23 މެއި

May 23, 2019 2
ދީމާގެ ތަމްރީން ހަރަދުތަކާ ސަރުކާރުން ހަވާލުވެއްޖެ

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުން ރާއްޖެ އަށް ރިހި މެޑަލް ހޯދައިދިން ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ ތަމްރީންތަކުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުޅިވަރާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 4
އޭޝިއަން ހޯޕްސް މުބާރާތުން ދީމާ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފި

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައި އެ ކުޅިވަރުން ރާއްޖެ އަށް އޭޝިއާގެ މުބާރާތަކުން ފުރަތަމަ މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދިން ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފާ އެކު، ދުނިޔޭގެ ހޯޕްސް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 6
ދީމާ އޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް!

އޭޝިއަން ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯޕްސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިން ބައިން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ސެމީ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

May 12, 2019
އަނިޔާވެ ރަފާ ކުޅުމާ ދުރަށް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް ބޯމަތީގައި އޮއްވާ، ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމުގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމްގެ ފަޔަށް ހާނިއްކަވެ، ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019 7
ޓީޓީ ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށް އިންޑިއާ އެކެޑެމީއެއްގެ އެހީ

މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޓީމު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާގެ އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ޓީޓީ އެކަޑަމީ ކަމަށްވާ ޕިނޭކަލް އެކަޑަމީއާ އެކު ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019
ޓީޓީ ހޯލަށް ބަދަލުތައް ގެނެސް، އައިއޯއައިޖީގެ ތަމްރީންތައް ފަށައިފި

ޗައިނާގެ ކުންފުންޏެއްގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން، ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް ހޯލަށް ޖާގަ އާއި ވަސީލަތްތަކުން ބަދަލު ގެނެސް އަލުން އިއްޔެ ހުޅުވައި، އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) ތަމްރީންތައް ފަށައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 1
ރަފާ އަށް މިލްކުވިޔަނުދީ ދީމާ ތަށި ހޯދައިފި

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ތަށި މިލްކުކުރަން ނުކުތް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް 4-1 ސެޓުން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޯދައި، ތަށި...

March 14, 2019 3
ޑަބަލްސް ތަށި މުންސިފް، އަލިބެ އަދި ރަފާ އާއި ލައިސާ އަށް

ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދާއި އަލީ އާދަމް މަނިކު (ތާޅަފިލި އަލިބެ) އަދި އަންހެން ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން އައިޝަތު ރަފާ...

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 7
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރާއްޖޭގެ ދީމާ ހޯދައިފި

ސައުތު އޭޝިއާ ހޯޕްސް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައި، ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖެ އަށް އެ ކުޅިވަރުން، އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރަން މެޑެއްޔެއް ހޯދައިދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 13
ޓީޓީ ކުޅޭނެ އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތް!

ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތްތައް ބާއްވާށާއި ޕްރެކްޓިސް ކުރަން އެކަށީގެންވާ ތަނެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން އެ ކުޅިވަރަށް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018
އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަނީ ފިރިހެން ޓީޓީ ޓީމު

އިންޑޮނީޝިއާގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އޭޝިއަން ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އިވެންޓަށް ރާއްޖޭން ހަމައެކަނި ފިރިހެން ޓީމެއް ފޮނުވާ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ޓީމުން މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 2
ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދެ އެވޯޑެއް ދީމާ އަށް

ސްރީ ލަންކާގެ ރޯޔަލް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ކަލާސް އެވޯޑުގައި އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއާ އާއި އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމް ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ހޯދައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 2
އެންމެ ހަގު ކުޅުންތެރިޔާ ދީމާ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް!

ވަށައިގެން ފެންނަން ތިބޭނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިންނެވެ. ކައިރީގައި ހިނގަމުންދާނީ އެންމެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކުރިމަތިލުންތަކެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންގެ ފަހަތުގައި އެހާމެ މޮޅެތި ކޯޗުން އިރުޝާދުދެމުންދާނެ އެވެ. ސްވިޑަންގައި މިހާރު ކުރިއަށްއެދާ ވޯލްޑް ޓީމް ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި، އެ އެންމެންގެ ތެރޭގައި...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 2
ދެކުނު އޭޝިއާ މުބާރާތުގައި ދީމާ އާއި ރަފާ ވިދާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް ޗެމްޕިއަންޝިޕުގެ ހޯޕްސް ކެޓަގަރީން ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަދި ކެޑޭޓް ކެޓަގަރީންނާއި ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީން އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ލޯ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018
ދީމާ އާއި ރަފާ: ޓީޓީގެ އުއްމީދާ ގުޅިފައިވާ ދެ ތަރިން

