17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 36
ދަރިވަރުން ބެހި ގޮތުން ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިފައި!

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގެ ގްރޭޑް އެކަކަށް އަލަށް ވެއްދި ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް ބަހާލިގޮތުން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 6
ދަރިވަރުންގެ ޝަކުވާތައް ހައްލު ކޮށްދޭނަން: ފައިސަލް

މެލޭޝިއާ އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް އެނގިވަޑައިގެންފި ކަމަށާއި ކޯލިޝަން ސަރުކާރެއްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެކަންކަން ހައްލު...

September 14, 2018 5
މީމިސް ބޭނުންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު އިފްތިތާހްކޮށްފި

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ހިމެނޭ "މޯލްޑިވްސް އެޑިއުކޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް (މީމިސް) ބޭނުންކުރުމުގެ ސިޔާސަތު ރޭ އިފްތިތާހްކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018 3
މާފުށީ ސްކޫލު އެންމެމޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަލްތާފު ހޮވައިފި

ކ. މާފުށީ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް، މުހައްމަދު އަލްތާފު އަލީ ހޮވައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 63
އަންނަހަފުތާގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރާނެ

އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 12
އެމްއެންޔޫގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަނީ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ ބޮޑު ކެމްޕަހެއް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ލުހާ

އިސްކަންދަރު ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މަރިޔަމް ލުހާ އާތިފް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018
ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުޒާހަރަގައި ބަންގްލަދޭޝް ހުއްޓުމަކަށް

ޑާކާ (އޮގަސްޓް 5) - ބަންގްލަދޭޝްގެ މަގުތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކޮށްދިނުމަށް އެދި ކިޔަވާ ކުދިން ފެށި މުޒާހަރާގައި ގައުމު ހުއްޓުވުމަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 12
ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުން ކޮށްގެން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ވިލާ ހައި ސްކޫލުން ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ޕޯޓަލެއް

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ބެލެނިވެރިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން "ބެލެނިވެހި"ގެ ނަމުގައި އެ ސްކޫލުން ޕޯޓަލެއް އިފްތިތާހް ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކީ ނާބިހު

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލުން މިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރުގެ މަގާމު، އަހުމަދު ނާބިހު މުހައްމަދު ނައީމަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 1
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާ އިން އޭ ފާސް ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން އަނެއްކާވެސް އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 8
ދަރިވަރުންނަށް އަދި ޓެބްލެޓް ބަހައެއް ނުނިމޭ

ސްކޫލުތައް ޑިޖިޓައިޒްކޮށް ދެ ވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނި ކަމުގައި ވިއަސް އަދިވެސް ދަރިވަރުންނަށް ޓެބްލެޓް ބަހައި ނުނިމޭ ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018 26
ގޭޓްވޭގެ ބަދަލުގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް

ސްރީ ލަންކާގެ ގޭޓްވޭ ސްކޫލާ އެކު ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ފަހު ހުޅުމާލޭގައި އިންޓަނޭޝަނަލް އާ ސްކޫލެއް ހިންގަން ކޮލިޓޭޓް އެޑިޔުކޭޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 7
ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު އަދަދު އާ އުސޫލާއެކު މަދުވެއްޖެ

އިސްލާމާއި ދިވެހިން އޭ ސްޓާ ދޭން ފެށުމާއެކު، އޯ ލެވެލްގެ ގަދަ 10ގައި ހިމެނުނު ދަރިވަރުންގެ އަދަދު، ފާއިތުވި ތިން އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް 36 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުން ފަސް މާއްދާއިން އޭ ހޯދި 36 ދަރިވަރަކަށް ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕް މިރޭ ދީފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 18
އޭ ލެވެލްގައި ދުނިޔެއިން 1ވަނަ ރާއްޖޭގެ ހަ ދަރިވަރުން

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި މުޅި ދުނިޔެ އިން އެއް ވަނަ ދިވެހި ހަ ދަރިވަރަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 9
"ނަތީޖާތަކުން ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުންތައް ފެނޭ"

އިމްތިހާނުތަކުން ދަރިވަރުން ހޯދަމުން އަންނަ ނަތީޖާތަކުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތައް ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު ޝިހާމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 14
ޝަރުތުހަމަވާ އެންމެންނަށް މަތީތައުލީމުގެ ލޯނު ދެނީ

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމުގެ ލޯނަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ދޭނެ ދަރިވަރުން ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަހަރު ގުރުއަތު ނުނަގާނެ ކަމަށާއި ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޭނެ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 2
ފިލިޕީންސް ކޮލެޖަކާއެކު އެޑިއުކޭޝަނުން ސޮއިކޮށްފި

ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ފިލިޕީންސްގެ ކޮލެޖަކާ އެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 15
ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން އެތައް ހާސް ދަރިވަރުން ވާދަކުރާ އިލްމީ ގިނަ ބައިތަކެއް ހިމެނޭ ވޯލްޑް ސްކޮލާސް ކަޕްގެ ގްލޯބަލް ރައުންޑުގައި ދިވެހި ދަރިވަރުން ވިދާލައިފި އެވެ.

June 24, 2018 6
ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރަން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަނީ

ޓެބްލެޓް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ އިރު، ދަރިވަރުން ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ބެލެނިވެރިން އަހުލުވެރިކުރުވަން އެޑިއުކޭޝަން...