29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓުގެ ޕިޗް މުބާރާތަށް ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ

މައިކްރޮސޮފްޓުން އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ސަރަހައްދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ "އިމާޖް އެކްސް ޕިޗް" މުބާރާތަށް ރާއްޖޭގެ ސްޓާޓްއަޕެއް ކަމަށްވާ ފަހިޕޭ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

November 29, 2020
ވިޝަން އާބަނޯޓް: ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތު ކާރެއް

ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އިނގިރިސޭވިލާތުގެ އޮޓޮމޭޓިވް ކުންފުނި މިނީ އިން ތަފާތު ޑިޒައިނެއްގެ ކާރެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އޭގެ ހިޔާލީ ތަސައްވުރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

November 29, 2020
ރެޑްމީގެ ސްމާޓް ގަޑި 45 ޑޮލަރަށް

ޗައިނާގެ ޝޯމީ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓް ބްރޭންޑް، ރެޑްމީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްމާޓް ގަޑި ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020
އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނު އުފައްދާ ޑައިޒަން އޭޝިއާ އަށް

ވެކިއުމް ކްލީނަރާއި އެއާ ޕިއުރިފަޔާ އާއި ހެއާ ޑްރަޔާ ފަދަ ސާމާނު އުފައްދާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑައިޒަން ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރި އޭޝިއާ އަށް އަމާޒުކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް 3.67 ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 1
އީ-ވޭސްޓާ ހެދި އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އަށް ނުރުހުން

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އުކާލާ އީ-ވޭސްޓް ނުވަތަ ކަރަންޓް ސާމާނުގެ ކުނިބުނި އިތުރުވަމުން ދިއުމުގެ ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ އެމެޒޯން އާއި އެޕަލް އިން ކަމަށާއި އެ ކުންފުނިންތަކުން ތިމާވެއްޓާ މެދު އަދާކުރަން ޖެހޭ ޒިންމާތަކަށް އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 1
ސްނެޕްޗެޓުން މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

އާދަޔާހިލާފު މޮޅު ކުރު ވީޑިއޯކޮޅު ތައްޔާރުކުރެވޭ ގޮތަށް ސްނެޕްޗެޓުން "ސްޕޮޓްލައިޓް" ގެ ނަމުގައި އާ ފީޗާއެއް ތައާރަފުކޮށް އޭގެ އެހީގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 26, 2020 7
އަލީއެކްސްޕްރެސް އިންޑިއާގައި މަނާކޮށްފި

އިންޑިއާ އިން މަނާކުރި ޗައިނާގެ އެޕްތަކުގެ އަދަދު މިހާރު 220 އަށް އަރާ

November 26, 2020
ޖޭމްސް ބޮންޑްގެ ވީޑިއޯ ގޭމް އުފައްދަނީ

އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓް ޖޭމްސް ބޮންޑަށް ބިނާކޮށް މުޅިން އޮރިޖިނަލް ވާހަކައަކަށް ވީޑިއޯ ގޭމެއް އުފެއްދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020
ފޯނުގައި ހުންނަ މައުލޫމާތުން ކުށް ފިލުވައިދޭ އެޕެއް

ސްމާޓްފޯނުގެ ކޮންޓެކްޓްސް އާއި ފޯނުގައި ރައްކާކުރާ މުހިއްމު މައުލޫމާތުތައް ތަރުތީބުކޮށް، އަޕްޑޭޓްކޮށްދޭ އެޕެއްގެ ގޮތުގައި "ސަންޝައިން ކޮންޓެކްޓްސް" ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އަދިވެސް އެންމެ އާންމު ޕާސްވޯޑަކީ 123456

ޕާސްވޯޑަކަށް 123456 ބޭނުންކުރާ މީހުން އަދިވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެފަދަ ޕާސްވޯޑް ނުގެންގުޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރިޔަސް އެކަމަށް ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް، ޕާސްވޯޑް މެޖޭމަންޓް ކުންފުނި ނޯޑްޕާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
މާސްގައި ފުރަތަމަ އުޅޭނީ "ގްލާސް ޑޯމް" ގައި: އީލޮން

މާސް އަކީ އިންސާނުން ދިރިއުޅެން ކަމުދާ ޕްލެނެޓެއްކަމާ ދޭތެރޭ މިހާރު ސުވާލެއް ނެތް ކަމަށާއި އެތަނުގައި ވަޒަންވެރިވާ އިންސާނުންގެ ފުރަތަމަ އާބާދީ ދިރިއުޅޭނީ "ގްލާސް ޑޯމްތަކެއް" ގެ...

