25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020
އުރީދޫގެ އޭޖީއެމްގައި ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ އުރީދޫގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާގައި ވޯޓު ލާނީ އިލެކްޓްރޯނިކް (އީ-ވޯޓިން) ގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 5
ދިރާގުން 5ޖީ ސަޕޯޓްކުރާ ވާވޭގެ ފޯނު ތައާރަފްކޮށްފި

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ނެޓްވޯކް ތައާރަފު ކުރި ކުންފުނި، ދިރާގުން އެ ނެޓްވޯކް ސަޕޯޓު ކުރާ ވާވޭ މޭޓް 20 އެކްސް ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 62
ދިރާގާއި އުރީދޫ ނޫން ކުންފުންޏެއް އަންނަން ޖެހޭ: އީވާ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ނޫން ކުންފުންޏެއް، ރާއްޖޭގަައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް ދޭން ގެންނަންޖެހޭ ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަން ކުރަން ޖެހެނީ އެ ދެ ކުންފުނިން ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ނުދޭތީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 6
އިންޓަނެޓްގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި

ދަށް އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް އެންމެ ބޮޑު ހަދަރެއްކުރަނީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 6
ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް މާދަމާއިންފެށިގެން ކެނޑޭނެ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމާއި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅިގެން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު ދުވަހު ދިރާގުގެ ބައެއް ހިދުމަތްތައް ދަންވަރުގެ...

February 06, 2020 1
އެލައިޑްގެ ޕޮލިސީތައް ދިރާގު ޕޭއިން މިހާރު ނެގޭނެ

ދިރާގުގެ ޑިޖިޓަލް ވޮލެޓް، ދިރާގު ޕޭ މެދުވެރިކޮށް ވެސް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސްގެ ޕޮލިސީތަކަށް ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 27
ދިރާގު-އުރީދޫ ކޭބަލާއެކު، ކުރިއެރުން އަންނާނެ

ދިރާގާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން އާ ސަބްމެރިން ކޭބަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަކީ، ދިވެހިން ދެކޭ "ޑިޖިޓަލް ދިވެހިރާއްޖެ" ގެ ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދުމަށް އަޅާ ވަރަށް މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2020
އުރީދޫގެ "ނިރު އެކްސެލެރޭޓާ 2.0" އިފްތިތާހުކޮށްފި

މުޖުތަމައަށް މަންފާކުރާ ދިވެހި އުފެއްދުންތަކަށް، ރާއްޖެ އާއި ބޭރުގެ މާކެޓުގައި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އުރީދޫން ހިންގާ ނިރު އެކްސެލެރޭޓާގެ އާ އެޑިޝަނެއް ރޭ އިފްތިތާހުކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 3
ފިލްމީ ތަރި އައްޒަގެ ޝޯތަކެއް ވެސް ދިރާގު ޓީވީއަށް!

ފިލްމީ ތަރި މަރިޔަމް އައްޒަ އާއެކު އާ ޝޯތަކެއް އުފެއްދުމަށް ދިރާގުން އެއްބްސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއި ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 2
ވެބްސައިޓު ހަދަން ދަސްކުރާ ވޯކްޝޮޕެއް ދިރާގުން ބާއްވަނީ

ޓެކްނޮލޮޖީ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ރޯލު އިތުރު ކުރުމަށް ދިރާގާއި ވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ވެބްސައިޓު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަށަން ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2020 1
ދިރާގު ޓީވީން ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯއެއް

މޭކަޕް އާޓިސްޓް ރުތުބާއާ ގުޅިގެން މޭކަޕް ޝޯ އެއް ހެދުމަށް ދިރާގުން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 6
ދިރާގުން އީ-ސިމް ތައާރަފް ކޮށްފި

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ކަމަށްވާ އީ-ސިމް ދިރާގުން މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020
2020 ގައި 200 މިލިއަން 5ޖީ ފޯނު ވިކޭނެ

މި އަހަރު ހިނގާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކަމަކީ 5ޖީ ގުޅުން ފުޅާވުމެވެ. މި ކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްތަކުން ވެސް އަންނަނީ ވާހަކަދައްކަމުންނެވެ. މި އަހަރު ތެރޭގައި 200 މިލިއަން 5ޖީ ފޯނު ވިކޭނެ ކަމށް ގޯލްޑްމަން ސޭކްސް ވެސް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ފާއިތުވި 2019 އަހަރާ އަޅާކިޔާއިރު 20 ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020
ޝޯމީ އަށް 7 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއް

