26 އޯގަސްޓް

August 26, 2016 43
"މިނިވަންކަން ގެއްލުނީ ހިޔާނާތްތެރި ދިވެހިންނާ ހެދި"

ދިވެހި ގައުމުގެ މިނިވަންކަން މިހާތަނަށް ގެއްލިގެން ގޮސްފައި ވަނީ ދިވެހިންތަކެއް ވީ ހިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 24
އުގެއިލްގެ ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަން ވެސް ރާއްޖެ އަށް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންދެވި ނަމަވެސް ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގެއިލްގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހީންނަށް އަބަދު ވެސް ލިބެ އެވެ. ދޭތެރެދޭތެރެ އިން ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އެކިއެކި ޚިދުމަތްތައް ކޮށްދެއްވަ އެވެ. ތަފާތު އެކި ސިފަސިފައިގަ އެވެ. އެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް ގުޅިފައި އޮންނަނީ އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމާއި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
ގްލޯނެޓް އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ގްލޯނެޓް އިން ބާއްވާ 19 ވަނަ އެޑިއުކޭޝަން ފެއާ އަންނަ ބުދަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 22, 2016 21
ބިލަބޮންގާއި އުގެއިލް، ދަރިވަރުން އެހެން ދިމާލަކަށް

ދަރިވަރުން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ތެރެއަށް ވައްދަން ބިލަބޮންގް ސްކޫލުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ފަަށައިފަ އެވެ. ސައިންސް، ޓެކްނޮލޮޖީ، އިންޖީނިއަރިން، އާޓްސް އަދި ހިސާބު އިލްމުގެ މައްޗަށް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 1
މާސްޓާޒް ކޯހަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ލިއުން ހަވާލުކޮށްފި

ސްކޫލުތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ޑިގްރީ ފެންވަރަށް ޓީޗަރުން ތަމްރީނުކުރަން ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ފެށި ސްކޮލަޝިޕަށް ހޮވުނު ޓީޗަރުންނަށް ރޭ ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2016 18
ދުނިޔޭގެ ގަދަ 10 ގައި ދިވެހި 40 ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ސާނަވީ އިމްތިހާންގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެކި މާއްދާތަކުން ގަދަ 10 ވަނައިގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 40 ދަރިވަރަކު ވަނީ ހިމެނި މީގެ ތެރެއިން އެކި މާއްދާތަކުން ދިވެހި ފަސް ދަރިވަރަކު އެއް ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ބޮޑުގޯހެއް

ސްކޫލުތަކުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ދަރިވަރުންނަށް ލުއި ކާނާ ދިނުމަކީ ތިޔަ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ ނުރައްކާ އަދި އޭގެ ސަބަބުން އެ ދަރިވަރުންނަށް ނުހަނު ގެއްލުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. ބެލެނިވެރިންނަށް ފަސޭހައަކަށް ނަމަވެސް ތި ހެދޭ ބޮޑު ގޯހުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންގެ ނަތީޖާއަށް އެތައް ގޮތަކުން އަސަރުކޮށް ހޯދާ ނަތީޖާ ދަށްވާކަން ތަފާތު...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 4
މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 51 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރަން ބާއްވާ ދަރިވަރުންގެ ޕެރޭޑް މިއަދު ހަވީރު 4:00 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ކެޑެޓް ކޯޕްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 2
ތާރީހު ދިރާސާކުރަން ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުން ލ. އަށް

ރާއްޖޭގެ ތާރީހާއި އާސާރީ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަން ދިރާސާކުރަން ސެންޓަރު ފޯ ހަޔަ ސެކަންޑްރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ)ގެ ދަރިވަރުން ލ. އަތޮޅަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 11
"އާ މަންހަޖާ އެކު ވަނީ ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައި"

ތައުލީމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި އެ ބަދަލު އަދިވެސް އަންނަމުން ދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 7
ތިން އަހަރު ތެރޭ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއުކޮށް ނިންމަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ހުރިހާ ސްކޫލެއް ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރި އަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގައި ކިޔަވަން އެމްއައިބީން ސްކީމެއް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިނޭންޝަލް ޕްރޮޑަކްޓް ސްކީމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެ ބޭންކުން ތައާރަފުކުރި ފުރަތަމަ އެޑިއުކޭޝަން ސްކީމެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 8
ސްކޫލުތަކަށް ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް، ތަފާތު ދުއާތައް ހިމެނޭ ޒިކުރު ބޯޑުތަކެއް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 1
68 އަހަރުގެ ދަރިވަރެއް: ކިޔެވުމަށް ވަކިއުމުރެއް ނެތް

ކަތުމަންޑޫ (ޖޫން 15) - ނޭޕާލުގެ 68 އަހަރުގެ ކާފަ އަކީ މިހާރު އެ ގައުމުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ސްކޫލް ދަރިވަރެވެ. ނުރަ ތުނބުޅިއެއްލާފައި ހުރި ދުރްގާ ކާމީ ސްކޫލަށް ގޮސް ކިޔަވަނީ އޭނާގެ ކާފަ ދަރިންނަށް ވުރެ ހަގު ކުދިންނާ އެކު އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 5
މި ދަރިވަރުންގެ ވާހަކަތައް ކިޔާލާ!

އޭ ލެވެލް އިން ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއިން އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ނަތީޖާ ރަނގަޅުވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 4
އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން ޓެސްޓުގައި މަކަރު ހަދައިފި

ބިހާރު (ޖޫން 2) - އިންޑިއާގެ ބިހާރު ސްޓޭޓުގެ އިމްތިހާނުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުން ޓެސްޓުގައި މަކަރު ހެދިކަން ފަޅާ އެރުމާ އެކު އެ ކުދިންނަށް އަލުން ޓެސްޓް ހަދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 1
ބަހަކަށް ކަރަންޓް ނަރެއް ވެއްޓި ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 30) - ދެކުނު އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓުގައި ސްކޫލް ކުދިން އަރުވައިގެން ދިޔަ ބަހެއްގެ މައްޗަށް ކަރަންޓް ނަރެއް ވެއްޓުމުން، ކަރަންޓުގައި ޖެހިގެން ދެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޗައިނާގައި ސްކޫލް ކުދިން ފޮތްތައް ވީދުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 30) - ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގެ ހައި ސްކޫލް ކުދިން ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ވީދުމާއި ހޯލު ތެރޭގައި އަޑުގަދަ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ތައިލަންޑުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 މަރު

ތައިލެންޑުގެ އަންހެން ކުދިން ސްކޫލެއްގެ ނިދާބައިގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 ދަރިވަރުން މަރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2016 1
ރޯދަމަހު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ދެ ގަޑިއިރާއި ބައިގެ ކިޔެވުން

އަންނަ ރޯދަމަހު ގިނަ ދަރިވަރުން ސްކޫލްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ދެ ގަޑިއިރާއި ބަޔަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ކުރުކޮށްފި އެވެ.