15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 41
ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތި ނުވަނީސް ތައްޔާރުވާން ވެއްޖެ!

ފުރަތަމަ އެންމެން ވެސް ހީކުރީ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. ހުމާ އެކު އަރިދަފުސް ރޯގާ މާ ބޮޑަށް ފެތުރެން ފެށީ އެވެ. އެކަމަކު މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އެނގުނީ އެއީ ސްވައިން ފްލޫ ކަމެވެ. އޭގެ މާ ބޮޑު މައުލޫމާތެއް ނޭނގި ހުއްޓައި، ގިނަ ބަޔަކު އެ ރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވް ވި އެވެ. މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ކުރިމަތިވި އެ ބަލިމަޑުކަމުން...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2019 1
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން 40 މީހުން މަރު

ރާޖަސްތާން (ޖެނުއަރީ 19) - މި އަހަރު ފެށުނު ފަހުން، ސްވައިން ފްލޫ ރޯގާގައި، އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ރާޖަސްތާން ސްޓޭޓުން އެކަނި ވެސް 40 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 2
އިންފްލުއެންޒާ ޖެހެން ކެރޭ ނަމަ 3،500 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ކުރާ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ، ހަށިގަނޑަށް އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސް ޖައްސަން ކެރޭ މީހުންނަށް 3،500 ޑޮލަރު ދޭން އެ ޔުނިވަސިޓީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 26
އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެރޯގާގައި އިންފުލުއެންޒާ އޭ އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާތީ، އިންފުލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 1
ހުޅުމާލޭގައި ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އިންފްލުއެންޒާ އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ފުލޫ ކްލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 21
ހުން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު 100 އިން ގުނެން ފަށައިިފި

ވައިރަލް ހުން ޖެހިގެން މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން އިންޑިއާ އިން 1000 މަރު

ނިއު ދިއްލީ (އޮގަސްޓް 25) - އިންޑިއާގައި ސްވައިން ފްލޫގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެ ވޭތުވެދިޔަ އަށް މަސް ދުވަސްތެރޭ 1،094 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017
އާމިރު ޚާންގެ ދެމަފިރިންނަށް ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އާމިރް ހާނާއި އަންހެނުން ކިރަން ރާއޯ އަށް ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 7
ރޯގާ ފެތުރިދާނެތީ ފްލޫ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ގޮވާލައިފި

އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ވައިރަލް ހުން އަދި އިންފުލުއެންޒާ ފެތުރުން މި ދުވަސްވަރު އެކަށީގެން ވާތީ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖެހުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސް ކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 26
"ދެ ވަނަ ރޯގާއަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާ އޮތީ ތައްޔާރަށް"

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔަ ހުމާއި ސްވައިން ފްލޫ ފަދަ ރޯގާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ސިއްހީ ދާއިރާއިން އެކަމަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 38
މަރުގެ ތުންފަތްމަތިން ސަލާމަތްވި މާބަނޑުމީހާ

އެޗްވަންއެންވަން ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫގައި މާބަނޑު އަނބިމީހާގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން، އަހުމަދު މުހައްމަދު ،39، އަށް ޑޮކްޓަރުން ދިނީ އަނބިމީހާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ވަރަށް ކުޑަ އުއްމީދެކެވެ. މައިމީހާ އާއި ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ބަނޑަށް ހަތް މަހުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައި ދަރިފުޅު ނަގަން ޖެހުނެވެ. އަދި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 12
އޭޑީކޭއިން އިންފްލުއެންޒާ އަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ

މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖޭގައި ފެތުރުނު އިންފުލުއެންްޒާ އަށް ފަރުވާ ކުރުމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާތްގަނޑަކަށް 2.5 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 2
ސްވައިން ފްލޫ ޖެހުނު އަންހެން މީހާގެ ދަރިފުޅު ބޭރަށް

ސްވައިން ފްލޫ ޖެހި، މަންމަގެ ހާލު ސީރިއަސް ވުމުން ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ނެގި ތުއްތު ކުއްޖާ އިތުރު ފަރުވާ ދިނުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

April 17, 2017 3
ކެރެލާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އަންގައިފި

ޓްރިވެންޑްރަމް (އެޕްރީލް 17) - އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުގައި އެޗް1އެން1 ނުވަތަ ސްވައިން ފްލޫ ފެތުރޭތީ ސަމާލުވުމަށް އެ ސްޓޭޓުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަންގަވައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2017 5
ސްވައިން ފްލޫގައި ހާލުބޮޑުވި އަންހެންމީހާ ދޫކޮށްލައިފި

ސްވައިން ފްލޫގެ ސަބަބުން ހާލު ސީރިއަސްވި އަންހެންމީހާ އާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ދިނުމަށް ފަހު އަންހެންމީހާ ގެ އަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 1
ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ނުފެތުރޭ ކަމަށް ބުނެފި

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 9) - ސްރީ ލަންކާގައި އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުންދާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފަތުރާފައިވާ ވާހަކަތަކަކީ ދޮގެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ރަޖިތާ ސެނަރަތުނަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 9
އެޗް1އެން1 އޮތީ އާދައިގެ ހާލަތެއްގައި: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރުނު ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޮރުވާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ބިރުވެރިކަމެއްގައި ނުތިބެ، ބަލީގެ ކަންކަން...

April 06, 2017 2
ރޯގާޖެހި ދަރިފުޅު މަރުވި މަންމަގެ ނަސޭހަތް

މިއީ ސީއެންއެންގައި ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއްގެ ތަރުޖަމާއެކެވެ. މިއީ އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގައެއް ޖެހި، ހުރި ހަމައެކަނި ދަރިފުޅު މަރުވުމުން އެ ކުއްޖާގެ މަންމަގެ އިހްސާސްތަކެވެ. އޭނާގެ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 11
ސްވައިން ފްލޫއަށް މާ ބޮޑު ހައްލެއް ނާދޭ: މެމްބަރުން

ރާއްޖޭގައި ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ބޮޑަށް ފެތުރުނީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ސަރުކާރުން މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ފްލޫ ކްލިނިކް ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެގައި ފެތުރުނު ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މިދިޔަ މަހު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ފްލޫ ކްލިނިކްގެ ހިދުމަތް މިއަދު ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2017 8
ފްލޫއާ ގުޅިގެން ނެރުނު އެލާޓް ކެންސަލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުން އައި ހުމާއި ރޯގާގެ ސަބަބުން ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ހެލްތު އެލާޓް މިހާރު ކެންސަލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

March 30, 2017 13
އާދިއްތަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން ނިންމައިފި

އެޗް1އެން1 ހުމާ ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހު، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އަލުން ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

March 30, 2017 4
ޓާސްކް ފޯސް އެންގީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުވާން ދަތިވާ ކަމަށް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތެރެމުން ދާ އެޗް1އެން1ގެ ކަންކަން ބަލާ ޓާސްކް ފޯސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީ އަށް ހާޒިރުވާން...

29 މާޗް

March 29, 2017 5
އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ އަދަދު 222 އަށް

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަަދަދު 200 އަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

March 29, 2017 7
ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ޖެހުން އައިޖީއެމްއެޗުގައި

ހަ މަހާއި ތިން އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންނަށް މިއަދުން ފެށިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ޖަހައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.