24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 25
ހެލްމެޓް ނާޅާ ދުއްވީ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަން: ޕޮލިސް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެ ފުލުހަކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލެއްގައި ބްރިޖް މަތިން ދިޔައީ މީހަކު ބްރިޖްމަތިން ފުންމާލަން އުޅުމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 5
ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މަރާއެކު އެމްނެސްޓީގެ ވެރިން ވަކިވަނީ

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަަނަލްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް މަރުވި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 155
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދެ ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 18
ފްލެޓަކުން ފުންމާލަން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުންނަ އަންހެނަކު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ފުންމާލަން އުޅެނިކޮށް ސިފައިން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 23
ދަންޖެހިގެން މަރުވި ނޭޕާލް އަންހެނެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ނޭޕާލްގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި ގޮތާ މެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން ގެނުވައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018
ކާބުލްގައި ދިން ހަމަލާއެއްގައި ހަތަރު ނޫސްވެރިން މަރު

ކާބުލް (އެޕްރީލް 30) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތަކެއްގައި 21 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018
ޝާހިދާ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ، މަރުގެ މައްސަލާގައި އިއްޔެ ހައްޔަރު ކުރި އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 15
ޝާހިދާގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ފިރިމީހާ ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 4
އަނބިދަރިން މަރާލައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އެއާ ފޯސްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި މީހަކު އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި ދެ ދަރިން މަރާލައި، އިމަޖެންސީ އަށް ގުޅައި އެ ހަބަރު ދިނުމަށް ފަހު، ބަޑި ޖަހައިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 3
ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު ރާއްޖެ ގެނެސް ވަޅުލައިފި

ހދ. ނޮޅިވަރަމްގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު ޝާހިދާ އަލީގެ ހަށިގަނޑުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމެއް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ހެދުމަށް ފަހު ރާއްޖެ ގެނެސް، ވަޅުލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018 3
ޕޯސްޓްމޯޓަމަށް ޝާހިދާގެ ހަށިގަނޑު އިންޑިއާއަށް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިގެން މަރުވެފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އެރަށު، ޝާހިދާ އަލީ، 42، ގެ ހަށިގަނޑު ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމަށް މިރޭ އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 26
އަމިއްލަ އަށް ދަންޖެހުނީ ކަމަށް އާއިލާ ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހދ. ނޮޅިވަރަމުގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓާ ފެނުނު އަންހެން މީހާގެ މަރުގައި ސުވާލުތަކެއް އުފެދުމުން، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އިންޑިއާ އަށް ފޮނުވަންވެގެން ހަށިގަނޑު އިއްޔެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 2
ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ކޯޓުގައި ބުއީ ސައިނައިޑް

ދަ ހޭގު (ޑިސެމްބަރު 2) - ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ސްލޮބްޑާން ޕްރަލްޖަކް ކޯޓުގައި ބޮއެފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ވިހައެއް ކަމަށްވާ ޕޮޓެސިއަމް ސައިނައިޑް ކަމަށް ޕޯސްޓް މޯޓެމަ ނަތީޖާ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 1
ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމް ކޯޓުގައި ބުއީ ބާރުގަދަ ޒަހަރެއް

ދަ ހޭގު (ޑިސެމްބަރު 1) - ބޮސްނިއާ ހަނގުރާމައިގެ މުޖްރިމެއް ކަމަށްވާ ސްލޮބްޑާން ޕްރަލްޖަކް ކޯޓުގައި ބޮއެފައި ވަނީ ވަރަށް ބާރުގަދަ ކެމިކަލެއް ކަމަށް ހޮލެންޑުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017
ކޯޓަށް ޒަހަރު ވެއްދި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަނީ

ދަ ހޭގު (ނޮވެމްބަރު 30) - ދަ ހޭގުގެ ކޯޓު ރޫމަށް ޒަހަރު ވެއްދި ގޮތް ތަހުގީގު ކުރަން ހޮލެންޑުގެ ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ފަށައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
އާއިލީ މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވި ކުއްޖެއްގެ ހިތްވަރު

އަޅާލުން ނުލިބުމާއި އިހުމާލާއި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހޭ ކުޑަކުދިން ތަހައްމަލްކުރާ ހަގީގަތްތައް އެހާ ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެނީ މަދު ފަހަރަކު އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެފަދަ ކުއްޖެއްގެ ދުލުން ސީދާ އެ ވާހަކަތައް ކިޔައިދޭ އަޑެއް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ނީވެ އެވެ. އެކަމަކު ފޭސްބުކްގައި އެއް ކުއްޖަކު ލިޔުނު ޕޯސްޓަކާ އެކު، އެފަދަ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 43
"ރައުދާ ދަންޖެހުނީ ލޯބިވެރިޔާއާ މައްސަލަ ޖެހިގެން"

ދިވެހި މޮޑެލް ރައުދާ އާތިފް ދަންޖެހިގެން މަރުވީ އަމިއްލައަށް ކަމަށާއި އޭނާ އެކަންތައް ކުރީ ލޯބިވެރިޔާއާ ޖެހުނު މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބަންގްލާދޭޝް ފުލުހުން މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 5
ޓެސްޓުތަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބޭ، ކުޑަކުއްޖާ މޯޗަރީގައި

ނ. މާޅެންދޫގައި "ދަންޖެހިގެން" މަރުވި ކަމަށް ބުނާ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ދެނެގަތުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ޓެސްޓުތަކެއް ހަދައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެ ކުއްޖާ އަދިވެސް އޮތީ މޯޗަރީގައި ބާއްވާފަ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 55
މާޅެންދޫ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް އުފެދިއްޖެ

ނ. މާޅެންދޫގައި އިއްޔެ ދަންޖެހިގެން މަރުވި ކަމަށް ބުނާ 11 އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖާގެ މަރުގައި ޝައްކުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭތީ، އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އެ ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ދެންމެ މާލެ ގެނެސްފި އެވެ.