November 22, 2020 2
ބުޅަލުގެ "މިއައު" ތަރުޖަމާކުރެވޭ އެޕެއް

މިއީ ބުޅާ ގެންގުޅޭ މީހުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ޚަބަރަކަށް ވާނެ އެވެ. ޑިވެލޮޕަރަކު މި ގެނެސްދިނީ ބުޅަލުގެ "މިއައު" ތަރުޖަމާކުރެވޭ މޮބައިލް އެޕެކެވެ. "މިއައު ޓޯކް" ގެ ނަން ދީފައިވާ އެޕް...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ޓްވީޓް "ގެއްލޭ" ފީޗާ އާންމުކޮށް ދޫކޮށްލަނީ

ޓްވިޓާ އިން "ފްލީޓް" ކިޔާ އާ ފީޗާއެއް މިދިޔަ މާޗް މަހުން ފެށިގެން ބްރެޒިލްގައި ޓެސްޓްކުރުމަށް ފަހު މުޅި ދުނިޔެ އަށް އާންމުކޮށް ދޫކޮށްލަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 19, 2020 2
ސޮނީން މި ހެދީ ނަލަ ބައްތިއެއް، ސްޕީކަރެއް

ބައްތިއަކަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވޭ ގޮތަށް ވަރަށް ރީތި ޑިޒައިނަކަށް ސޮނީން ސްޕީކަރެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020
ސައުންޑްކްލައުޑުން އާޓިސްޓުން ވެރިފައިކޮށްދެނީ

މިއުޒިކް އަޑު އަހައިލަން ބޭނުންކުރާ ޕްލެޓްފޯމެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު ސައުންޑްކްލައުޑުން އާޓިސްޓުންގެ ޕްރޮފައިލް ވެރިފައިކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 18, 2020
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ މެދު ޔޫކޭން އަލުން ވިސްނަން ގޮވާލައިފި

މި މަހު ބޭއްވި ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ދެވަނަ ދައުރަކަށް ވާދަކުރައްވައި ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލައްވަން ޖެހިވަޑައިގަތް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުގެ ބަހަށް،...

November 18, 2020 4
ޑިސްޕްލޭ ދަމާލެވޭ ފޯނެއް އޮޕޯ އިން ދައްކާލައިފި

ފަތްޖެހޭ ފޯނާއި އޮޅައިލެވޭ ސްކްރީން ހުންނަ ފޯނުތަކަށް ފަހު މި ފަހަރު މި އަންނަނީ އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ގޮތަކަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ފޯނެކެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
ވާވޭއާ އެކު ކުއަލްކޮމަށް އަލުން ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެ

ޗައިނާގެ ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ސެމީކޮންޑަކްޓަރު ކުންފުނި ކުއަލްކޮމަށް އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން އަލުން ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 5
ގޫގުލް ފޮޓޯސްގެ "އަންލިމިޓެޑް" ސްޓޯރޭޖް ނިމުމަކަށް

ހައި ކޮލިޓީގައި ފޮޓޯ ރައްކާކުރަން ބޭނުންކުރެވޭ ގޫގުލް ފޮޓޯސް އިން ދީފައި އޮތް ވަކި މިންވަރެއް ނެތި ފޮޓޯ ރައްކާކުރެވޭ އިހްތިޔާރު ނިމުމަކަށް ގެނެސް 15 ޖީބީ އަށް ވުރެ ގިނައިން ފޮޓޯ...

November 14, 2020
ޓްރަމްޕުގެ ނާކާމިޔާބީން ޓިކްޓޮކަށް ހަމަނޭވާ ލެވިއްޖެ

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި އެޕެއް ކަމަށް ބުނެ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގައި ޓިކްޓޮކް މަނާކުރަން ކުރި މަސައްކަތް އެ ގައުމުގެ ކޮމާސް ޑިޕާޓަމަންޓް ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 1
އާ މެކްބުކްތަކުން ވީޑިއޯ ކޯލް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ

އެޕަލް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ދައްކައިލި އާ މެކްބުކްތައް ވީޑިއޯ ކޯލްތަކަށް ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

November 13, 2020 3
ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން ރޮބޮޓް ހިޔަޅު ނެރެފި

ޖަޕާނުގެ އަވަށެއްގައި ސާރިދޯޅުގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެ، އިންސާނުންނަށް ވެސް ނުރައްކާވާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ރޮބޮޓް ހިޔަޅުތަކެއް ނެރެފި އެވެ.

November 13, 2020
ކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ކާރެއް ނެރެނީ

ކާރު އުފައްދާ ދެކުނު ކޮރެއާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހިއުންޑޭ އިން ކުޑަކުދިންގެ "ސިކުނޑި ކިޔާލަދޭ" ޓެކްނޮލޮޖީއާ އެކު އުފައްދާފައިވާ ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 2
ވާޖިން ހައިޕަލޫޕް އިންސާނުންނާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި

ރޭލު ދަތުރު ފަދަ ދަތުރުތަކުގެ ސްޕީޑަށް އިންގިބާލެއް ގެންނަން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވާޖިން ހައިޕަލޫޕް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ހައެއްކަ އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް...