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް މާލޭގައި މާދަމާ ފަށާއިރު މިއީ ދެ ގޮތަކުން ހާއްސަ މުބާރާތެކެވެ. ސަރަހައްދީ މުހިއްމު މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި ޓީޓީގެ ކުރިމަގަށް މުހިއްމު ބިންގަލެއް އެޅިގެންދާއިރު މި މުބާރާތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ތިބި އެންމެ އުއްމީދީ ދެ ކުޅުންތެރިންގެ ކުޅުން ވެސް ފެނިގެންދާނެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018
ދެކުނު އޭޝިއާގެ ޖޫނިއާ ޓީޓީ މުބާރާތް ރާއްޖޭގައި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ ޖޫނިއާ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތް އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ފަށާނެ އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 7
ލަންކާގެ ފުރުސަތުތަކަށް ވުރެ މުހިއްމީ ރާއްޖެ!

ރޭ ނިމުނު ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގައި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ ކުޅުމަކީ އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ހޯދާފައިވާ އަދި ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކާމިޔާބީޔަކުގެ ކުރިމަތީގައި ވަރަށް އާދައިގެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ބައިވެރިކޮށް އޭނާގެ ބެލެނެވެރިން އެ ނިންމީ އޭނާގެ ކެރިއަރާ ގުޅޭ މުހިއްމު ނިންމުމެކެވެ. ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދީމާ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 3
މުއީނާ ބަލިކޮށް ރަފާ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދު އަތުން މޮޅުވެ ގައުމީ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ އަންހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން ޖެހިޖެހިގެން ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް ހޯދިއިރު ފިރިހެން ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން މޫސާ މުންސިފް އަހުމަދު ހޯދައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 5
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ކުޅިވަރުގައި ޗެމްޕިއަނެއް

ސްކޫލުގެ ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކަށް ކުދިން ފޮނުވަން ބައެއް ބެލެނިވެރިން ފަސް ޖެހެ އެވެ. ކިޔެވުމަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމަށް ހީކޮށެވެ. މިއީ ބޯދާ ވިސްނުމެއް ހެއްޔެވެ؟ ފަހަކަށް އައިސް ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާއިރު އެހެން ވެސް ބުނެވިދާނެ އެވެ. ކުޅިވަރުގައި މަތީ ދަރަޖައިގެ ކާމިޔާބީތައް ހޯދަމުން އަދި ކިޔެވުމުގައި ވެސް އެހާމެ މޮޅު ކުދިން...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 5
ޝަވީދާއި މަރުޒޫގަށް އޮޓޯމެޓިކުން މަގާމް ކަށަވަރުވެއްޖެ

ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތުމުން މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް، އެފްއޭއެމްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި މުހައްމަދު ޝަވީދު އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމަށް ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް، ސާފިން އެސޯސިއޭޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލެއްވި އަހުމަދު މަރުޒޫގު (މަރޭ) އިންތިހާބުވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 19
ލަންކާގައި ދީމާ ރާއްޖެ ފަހުރުވެރިކޮށްދީފި! ސާބަސް!

މެލޭޝިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތެއްގައި ޗެމްޕިއަންކަން މިދިޔަ އަހަރު ހޯދައި ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި ރާއްޖޭގެ އުމުރުން 9 އަހަރުގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ، ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016 5
2016: އިންތިހާބީ މައްސަލަތަކާއި ކާމިޔާބީގެ އަހަރެއް

ނިމިގެންމިދާ 2016 ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެހި ކުޅިވަރުގައި މަސްހުނި ކަންތައްތަކެއް ހިނގި އަހަރެކެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ދިވެހި ކުޅުންތެރިން ކާމިޔާބީތައް ހޯދިއިރު އާ ތަރިންތަކެއް ވެސް ވިދާލި އެވެ. ކުޅިވަރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަށް ބަލާއިރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުގެ އިންތިހާބީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނުކުތެވެ.