04 ޖުލައި

July 04, 2020 5
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަނީ

ޑިޕްރެޝަނުގެ ތެރޭގައި އުޅެ މިދިޔަ މަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީއާ ސުވާލުކުރަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
މަނޯޖް: ހުނަރާއި ބުރަ މަސައްކަތުގެ މިސާލެއް

އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު އެންމެ 34 އަހަރުގައި އަމިއްލަ ފުރާނަ ދުއްވައިލުމަކީ މުޅި ބޮލީވުޑް ހޭލައްވާލި ހާދިސާއެކެވެ. ފިލްމީ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަވް ނުވުމާއި ފިލްމީ ދާއިރާގެ ނުފޫޒު ގަދަ މީހުންނާ ގުޅުމެއް އޮވެގެން ނޫނީ ފުރުސަތުތައް ނުލިބުމާއި ބޮލީވުޑްގައި ކޭމްޕް ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުތައް ވަކި ހިއްޕާލާފައި އޮތްލެއް...

28 ޖޫން

June 28, 2020 12
ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާވަރު އިތުރުވެއްޖެ:މިނިސްޓަރު

ރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރާ ވަރު މިދިޔަ މޭ މަަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު މުހައްމަދު ދީދީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 2
ސުޝާންތުގެ ނަމުގައި ފައުންޑޭޝަނެއް އުފައްދައިފި

މި މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ ނަމުގައި އާއިލާ އިން ފައުންޑޭޝަނެއް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

June 27, 2020 1
މި ފަހަރު "ސުޝާންތު" ކިޔާ ފިލްމެއް

މި މަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ގޮތުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ ނަމުގައި ފިލްމެއް ހަދަން...

26 ޖޫން

June 26, 2020
ސުޝާންތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި

އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ "ދިލް ބޭޗާރާ" އަންނަ މަހުގެ 24 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ...

June 26, 2020
ނަފްސާނީ ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ދީޕިކާގެ އެހީއެއް

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަކީ ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކޮށް، އެކަމަށް އެހީވެދޭން ފައުންޑޭޝަނެއް ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބަތަލާއެކެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު...

25 ޖޫން

June 25, 2020 3
ސުޝާންތު މަރުވީ އަމިއްލައަށް، މަރާލީއެއް ނޫން: ރިޕޯޓް

މީގެ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަސް ކުރިން މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު މަރުވީ އަމިއްލަ އަށް ކަމަށާއި ބަޔަކު އޭނާ މަރާލީ ނޫން ކަމަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020
ރިއާގެ ދިފާއުގައި ރޫމީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމާ، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީއާ ގުޅުމެއްވާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ...

June 23, 2020
ސުޝާންތުގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމެއް ހަދަނީ

ދާދި ފަހުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ސުޝާންތުގެ ގާތް މީހަކު އޭނާގެ ހަނދާނުގައި ފިލްމެއް...

21 ޖޫން

June 21, 2020 5
ސުޝާންތުގެ މަރާ ގުޅިގެން ރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކޯޓަށް

މި މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި، އޭނާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުނު ކަމަށް ބުނާ ބަތަލާ ރިއާ ޗަކްރަބަތީގެ އަތެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ މައްސަލަ ބަލައިދޭން އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 1
ސުޝާންތުގެ ހަޔާތުގެ ވާހަކަ ފިލްމަކަށް!

މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހު އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ ހަޔާތާ ބެހޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ފަސްޓްލުކް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020
"ރަނގަޅަށް ކާން ނުލިބި އެތައް އަހަރަކު އުޅުނިން"

ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނުލިބި އާމްދަނީ ނުލިބި ރަނގަޅަށް ކާންބޯން ނުލިބި ހަޔާތުގެ ވަރަށް ހިތްދަތި 10 އަހަރެއް ތަޖުރިބާކުރި ކަމަށާއި އެ ދުވަސްވަރުގެ ތެރޭގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވާން ވެސް ވިސްނި ކަމަށް އެކްޓަރު ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގީ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020
ސުޝާންތުގެ މަރުން ރެމޯ އާއި ރޫމީ އަށް ގެއްލުން

ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންރު ރާޖްޕޫތު މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވީ އޭނާއާ އެކު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ވާހަކަ ދައްކާފައި ވަނިކޮށް ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރޫމީ ޖެފްރީ އާއި ރެމޯ ޑި ސޫޒާ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ޖެހޭ: ދީޕިކާ

ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ސިއްރުނުކޮށް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހީ ހޯދައިގެން މިކަމުން ސަލާމަތް ވެސް ވެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އޭނާގެ އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ ހަނދާން އާކޮށް ދީފި އެވެ.

June 16, 2020
ސުޝާންތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު ހޮޓްސްޓާ އަށް

ދަންޖެހިގެން އާދީއްތަ ދުވަހު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ވަރަށް އަވަހަށް ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

June 16, 2020 1
ސުޝާންތު މަރުވީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް؟

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫތު އާދީއްތަ ދުވަހު ދަންޖެހިގެން އަމިއްލަ އަށް މަރުވީ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 16
ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސުޝާންތު ރާޖްޕޫރު މިއަދު އަމިއްލަ އަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
މި މީހާ އަށް ފުރާނާ އަށް ވުރެ މުހިންމުވީ ފޯނެއް

އިންޑިއާގެ އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސްމާޓް ފޯނެއް ގަނެ ނުދީގެން އަމިއްލަ ގައިގައި ރޯކޮށްލުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 25
ހެލްމެޓް ނާޅާ ދުއްވީ މީހަކު ސަލާމަތް ކުރަން: ޕޮލިސް

މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދެ ފުލުހަކު ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލެއްގައި ބްރިޖް މަތިން ދިޔައީ މީހަކު ބްރިޖްމަތިން ފުންމާލަން އުޅުމުން އޭނާ ސަލާމަތް ކުރަން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 5
ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މަރާއެކު އެމްނެސްޓީގެ ވެރިން ވަކިވަނީ

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަަނަލްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް މަރުވި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 155
މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 200 އިން މައްޗަށް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކްރިސްޓިއަނުން އީސްޓަ ސަންޑޭ ފާހަގަކުރަމުން ދަނިކޮށް ދެ ފައްޅިއެއްގަ އާއި ކޮލަމްބޯގެ އެކި ތަންތަނުގައި ބޮންތަކެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 18
ފްލެޓަކުން ފުންމާލަން އުޅުނު މީހަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ނަފްސާނީ މައްސަލައެއް ހުންނަ އަންހެނަކު ހުޅުމާލޭ ފްލެޓެއްގެ ދެ ވަނަ ބުރިން ފުންމާލަން އުޅެނިކޮށް ސިފައިން މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 23
ދަންޖެހިގެން މަރުވި ނޭޕާލް އަންހެނެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

މާލޭގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ނޭޕާލްގެ ޒުވާން އަންހެނަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވި ގޮތާ މެދު ޝައްކުތަކެއް އުފެދިގެން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018
ކޭޓްގެ ކުއްލި މަރުން ފެޝަންގެ ދުނިޔެ ޝޮކުގައި

ކެލިފޯނިއާ (ޖޫން 6) - އަތްދަބަހާއި ފެޝަނުގެ ވިޔަފާރީގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑު، 'ކޭޓް ސްޕޭޑް ނިއުޔޯކް' ގެ ބާނީ، ކެތަރީން ބްރޮސްނަހާންގެ ކުއްލި މަރާ އެކު ފެޝަންގެ ސިނާއަތަށް ސިހުން ގެނުވައިފި އެވެ.