ޗައިނާގެ ފޯނު ކުންފުނި ޝޯމީން، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ހަތް ބިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
އައިފޯން 11 އަށް ލޮކޭޝަން ބޭނުންވާ ސަބަބު ބުނެދީފި

އައިފޯން 11 ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް އަންގައި ވެސް ނުލައި، އައިފޯން 11ގެ މޮޑެލްތަކުން ލޮކޭޝަން ރެކޯޑްކުރާ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އެއީ ކީއްވެގެން ވާ ކަމެއްކަން އެޕަލް އިން ބުނެދީފި އެވެ. އެ ކުންފުނިން ބުނީ އެހެން ވަނީ މި މޮޑެލްތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައި ހުރި "އަލްޓްރާ ވައިޑްބޭންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ"ގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019
އައިފޯނުތަކަށް 5ޖީ 2020 ގައި

އެޕަލް އިން 2020 ގައި ވެސް އައިފޯނުތަކެއް ނެރޭނެ އެވެ. މިއީ ސްމާޓްފޯން ކުންފުނިތަކުން ކޮންމެ އަހަރުކު ވެސް ކުރާ ކެމެކެވެ. އެހެންވެ، ރަސްމީ އިއުލާނަކުން އާންމުނުކުރި ނަމަވެސް މިކަން އޮންނަނީ އެނގި ބާވެފަ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
އެންޑްރޮއިޑް 11: ބްލޫޓޫތު ކަނޑައިގެން ނުދާނެ

ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އިތުބާރުކޮށް އޭގެ މައްޗަށް މުޅި ހަޔާތް ދޫކޮށްލެވޭ ހިސާބަށް ދުނިޔެ މި އޮތީ އައިސްފަ އެވެ. މި ފަދަ ފަސޭހަތައް އީޖާދުކުރެވޭތޯ ސްމާޓްފޯން އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ވެސް އަންނަނީ އަބަދުވެސް ވިސްނަމުންނެވެ. އެންޑްރޮއިޑް އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމްގައި ގޫގުލުން ހިމަނަން އުޅެނީ ވެސް މި ބުނި ކަހަލަ ފަސޭހައެކެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ޝޯމީން އަމިއްލަ 5ޖީ ފެކްޓަރީއެއް ހަދަނީ

5ޖީ ފޯނުތަކަށް މުޅިން ޚާއްސަ ފެކްޓަރީއެއް، ޗައިނާގައި ބިނާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް، ޝޯމީން ބުނެފި އެވެ. ޝޯމީ ބުނި ގޮތުގައި، ފެކްޓަރީގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު އުޅެނީ އެންމެ ފަހުގެ މަރުހަލާތަކުގަ އެވެ. އަދި ޑިސެމްބަރު ގައި މަސައްކަތްތައް ނިންމައި، އަތް ދޫކޮށްލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 4
ދިރާގު ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދެނީ

ފައިބާ ބްރޯޑް ބޭންޑް ހިލޭ ގުޅައިދޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ދިރާގުން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 25
ދިރާގު: 31 އަހަރު، ތަރައްގީގެ މުހިންމު ބައިވެރިއެއް

މުއާސަލާތީ ހިދުމަތަކީ ތަރައްގީގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަނބެވެ. މި ޒަމާނުގައި މި ހިދުމަތާ ނުލައި އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަކީ ނާދިރު ކަމެކެވެ. ރާއްޖެއަކީ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވާ އަދި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ ގައުމެކެވެ. އެހެންވެ، މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019
ވާވޭގެ ބޮޑު އިންވެސްމަންޓެއް ބްރެޒިލަށް

އެމެރިކާއިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނި އިނދަޖައްސައިލަން އުޅުނަސް އެކަން ވާނެ ކަމަކަށް ނުބެލެވެ އެވެ. އަދި އެމެރިކާ އިން އެ ކުންފުނި ބްލެކްލިސްޓް ކުރިޔަސް ވާވޭ އަށް ދުނިޔޭގެ އިތުބާރެއް ވެސް ނުގެއްލެ އެވެ. އޭގެ އެއް ހެއްކަކީ ރަޝިއާ އަށް 5ޖީ ދޭން ވާވޭއާ އެކު ދާދި ފަހުން އެއްބަސްވުމެއް ވެސް ހެދުމެވެ.