09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 5
ޓެންޒޭނިއާ ޕާލަމެންޓުގެ ފިރިހެން މެންބަރުން ހިތާން ކުރަނީ

ދާރުއްސަލާމް (ފެބްރުއަރީ 9) - ޓެންޒޭނިއާ ޕާލަމެންޓުގެ ފިރިހެން މެންބަރުންގެ ތެރޭން ހިތާން ނުކުރާ މެންބަރުން ހިތާން ކުރުމަށް އަންހެން މެންބަރަކު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ބޭނުން ވަނީ ޗައިނާގެ އެހީ

ދާރުއްސަލާމް (ނޮވެމްބަރު 28) - ހުޅަނގުން ދޭ އެހީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުން ވަނީ ޗައިނާގެ އެހީ ކަމަށް ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 6
ވަގަށް ނެގި އެފްރިކާގެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ދޫކޮށްލައިފި

ދާރުއްސަލާމް (އޮކްޓޯބަރު 21) - އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކަމަށް ބުނާ ޓެންޒޭނިއާގެ މުހައްމަދު ދޭވްޖީ ވަގަށް ނެތިތާ 10 ދުވަސް ފަހުން އޭނާ ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 2
އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ވަގަށް ނަގައިފި

ދާރުއްސަލާމް (އޮކްޓޯބަރު 12) - އެފްރިކާގެ އެންމެ ޒުވާން ބިލިއަނަރު ކަމަށް ބުނާ ޓެންޒޭނިއާގެ މުހައްމަދު ދޭވްޖީ ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018
އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެބެން 21 އަހަރުގައި މަރު

ދާރުއްސަލާމް (ޖޫން 4) - ޓެންޒޭނިއާގައި އެއް ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ ދެ ބެއިން ކަމަށްވާ މާރިއާ އަދި ކޮންސޮލަޓާ މަވަކިކުޓި އުމުރުން 21 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 2
އެންމެ 7 އަހަރުގައި އެފްރިކާގެ އެންމެ އުސް ފަރުބަދަ އަށް

އުމުރުގެ ހަގު ކަމަކީ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް ހަދަން އޮތް ހުރަހެއް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ ހައިދަރްއާބާދުގެ އުމުރުން އެންމެ 7 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު މި ވަނީ އޭނާ ކަހަލަ އެތައް ކުދިންނަކަށް ނަމޫނާ ދައްކައިފަ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 1
އަތުބޮމަކާ ކުޅެން އުޅުނު ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

ދާރުއްސަލާމް (ނޮވެމްބަރު 9) - ޓެންޒޭނިއާގެ އުތުރުގެ ހިސާބެއްގެ ސްކޫލެއްގެ ތެރޭގައި ކިޔަވާ ކުދިންތަކެއް އަތު ބޮމަކާ ކުޅެނިކޮށް އެ ބޮން ގޮވާ ހަ ކުދިން މަރުވެ 25 ކުދިން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 1
ވަގު ސެޓްފިކެޓް ގެންގުޅުނު 10000 މީހުން ވަކިކޮށްފި

ދާރުއްސަލާމް (އެޕްރީލް 29) - ފޭކް ސެޓްފިކްޓް ހުށަހަޅައިގެން ސިވިލް ސާވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ވަދެފައިވާ 10،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޓެންޒޭނިއާގެ ރައީސް ޖޯން މަގުފުލީ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016 1
ޓެންޒޭނިއާއިން ފެނުނީ ގެއްލުނު އެމްއެޗް340 ގެ ބައެއް

ސިޑްނީ (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ޓެންޒޭނިއާ އިން ފެނުނު މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ބަޔަކީ ގެއްލިފައިވާ މެލޭޝިއަން އެއާލައިންސްގެ ފްލައިޓް އެމްއެޗް370 ގެ ބައެއްކަން އޮސްޓްރޭލިއާގެ ތަހުގީގު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ޔަގީންކޮށްދީފަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 4
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ކައިވެނިކޮށްފި ނަމަ 20 އަހަރަށް ޖަލަށް

ދާރުއްސަލާމް (ޖުލައި 9) - ގެމްބިއާ އާއި ޓެންޒޭނިއާގައި ކުޑަ ކުދިންނާ ކައިވެނި ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2016 5
ޓެންޒޭނިޔާގައި ޝީޝާ ބުއިން މަނާކޮށްފި

ދާރުއްސަލާމް (ޖުލައި 8) - ސިއްހީ ގޮތުން ވަރަށް ނުރަނގަޅު އާދައެއް ކަމަށް ބަލާ ޝީޝާ ބުއިން ޓެންޒޭނިއާގައި މަނާކޮށްފި އެވެ.