20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 11
ރިޕޯޓާ އެކު އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތްތައް ވެސް ދެނީ

މި އަހަރުގެ ފަހު ޓާމްގެ ރިޕޯޓް ފޮތް ދޭ ދުވަހު އަންނަ އަހަރުގެ ފޮތް ބައި ވެސް ލިބޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 1
ލައިބްރަރީގެ ފޮތް ހަވާލުކުރީ 60 އަހަރު ފަހުން

އިިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގެ ލައިބްރަރީން މީހަކު ގެންދިޔަ ފޮތެއް 60 އަހަރު ފަހުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 1
މި އެމްޕީ ބޭނުމީ ފޮތް، މާބޮނޑިއެއް ނޫން

ސިޔާސީ މީހުންނަކީ އަބަދުވެސް ވަރަށް ގިނަ މީހުންނާ ބައްދަލުވާ، އަދި ވަރަށް ގިނަ ހަފުލާތަކުގައި ވެސް އާންމުކޮށް ބައިވެރިވާ މީހުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މެމްބަރުންނަކީ ބިޒީ ބައެކެވެ. ރައްޔިތުންނާ ގާތުން ހިދުމަތްކުރާ ބައެކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 1
ނޮވެލްޓީން ބުކް ފެއާއެއް ލ. ގަމުގައި ބާއްވަނީ

ލ. ގަމުގައި ބުކް ފެއާއެއް ބޭއްވުމަށް ނޮވެލްޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2019
ލައިބްރަރީން ގެންދިޔަ ފޮތް ލިބުނީ ބައި ގަރުނު ފަހުން

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީ ސްކޫލަކުން ގެންދިޔަ ފޮތަކަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގިގެން އުޅޭތާ ބައި ގަރުނު ފަހުން އެ ފޮތް ސްކޫލާ ހަމައަށް ފޯރައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019 2
އިޓަލީގެ އެކި ހިސާބުތަަކަށް ދުއްވާ ލައިބްރަރީއެއް

އެންޓޯނިއޯ ލަ ކާވާ ދެކޭ ގޮތުގައި ފޮތާ ނުލައި ނުވަތަ ކިޔުންތެރިކަން ނެތި އުޅުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އެކަނިވެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ މޮޓޯއަކީ "ކިޔަމާ ހިނގާށޭ" އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 26
ސްކޫލްތައް ހުޅުވެނީ އެކަމަކު ފޮތްތައް ހަމައެއް ނުވޭ!

ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެން ތިން ދުވަހަށް ވީ އިރު ވެސް ބައެއް ސްކޫލުތަކަށް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކާއި އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 85
ސްކޫލް ފޮތުގަ ޖިންސީ ވާހަކަ، ބެލެނިވެރިން ރަތަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް ހަތެއްގެ ސައިންސް ފޮތުގައި ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގާ ގޮތް ކިޔައިދީ އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމު ކުރެހުމުން ދައްކައިދީފައިވާތީ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ރުޅިގަދަވެ، ޝަކުވާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 3
އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ފޮތްތައް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް އަންނަ އަހަރަށް ބޭނުންވާ ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް އެ ސްކޫލްތަކުން ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 33
ގޭޓްވޭ ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ފޮތްތައް އަތުލަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަހަރު އަލަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާ ގޭޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ދަރިވަރުންނަށް ބެހި ބައެއް ޓެކްސްޓް ފޮތްތަކުގައި ކްރިސްޓިއަން ޗާޗްތަކެއްގެ ފޮޓޯ ހުރި މައްސަލާގައި ބެލެނިވެރިން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅު ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ފޮތްތައް ދަރިވަރުން އަތުން އަނބުރާ ނަގަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 23
ފޮތް ލިސްޓަށް އިނާމު ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންތައް މަނާކޮށްފި

ވަކި ތަނަަކުން ފޮތް ލިސްޓަށް ފޮތް ނެގުމުން ބޮޑެތި އިނާމުތައް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަންތައް ހިންގުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މަނާކޮށް، އެކަން ބުކްޝޮޕްތަކަށް އަންގައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2016 2
ޗައިނާގައި ސްކޫލް ކުދިން ފޮތްތައް ވީދުން މަނާކޮށްފި

ބެއިޖިން (މެއި 30) - ޗައިނާގެ ސިޓީއެއްގެ ހައި ސްކޫލް ކުދިން ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ވީދުމާއި ހޯލު ތެރޭގައި އަޑުގަދަ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.