23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020
ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދުނީ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ޖަލަށްލާން

ޒިއުރިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ޓީވީ ރައިޓްސް ނެގުމުގައި ފީފާގެ ކުރީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ޖެރޯމް ވަލްކޭ އަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް ހެއްލާފީގެ މައްޗަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން އުފުލާފައިވާ ދައުވާގައި އޭނާ އަށް ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވަން ކޯޓުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރުން އެދެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2020 2
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯގެ މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 31) - ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް ސްވިޒަލެންޑްގެ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 2
ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައި ސާފުވަނީ؛ އެއްވަނަ ދިއްލީއަށް

ވައި ސާފުވުމަކީ ކޮރޯނާވައިރަހުން ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ބައްޔާ ހެދި ދުނިޔެ ބަންދުވެފައި އޮންނާތީ ގައުމުތަކުގައި ވައި ސާފުވަނީ އެވެ. ސަބަބަކީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު އަދި ވައިގެ ތެރޭގައި އުދުހޭ އުދުހުންތައް ވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި އޮތުމެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020
މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވުމުން ޓީމުން ވަކިކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 22) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ދިމާވާ މާލީ ގޮންޖެހުންތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ސްވިޒަލެންޑްގެ ސިއޯން އެފްސީން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެއްބަސްނުވި ނުވަ ކުޅުންތެރިއަކު ޓީމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 2
ސްވިޒަލެންޑުގެ "ފެސްޕޯ"ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްވިޒަލެންޑުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފެސްޕޯ 2020" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 2
ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ހުއްޓައެއް ނުލާނަން: ކޮކަ ކޯލާ

ކޮކަ ކޯލާގެ ކަސްޓަމަރުންގެ ތެރެއިން ބޮޑު ނިސްބަތެއް އަދިވެސް ޕްލާސްޓިކް ފުޅީގައި ބަންދުކުރާ އުފެއްދުންތައް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއް ފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ފުޅި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓައިނުލާނެ ކަމަށް ކޮކަ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 3
ސްވިސް އެމްބަސީގެ ލަންކާ މުވައްޒަފު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލެންޑްގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ ސްރީ ލަންކާގެ އަންހެން މުވައްޒަފަކު ކުރި ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެންމެ ފަހުން އިއްޔެ އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
އެމްބަސީ ސްޓާފުގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓް ހަދަން އަންގައިފި

ލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 11) - ވަގަށް ނަގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީގެ ސްޓާފްގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓްތައް ހަދަން ކޮލަމްބޯގެ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސްވިސް އެމްބަސީ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ޑިސެމްބަރު 5) - ވަގަށް ނަގައި ބިރުދެއްކި ކަމަށް ބުނާ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީގެ ސްޓާފް ލަންކާ އިން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ލަންކާ ސަފީރު ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް

ބާން (ޑިސެމްބަރު 4) - ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ވަގަށް ނަގައި ބިރު ދެއްކި މައްސަލާގައި ސްރީ ލަންކާ ސަފީރު ސްވިޒަލެންޑުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 4
"އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ލަންކާގައި ވަނީ ރަހީނުކޮށްފައި"

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 28) - ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަ ސްވިޒަލެންޑް އެމްބަސީ ސްޓާފަކު ރަހީނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 3
ކޮރަޕްޝަނުން ހޯދި ކާރުތަކެއް ނީލަމެއްގައި ވިއްކާލައިފި

މެދުތެރޭ އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިކުއެޓޯރިއަލް ގިނީގެ ނައިބް ރައީސް ޓިއޮޑޯރޯ އެންގްއެމާ އޯބިއަންގް މެންގީ ނާޖާއީޒު ގޮތުގައި ހޯދާފައިވާ އެއްޗެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަގުބޮޑު ކާރު ކަލެކްޝެނެއްގައި ހިމެނޭ ކާރުތަކެއް ނީލަމެއްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ވިއްކާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 3
5ޖީއާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާ

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އާންމުވަމުން އަންނަ އިންޓަނެޓްގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް އޮތް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ބުނެ ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު މުޒާހަރާކޮށްފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019
އާކްޓިކަށް ވެހުނު ސްނޯގައި ޕްލާސްޓިކް

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ބިރު ކުރިއަށް އޮތީ އެވެ. އިންސާނުންގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ވެށި ހަލާކުވެ، ދިރިއުޅެން ވެސް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރުތައް އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 8
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ ކޮބާ؟

ގައުމުތަކުން ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްތަކަކީ އެ ގައުމުގެ ވަރުގަދަކަމާއި ދުނިޔޭގެ މައިދާނުގައި ނުފޫޒު ގަދަކަން ހާމަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ޕާސްޕޯޓްތައް ރޭންކް ވެސް ކުރަމުން އާދެ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2019 2
މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހައަށް އަސަރު ކުރޭ

މިއުޒިކުން ޗީޒްގެ ރަހަ އަށް ބަދަލު އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ސްވިޓްޒަލެންޑްގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާސާ އިން ދައްކައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 1
ޓޮބްލެރޯން ހަލާލު ކަމަށް ބުނުމުން މައްސަލައަކަށް

ސްވިޓްޒެލެންޑްގެ މޮންޑޮލޭޒް އިންޓަނެޝަލް ކުންފުނިން ތައްޔާރުކުރާ މަޝްހޫރު ޓޮބްލެރޯން ޗޮކްލެޓަށް ހަލާލު ސެޓްފިކެޓް ދޫކޮށް، ހަލާލު ލޯގޯ ޖެހުމުން ހުޅަނގުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލައި، ޓޮބްލެރޯން ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018
ފިޔާތޮށި ޖަވާހިރެއް ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި

އާންމު ނޫން ޖަވާހިރުގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ "ޕިންކް ޑަޔަމަންޑް" އެއް ނީލަމެއްގައި ރިކޯޑް އަގަކަށް ވިއްކާލައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2018 1
އިންޑިއާ މީހަކު ފައި މަގުގައި ދިއްލީން ޖެނީވާ އަށް

ޖެނީވާ (ނޮވެމްބަރު 11) - "މާޗް ފޯ ޖަސްޓިސް އެންޑް ޕީސް"ގެ ނަމުގައި އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީން ސްވިޒަލެންޑުގެ ޖެނީވާ އަށް ފައި މަގުގައި ދިއުމަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓިވިސްޓަކު ނިންމައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
އުމުރު އެންމެ ދިގު މީހުން އުޅޭ ގައުމަކަށް ސްޕެއިން ވާނެ

ދެހާސް ސާޅީހާ ހަމައަށް ދާއިރު ދުނިޔޭގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިއުޅޭނީ ނުވަތަ ލައިފް އެކްސްޕެކްޓަންސީ އެންމެ މަތިވާނީ ސްޕެއިންގައި ކަމަށް ދިރާސާކުން ދައްކައިފި އެވެ.