26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 5
ސްވިޑަންގެ 4،000 މީހުންނަށް ދިނީ ނުބައި ނަތީޖާއެއް

ސްޓޮކްހޯމް (އޮގަސްޓް 26) - ސްވިޑަންގް ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެއީ ގޯސް ނަތިޖާތަކެއް ކަމަށް ފަހުން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 26
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ސްވެޑެން އަށް

ތ. ކަނޑޫދޫގެ މިރުހަށް މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވާ ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ؛ މީރު ރަހައަކާއެކު އާދަޔާ ހިލާފަށް ކުޅިވުމެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ގިތެޔޮ މިރުސް ރޯދަ މަސްމަހު "ރަނަށް" ވެ ބާޒާރުގައި އަގު އުފުލިގެން ދެ އެވެ. މިފަހަރު އެ ކުޅި މިރުސް މި ވަނީ ސްވެޑެންގެ މާކް ވިލްކޮޒްގެ ދަނޑަށް ވެސް ގޮސްފަ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 3
ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުބުން ހާއްސަ ޑީލެއް

"ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ވަގުތީ ގޮތުން ޔޫޓިއުބާ ފެއަށް ޖެހުނުކަން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރުމަށް ފަހު މި އަހަރަގެ ކުރީކޮޅު އަލުން އެ ޕްލެޓްފޯމަށް އައި މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބް ތަރި ޕިއުޑިޕައިއާ އެކު ޔޫޓިއުން އާ ޑީލެއް ހަދައިފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2020 2
ކުޑަކުދިންނަށް އެހީވާން ގްރެޓާގެ 100،000 ޑޮލަރު

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޒުވާން އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގަށް އިނާމެއްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 100،000 ޑޮލަރު، ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ ކުދިންނަށް އެހީވާން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 1
ގްރެޓާގެ ނަން އަލުން ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމަށް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ވަކާލާތުކޮށްގެން މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ސްވިޑްންގެ ގްރެޓާ ތަމްބާގްގެ ނަން އަނެއްކާ ވެސް މި އަހަރު ނޯބެލް ސުލްގައިގެ އިމާނަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ގްރެޓާގެ ޓްވިޓާގެ ނަން ޝެރޯނަށް، ކީއްވެ؟

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓަކީ ކޮބައިތޯ ޓީވީ ގޭމް ޝޯ އެއްގެ ބައިވެރިއަކާ ކުރި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބުގައި ޝެރޯންއޭ ބުނުމުން، މަޝްހޫރު އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގް އޭނާގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓްގެ ނަން ޝެރޯން އަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
ތިމާވެށީގެ އެކްޓިވިސްޓާ މެދު ބައްޕަ ކަންބޮޑުވޭ

އެންމެ އިސް ސަފަށް ނުކުމެ ގްރެޓާ ތަންބާގް، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ތާއިދު ނުކުރާ ކަމަށާއި ދަރިފުޅުގެ ކުރިމަގާ ދޭތެރޭ ވެސް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް އޭނާގެ ބައްޕެ އެސްވަންޓޭ ތަމްބާގް ބުނެފި އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019
"ވަރުބަލިވެގެން" ޕިއުޑިޕައި އަށް ޔޫޓިއުބުން ބްރޭކެއް

ދާދި ފަހުން އިންޑިއާ މީހުން ރުޅިއެރުވި ސްވިޑްންގެ މަޝްހޫރު ޔޫޓިއުބާ ޕިއުޑިޕައި "ވަރުބަލިވެއްޖެ" ކަމަށް ބުނެ ވަގުތީ ގޮތުން ޔޫޓިއުބާ ފެއަށް ޖެހިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 6
ޓައިމްގެ އަހަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތަކަށް ގްރެޓާ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 12) - މަޝްހޫރު މަޖައްލާ ޓައިމް އިން މި އަހަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތުގެ މަގާމު ތިމާވެއްޓަށް މަސައްކަތްކުރާ ސްވިޑަންގެ އަންހެން އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓާ ތަންބާގަށް ދީފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 1
އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން ދޫކޮށްލައިފި

ސްޓޮކްހޯމް (ނޮވެމްބަރު 20) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 1
ބޭކާރު މީޓިންތަކުން ރަނގަޅު ކަމެއް ފެނިއްޖެ

ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުޑަވެފައި އެތަނުގެ މީޓިންތައް މާ ގިނަ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ފަހަކަށް އައިސް މިއީ ވަރަށް ގިނަ އޮފީސްތަކުން ފެންނަ ކަމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުންތަކަކީ ބޭކާރު ވަގުތެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. ސަބަބަކީ މާ އެދެވޭ ނަތީޖާތަކެއް ނުނެރެވުމެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 5
ގްރެޓާ، ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލެއްނުކުރި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރު ގްރެޓާ ތަމްބާގަށް ދޭން ނިންމި ތިމާވެށީގެ އެވޯޑެއް ގަބޫލު ނުކުރަން އޭނާ ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 11
ލީޑަރުންނަށް ދަރިވަރެއްގެ ހޫނު ހަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކުގައި އިއްޔެ ފެށި އދ. ގެ "ގްލޯބަލް ކްލައިމެޓް ސަމިޓް" ގައި ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް ދަރިވަރަކު ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 4
ފިރިހެން ކުދިން ވެސް ބޮޑުވާ އުމުރު ހަގުވެއްޖެ

ކުރިން ގަބޫލު ކުރެވިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި އަވަހަށް ބާލިޣު ވަނީ އަންހެން ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންނަށް ވެސް މިހާރު މި ހާލަތު އެބަ އޮތެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019
މީހަކާ ނުލައި ދުވާ ޓްރަކް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކަށް

މުދާ ސަޕްލައިކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓްރަކްތަކެއް، ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ދުއްވޭ ގޮތަށް މުޅިން އަލަށް ތައްޔާރުކޮށް ސްވިޑްންގެ އާންމު މަގުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 2
އަސާންޖުގެ މައްސަލަ ސްވިޑަން އިން އަލުން ބަލަނީ

ސްޓޮކްހޯމް (މެއި 13) - ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖުގެ މައްޗަށް ކުރި ރޭޕުގެ ތުހުމަތުގެ މައްސަލަ އަލުން ބެލުމަށް ސްވިޑަންގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2019
އިންޑިއާ އިން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި

މަޝްހޫރު އޯޑިއޯ ސްޓްރީމިން ޕްލެޓްފޯމް ސްޕޮޓިފައި އިންޑިއާގައި ލޯންޗްކުރިތާ ހަފުތާތަކެއް ފަހުން، އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ސްޕޮޓިފައި އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.