18 މެއި

May 18, 2016 1
މީރާ އަށް މިދިޔަ މަހު ޖަމާކުރި އާމްދަނީ ދަށަށް

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް މިދިޔަ މަހު ޖަމާކުރި އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހާ އަޅައިބަލާއިރު ފަސް ޕަސެންޓް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.