11 މާޗް

March 11, 2019 6
އަމިއްލަ ކްލިނިކަކުން އައްޑު އަށް ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދުމަތް

އައްޑޫގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ކްލިނިކަކުން އިންޑިއާގެ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ޓެލެމެޑިސިންގެ ހިދުމަތް ރޭ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 2
ގޭގައި އަލްޓްރާސައުންޑް ސްކޭން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

އަލްޓްރާސައުންޑް ސްކޭން ހަދަން ކޮންމެހެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ކިޔޫ ޖެހިގެން އިންނަންޖެހުން ނިމުމަކަށް އަންނަނީ ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ތަޖުރިބާ ހުރި ނަމަ މިއީ މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ގޭގައި ވެސް ކޮށްލެވިދާނެ ކަމެކެވެ