05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ދިރާގު މާލޭ އޯޕަން ފެތުމުގެ މުބާރާތް އަންނަ މަހު

ކަސްރަތަށާއި މުނިފޫހިފިލުމަށް ދުވަންދާ މީހުންނާއި ފަތަންދާ މީހުން ރާއްޖޭގައި އަންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ވަމުންނެވެ. އެގޮތަށް ދުވެ، ޓައިމިން ރަނގަޅުކޮށް ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ދުވުންތެރިންނަށް ބަދަލުވެފައިވާ އާއްމުން ވެސް އެބަތިއްބެވެ. އެކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޝުކުރެއް ހައްގުވަނީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ދުވުމުގެ ރޭސްތަކަށެވެ. ފަތާ މީހުންނަށް...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 3
ދެ އިވެންޓުން އިމްއާން ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި

ހަންގޭރީގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް ޖޫނިއާ ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި 200 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އަދި 50 މީޓަރު ބެކްސްޓްރޯކް އިވެންޓުން އަލީ އިމްއާން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ރެކޯޑް އާކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 60
ފަތާ ޓްރެކް: ފުރަތަމަ ސަލާމަތްކުރަން ޖެހެނީ ނަޖިހުން!

މިދިޔަ މަހު ބޭއްވި އިންޓަ ސްކޫލް ސްވިމިން ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި އުމުރުން ހަތް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ފަތަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ލޮނު ބޮމުގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ކަރުތެރެ އާއި ކަންފަތް އިންފެކްޓްވީ އެވެ. އެންޓިބަޔޮޓިކް ދީގެން އެކުއްޖާއަށް ޑޮކްޓަރުން ފަރުވާ ދިންއިރު ޑޮކްޓަރުން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި އެ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
އެންމެ ފުން ޕޫލް ޕޮލެންޑުގައި

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފުން ޕޫލްގެ ރިކޯޑް އޮތީ އިޓަލީއަށެވެ. އުތުރު އިޓަލީގެ މޮންޓެގްރޯ ޓާމީގައި ޢޮންނަ އެ ޕޫލްގެ ފުންމިނަކީ 42 މީޓަރެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 2
ކުޅިވަރުން ނުފުއްދުނު ވައުދަކީ ޕޫލްގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ކުޅިވަރު ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލްނުވި ހަމައެކަނި ކަމަކީ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށާއި އެކަން ނުވީ ހަމަޖެހުނު ބިމުގެ މައްސަލަ އާބިޓްރޭޝަނުގައި އޮތުމުން ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 3
"ބްރޭކްދަ ބެރިއާ"ގައި ފަސްޓްލޭޑީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި

އެސްޓީއޯ އިން ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން، މާލެ އަށް ބޭއްވި ފެތުމުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު މިއަދު ހަވީރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 10
100 އަންހެނުން ފުނަދޫން މާލެ އަށް ފަތަނީ

އެސްޓީއޯ އިން މާލެ ކައިރި، ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ރަށް ފުނަދޫން 100 އަންހެނުން، މާލެ އަށް ފެތުމުގެ ހަރަކާތެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019 6
ސްވިމިން ޕޫލް އަޅަން ބިން ހަމަޖެހިއްޖެ

އާ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އޮލިމްޕިކް ސައިޒުގެ ސްވިމިން ޕޫލެއް އެޅުމުގެ ވައުދު ފުއްދަން މާލޭން ބިމެއް ހަމަޖެހިއްޖެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު އެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗްކުރާނެ ކަމަށް އެކްޓިން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 2
"ޑައިވާސް ޓޫރިޒަމް"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ސެކްޝަނެއް

ޓޫރިޒަމަށް އާ ކަންކަން ތައާރަފްކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ހާއްސަ ސެކްޝަނެއްގެ އުފައްދާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 4
ފެތުމަކީ ދިވެހިންނާ އެންމެ ގުޅޭ ކުޅިވަރު: މިނިސްޓަރު

ބިމަށްވުރެ މޫދާއި ކަނޑު ބޮޑު މި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގުޅޭ ކުޅިވަރަކީ ފެތުން ކަމަށާއި އެކަން ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2019 5
ފެތުމުގެ ރެކޯޑަކާ އެކު ހުކުރަށް ކުޑަރިކިލަށް

ކަނޑު ހުރަސްކޮށް މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން އިއްޔެ ހެދި ރެކޯޑް މިއަދު އާކޮށް ހުކުރު ނަމާދަށް ދިއުމަށް އަށް ކިލޯމީޓަރަށް ފަތައި ބ. ކުޑަރިކިލަށް...

