20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 1
އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން ދޫކޮށްލައިފި

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 20) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 1
ބޭކާރު މީޓިންތަކުން ރަނގަޅު ކަމެއް ފެނިއްޖެ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަވެފައި އެތަނުގެ މީޓިންތައް މާ ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ފަހަކަށް އައިސް މިއީ ވަރަށް ގިނަ އޮފީސްތަކުން ފެންނަ ކަމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ބޭކާރު ވަގުތެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. ސަބަބަކީ މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
ގްރެޓާ، ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލެއްނުކުރި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރު ގްރެޓާ ތަމްބާގަށް ދޭން ނިންމި ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލު ނުކުރަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 11
ލީޑަރުންނަށް ދަރިވަރެއްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި އިއްޔެ ފެށި އދ. ގެ "ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަރިވަރަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
މީހަކާ ނުލައި ދުވާ ޓްރަކް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކަށް

މުދާ ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓްރަކްތަކެއް، ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވޭ ގޮތަށް މުޅިން އަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 2
އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން އަލުން ބަލަނީ

ސްޓޮކްހޯމް (މެއި 13) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ސްވިޑަންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އިންޑިއާ އިން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރިތާ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 7
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2019 1
އަސާންޖް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ގެންދިއުމަށް ބައްޕަ އެދިއްޖެ

ސިޑްނީ (އެޕްރީލް 14) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަަން އަސާންޖް އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އޭނާގެ ބައްޕަ އެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019
މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް ނެރެނީ

މިދިޔަ އަހަރު އުމާންގައި އަމިއްލަ އަށް މަރުވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އެވީޗީގެ އާ އަލްބަމެއް އަންނަ ޖޫން މަހު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019 1
މިއުޒިކުން އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށްވޭ

ބައެއް މީހުންނަކީ މަސައްކަތެއް ކުރާ އިރު، ސިކުނޑި އަށް އަރާމުވާ ކަހަލަ މިއުޒިކެއް ޖަހަން ލޯބިކުރާ ބައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއުޒިކަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ ކަމެކެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 15
"މިހިރީ ރީތި ފަޅުތައް، އަވަހަށް އެރި ފަތާ!"

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު މޫދަށް އެރި ފަތާލެވެނީ 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ. ރާއްޖޭގައި 100 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ފެތުންތެރިން އުފެދެންޏާ ރާއްޖެ އަށް އެކަން ނުކުރެންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 9
ސްވިޑުން އިން ރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް މަރީ

ސްވިޑުން އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ އޮނަރަރީ ކޮންސުލް އަކަށް، މަޝްހޫރު ޓީވީ ޕްރެޒެންޓަރު އަދި ޕީއެސްއެމްގެ ބޯޑު މެމްބަރު މަރިޔަމް ވަހީދާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 6
އެއާ އިންޑިއާގެ ބޯޓެއް އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ޖެހިއްޖެ

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 29) - އެއާ އިންޑިއާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ފިޔަގަނޑުގެ ކޮޅު ސްވިޑަންގެ ސްޓޮކްހޯމް ގެ އާލަންޑާ އެއާޕޯޓުގެ އިމާރާތެއްގައި ރޭ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 11
ފިރިހެނަކާ ސަލާމް ނުކުރި އަންހެނަކަށް ކޯޓުގައި ކާމިޔާބު

ސްޓޮކްހޯމް (އޮގަސްޓް 17) - ވަޒީފާގެ އިންޓަވިއުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނަކާ ސަލާމަތް ކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ސްވިޑަންގެ މުސްލިމް އަންހެން މީހާގެ މައްސަލަ ކޯޓުގައި ކާމިޔާބުވެ އޭނާ އަށް ބަދަލު ދޭން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2018 21
އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ސްވިޑަން މީހަކު ޖޯކުޖަހަނީ

އިންޑިއާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކާއި ފިލްމްތަކުގައި ހުންނަ ހަމަނުޖެހޭ އަދި ޖޯކް ކަންތައްތަކަށް "ޔޫ އިންޑިއާ ޔޫ ލޫޒް" ގެ ނަމުގައި ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯ ހަދައިގެން މަލާމާތްކޮށް، ޖޯކް ޖަހާ ސްވިޑްންގެ މީހަކަށް އިންޑިއާގެ އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
ފަލަސްތީނު މައްސަލައަށް ސަމާލުކަން ހޯދަން ދިގުހިނގުމެއް

ސްޓޮކްހޯމް (ފެބްރުއަރީ 11) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިޒްރޭލުން ހިންގާ ޖަރީމާތަކަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދުމަށް ސްވިޑަންގެ 25 އަހަރުގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ސްވިޑަން އިން ފަލަސްތީނަށް 5،000 ކިލޯ މީޓަރުގެ ހިނގުމެއް ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ހަރުފަ އާއި މަކުނު ދެކެ ބިރުގަތުމަކީ ތޮބީއީ ކަމެއް

ފައިދިގުމަކުނާއި ހަރުފަ ފަދަ ދިރޭތަކެތި ދެކެ ބިރުގަތުމަކީ ތޮބީއީ ކަމެއްތޯ ނުވަތަ ޅަ އުމުރުގައި ދަސްވާ ކަމެއްތޯ ސައިންސްވެރިން ބަހުސްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އިރު، އާ ދިރާސާއެއް ބުނާގޮތުގައި އެއީ ހަމަ ހަގީގަތުގައި ވެސް އިންސާނުންގެ ޑީއެންއޭގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 8
ކުނި ބަންދުކުރާ ސިސްޓަމެއް ގެންނަން ބޭރުގެ ބަޔަކަށް

ތިލަފުށީގައި ވޭސްޓް ބޭލިން ސިސްޓަމެއް ގާއިިމު ކުރުމަށް 1.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (27 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ސްވިޑްންގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.