20 ޖޫން

June 20, 2019 31
ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނެޓްވޯކުގައި މައްސަލަ ޖެހިއްޖެ

ދިރާގުގެ މޮބައިލް ނަންބަރުތަކަށް ގުޅުމަށާއި ޑޭޓާ ބޭނުން ކުރުމުގައި މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ރެ އިން ފެށިގެން ބުރޫ އަރައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 15
އުރީދޫގެ އީ ސީމް އާ އެކު އެއްފަހަރާ ނުވަ ސިމް

އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް އީސިމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 9
ރާއްޖޭގައި 8 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ސިމް ބޭނުންކުރޭ

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި 842،000 މީހުން މޯބައިލް ފޯނު ގެންގުޅޭ ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 5
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އަލަށް 5ޖީ ލޯންޗްކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް ހިޖުރަކުރަން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019
"ނޯ ސްޕައި" އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިދާނެ: ވާވޭ

މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފެއްދުމަށް މަޝްހޫރު، ޗައިނާގެ "ވާވޭ ޓެކްނޮލޮޖީޒް" އަކީ ނުރައްކާތެރި ކުންފުންޏެއް ކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ. އަދި ވާވޭއާ އެކު ވިޔަފާރިކުރުން އެމެރިކާ ކުންފުނިތަކަށް މަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ލިސްޓްގައި އެކުވެރި ގައުމުތައް ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް...

18 މެއި

May 18, 2019 2
އުރީދޫ އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ހިދުމަތް ދޭ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވަރުގަދަ 50 ކުންފުނީގެ ތެރޭގައި މި އަހަރު ވެސް އުރީދޫ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2019 79
"އިންޓަނެޓު އަސާސީ ޚިދުމަތަކަށް ހެދުމަކީ އަމާޒެއް"

އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މުސްތަގުބަލްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2019 7
އުރީދޫގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއާމަނަކަށް އާ ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019
ވާވޭ އަށް ހުރަސްއެޅުމުން ޔޫކޭ އަށް ވާނީ ގެއްލުން

އެމެރިކާ އަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން، ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް، އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ، އެއްވެސް ގޮތަކުން އެ ގައުމަށް ފައިދާކުރާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނާ ރިޕޯޓެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 2
އިންޓަނެޓް ކެނޑިއްޖެ ނަމަ ވަގުތުން ބަދަލު ދެނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބްރޯޑްބޭންޑް އިންޓަނެޓާއި ލޭންޑް ލައިން ފޯނުގެ ހިދުމަތް ދޭ ފަސް ކުންފުންޏަކު، އެ ކުންފުނީގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ވަގުތަށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ވަގުތުން ބަދަލުދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2019
5ޖީގެ އެހީގައި ސިކުނޑީގެ އޮޕަރޭޝަނެއް

މުވާސަލަތީގެ ހިދުމަތުގައި 5ޖީ ނެޓްވޯކް ބޭނުންކުރަން ފަށައިގެންފައި ވާއިރު މި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ސިކުނޑީގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޗައިނާގައި ކޮށްފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 1
ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ: ފޯނު ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އެސް10 5ޖީ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ސެމްސަންގް ސްމާޓްފޯނެއް ޓެސްޓްކުރާ ވާހަކަ މި ބުނީ، މިއީ 5ޖީ ފޯނަކަށް ވާތީ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
ވާވޭ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓްކުރަނީ

ދުނިޔެ 5ޖީ ނެޓްވޯކަށް އަހުލުވެރިކުރުވަން އެންމެ އިސް ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި، ޗައިނާގެ ވާވޭ ހިމެނެ އެވެ. އެ ކުންފުނިން މިހާރު ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އަޖުމަބެލުމަށްޓަކައި ތައިލެންޑްގައި ޓެސްޓް މަރުހަލާތަކެއް ހިންގުން ހިމެނެ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 9
ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރަނީ

ދިރާގުގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބައެއް ޚިދުމަތްތައް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް ދިރާގުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 35
އިންޑިއާ ސެޓެލައިޓްގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގައި ސްޓޭޝަންތަކެއް

އިންޑިއާއިން 2017 ގައި ފޮނުވި ސެޓެލައިޓުން ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ޖާގަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ގްރައުންޑް ސްޓޭޝަން އެޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން އެގައުމާ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 1
ރާއްޖޭގެ 60 ޕަސެންޓަށް އުރީދޫ ސުޕަނެޓްގެ ހިދުމަތް

އުރީދޫ ބްރޯޑްބޭންޑްގެ ހަލުވި ސްޕީޑްތަކުގެ ހިދުމަތް ދ. ކުޑަހުވަދޫ އަށް އަށް ތައާރަފްކޮށް، ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ 60 ޕަސެންޓަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 6
އުރީދޫގެ އާ ޕެކޭޖަކުން ވައިބާގެ ހުރިހާ ސްޓިކާތަކެއް

މަހަކު އެންމެ 19 ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ވައިބާގެ ހުރިހާ ސްޓިކާ ޕެކްތަކެއް ލިބޭ ޕެކޭޖެއް އުރީދޫން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

December 25, 2018 1
ދިރާގު ފައިބާ އާއި ޓީވީގެ ހިދުމަތް މީދުއަށް!

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓާއި ދިރާގު ޓީވީގެ ޚިދުމަތް ރ. މީދު އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 12
އުރީދޫން އެމޭޒަން ޕްރައިމްގެ ހިދުމަތް ތައާރަފްކޮށްފި

އެމޭޒަން ޕްރައިމް ވީޑިއޯގެ ޚިދުމަތް އުރީދޫން ރާއްޖެ އަށް މިރޭ ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 1
ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ކުދިން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ދިރާގުން މި އަހަރުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވި ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިއު ޒިލެންޑުން ނިންމައިފި އެވެ.