February 08, 2019 15
"މިހިރީ ރީތި ފަޅުތައް، އަވަހަށް އެރި ފަތާ!"

އޮސްޓްރޭލިއާގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު މޫދަށް އެރި ފަތާލެވެނީ 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށެވެ. ރާއްޖޭގައި 100 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެބަ އޮތެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގައި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 4
ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދިގު ފެތުން ފަތައިފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، "ސްވިމް މޯލްޑިވްސް ބާ ބީއާރް ކްރޯލް 2019"ގެ ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، މިއަދު 6.75 ކިލޯމީޓަރަށް...

February 07, 2019
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އަޒުކާ ބުނަނީ ވަރަށް ސަޅި ކަމަށް!

ގިނަ ކުޅިވަރުތަކެއްގެ ހުނަރު އޭނާގެ ކިބައިގައި ހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ދާހިއްލާތީ ކުޅެން ދާން ބޭނުންނުވީ އެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ގްރޭޑް ދޭއްގައި ކިޔެވިއިރު އޭނާ ފެތުމުގެ ތެރެއަށް...

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުމުގައި 23 ކިލޯމީޓަރު ހަމަކޮށްފި

ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެށި، ދިގު ފެތުމުގެ ބައިވެރިން، 23.75 ކިލޯ މީޓަރަށް ފަތައިފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 3
ތިމާވެށީގެ ފެތުން: އުނދަގޫ އެކަމަކު ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ތިމާވެށީގެ ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ދިގު ފެތުމުގެ ހަރަކާތުގެ ބައިވެރިން މިއަދު ހެނދުނު ބ. ދަރަވަންދޫން ފަތަން ފެށިއިރު ފުރަތަމަ ދުވަހު ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކުން ލިބުނު މާޔޫސްކަމެއް ނެތެވެ. އަށް ފެތުންތެރިން ހޮނިހިރު ދުވަހު އޭދަފުށިން ފަތަން ފަށައިގަތް އިރު ކަނޑުގެ އޮއި ގަދަވުމާ އެކު، ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 8
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރަން އެދި ފަތާފައި 22 ރަށަށް!

ބ. އޭދަފުށީ ބަނދަރު ސަރަހައްދުން އަށް މީހުންގެ ޓީމަކުން މިއަދު 9:45 ގައި ދިގު ފެތުމުގެ ދަތުރަކަށް އެ ފެށީ ވަރަށް މުހިންމު މަގްސަދެއްގަ އެވެ؛ ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް އެދި އާދޭސް ކުރުމަށާއި އެ ކަމަށް އާއްމުންނާއި ރިސޯޓްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓްތަކުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުމަށް 43.7 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ފެތުމަކަށެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 1
މިއީ އޮއިބާރު ދުވަސްވަރެއް، މޫދަށް އެރޭއިރު ސަމާލުވޭ

މިއީ އޮއިބާރު ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ، މޫދަށް އެރި އުޅޭއިރު ސަމާލުވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަަވަޅުތައް އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 1
ގެނބުނު ދެމަފިރީންގެ ހަށިގަނޑުު ފިލިޕީންސަށް ގެންދަނީ

ކ. ދިއްފުށީގައި މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018
ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ފަސް ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި

ޗައިނާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝޯޓް ކޯސް ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިން ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ދިވެހި ފެތުންތެރިން ގައުމީ ފަސް ރެކޯޑެއް އާކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
އެންމެ މޮޅު ފެތުންތެރިންނަށް މުބާލާއި ސާޖިނާ

މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު އަންހެން ފެތުންތެރިޔާގެ މަގާމު އައިޝަތު ސާޖިނާ އަދި އެންމެ މޮޅު ފިރިހެން ފެތުންތެރިއާގެ މަގާމު މުބާލް އައްޒާމް ހޯދައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 6
ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ އަށް، ފެތުމުން ރެކޯޑްތަކެއް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަންގެ ޓީމް އިވެންޓް ބައިން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ބެޑްމިންޓަން ޓީމު ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު...

August 19, 2018 3
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ދިދަ އުފުލީ ސާޖިނާ

އޭޝިއާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ޝަރަފްވެރި ކުޅިވަރު ހަރަކާތް ކަމަށްވާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ފެތުންތެރިޔާ ސާޖިނާ ދިވެހި ދިދަ އުފުލާލައިފި އެވެ.