަފްކޮށްފި

ދަރިވަރުން މަދު ސްކޫލުތަކުގައި މަލްޓިގްރޭޑް ސިސްޓަމަށް ކިޔަވައިދިނުން މުޅި ރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

August 17, 2017 7
އޭލެވެލްގައި އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފަށައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ތައާރަފްކޮށް މިއަދު އިމްތިހާނުގެ ނަތީޖާ ދޫކުރަން ފަށަައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 4
އެމްއެންޔޫގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ދަރިވަރުންނަށް ދިރާގުގެ ޔުނިފްލެކްސް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017
ނޭޕާލްގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ ހާލު ރަނގަޅު

ނޭޕާލަށް މިހާރު ކުރަމުން ދާ ވިއްސާރައިގައި ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންގެ ހާލު މި ވަގުތު ރަނގަޅު ކަމަށް ނޭޕާލަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ދިވެހި ނޮން ރެސިޑެންޓަލް ސަފީރު، އަހުމަދު ސަލީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 13
ނޭޕާލްގައި ފެންބޮޑުވެ ބައެއް ދިވެހިން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ނޭޕާލުގައި ދިވެހި ގިނަ ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ސަރަހައްދެއްގައި ފެންބޮޑުވެ، އެ މީހުންނަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2017 4
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން އެއް ވަނަ ލަޔާލް އަށް

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު ލަޔާލް އަލީ ހޯދައިފި އެެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 12
އީޕީއެސްގައި ސްކޫލް ހިންގަން ކުރިމަތިލީ 3 ފަރާތަކުން

އީޕީއެސް ސްކޫލު ހިންގި އިމާރާތުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލެއް ހިންގަން ކުރިމަތިލާފައިވަނީ ތިން ފަރާތަކުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 34
ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ތަހުގީގުކުރަނީ

ހދ. ވައިކަރަދޫ ސްކޫލުގެ އިިންޑިއާ އަންހެން ޓީޗަރަކު ދީނާ ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 17, 2017 10
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މައުލޫމާތަށް ހާއްސަ ސިސްޓަމެއް

ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ރައްކާކޮށް، މުހިންމު މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހަކަމާ އެކު ބެލޭނެ ސިސްޓަމެއް މިރޭ ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން 274 ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.