November 10, 2020 1
އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕްލަޔަރު ހުއްޓުމަކަށް

އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް "ސްޓޫޑަންޓް ވޯކާ ޕްރޮގްރާމް" އާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕްލަޔަރު ކަމަށްވާ ޓައިވާންގެ ޕެގަޓްރޯންއާ އެކު ހަދާފައިވާ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020
ބެންޓްލީން 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ލަގްޒަރީ ކާރު އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ބެންޓްލީ މޮޓޯޒް ލިމިޓެޑް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން އަމާޒު ހިފައި 2026 އިން ފެށިގެން ސައްތައިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ކާރު ނެރޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020
ނޮކިއާ ފޯނު 4ޖީ އާ އެކު ނެރެނީ

ސްވިޑްންގެ އެޗްއެމްޑީ ގްލޯބަލްގެ ނޮކިއާ ފޯނަކީ މޯބައިލް ފޯނު ވިޔަފާރީގައި ކުރިން އެންމެ ވަރުގަދަ އެއް ނަމެވެ. ނަމަވެސް ސެމްސަންގާއި އެޕަލްގެ އައިފޯނުގެ މަޝްހޫރުކަމާ އެކު ނޮކިއާގެ ޖާދޫއެއް މިހާރަކު ނެތެވެ. ނޮކިއާގެ ނަން މިހާރު ބޮޑަށް އަޑު އިވެނީ "އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ނުވާ" ބައްތި ފޯނާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. އެކަމަކު ނޮކިއާ ދެކެ ލޯބިވި...

November 08, 2020
އިންޑިއާގައި ވަޓްސްއެޕް ޕޭ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ވަޓްސްއެޕް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތައް ކުރެވޭ ގޮތް އިންޑިއާގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

November 08, 2020
ސްމާޓް ޑިވައިސްއަކަށް "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް"

އެކި ކަންކަމަށް ހަށިގަނޑުގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ސްމާޓް ޑިވައިސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ "ކަރަންޓް ހަންގަނޑެއް" އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020
ޓެސްލާގެ އޮޓޯޕައިލެޓުން އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުކުރެވޭނެ

ޓެސްލާ ކުންފުނިން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފުލް ސެލްފް-ޑްރައިވިން (އެފްއެސްޑީ) ޓެކްނޮލޮޖީގެ "އޮޓޯޕައިލެޓް" ސޮފްޓްވެއާ އެއްގަމު ވެހިކަލްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ނަމަ މަގުމަތީގެ...

November 07, 2020 2
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 އަދި ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި

އަންނަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ވިއްކަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ޕްލޭސްޓޭޝަން (ޕީއެސް) 5 މި ވަގުތު ވިއްކާނީ އޮންލައިންކޮށް އެކަނި ކަމަށާއި ގޭމް ކޮންސޯލް ގަންނަން ފިހާރަތަކުގެ ދޮށުގައި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓްވިޓާ އިން ޓްރަމްޕް ބްލޮކްކޮށްފާނެ

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާންކުރެވުމާ އެކު ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ޓްވިޓާ އެކައުންޓް ބްލޮކްކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

November 06, 2020 3
މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު ވިއްކުން މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އިން ޗައިނާ އަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކޮށް، އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކާ ދިމާއަށް އިންޑިއާ އިން ޖަހާފައިވާ މިސްރާބުގެ ތެރެއިން ދައްކައިލި މައިކްރޮމެކްސްގެ އާ ފޯނު މި...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ކޮވިޑް ހުރިކަން ކެއްސުމުގެ އަޑުން ދެނެގަނެވިދާނެ

ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން، އާޓިފިޝަލް އިންޓަލިޖެންސް (އޭއައި) ގެ އެހީގައި ދެނަގަނެވިދާނެ ކަމަށް ރިސާޗަރުންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

November 05, 2020 1
ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ޖިލެޓްގެ "ހީޓެޑް" ރޭޒަރު

ގިނައިން ޝޭވްކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް ޖިލެޓް ކުންފުނިން ތަފާތު ވައްތަރެއްގެ ރޭޒަރެއް ނެރެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020
ސޮނީ މިއުޒިކާއެކު ޓިކްޓޮކަށް މުއްސަނދިކަން

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ މިއުޒިކް ލައިބްރަރީ ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ކުންފުންޏާއި އެމެރިކާގެ ސޮނީ މިއުޒިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް (އެސްއެމްއީ) އެއްބަސްވުމެއްގައި...

November 04, 2020
އެޕަލްގެ އިވެންޓެއް މި މަހުގެ 10 ގައި

އެޕަލް އިން މި އަހަރު ބާއްވާ ބޮޑު ތިން ވަނަ އިވެންޓް މި މަހުގެ 10 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕްލޭސްޓޭޝަން 5 ގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑު

ޕީއެސް 5 މި މަހުގެ 12 ގައި ނެރޭނެ

November 02, 2020
ވާގިނެތުމުން ލޮލުން ކުރަހާ މީހެއް

ސާރާ އެޒިކީލް އަކީ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައްޔަކާ ހެދި ހަށިގަނޑުގައި ވާގި ނެތް މީހެކެވެ. އޭނާ އިންނަން ޖެހެނީ ގޮނޑިއެއްގަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ކުރަން ޖެހެނީ އެ...