31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019 1
5 ރަށެއްގެ މަގުގެ މަސައްކަތަށް އީއައިއޭ ހަދަނީ

ފަސް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި އެންވަޔަރުމެންޓަލް އިމްޕެކްޓް އެސެސްމެންޓް (އީއައިއޭ) ހަދަން ކުވެއިތުގެ ކުންފުންޏަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019 3
ވިއްސާރާގައި 19 ގެއަކަށް ފެންވަދެ ގެއްލުންވި

މެދު ރާއްޖެތެރެ އާއި ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް މިއަދު ކުރި ވިއްސާރާގައި 19 ގެއަކަށް ފެންވަދެ އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައްވި ކަމަށް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2019 7
ސީ ބެޑެއްގައި އޮޔާ ދިޔަ ދިވެއްސަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ތ. ގުރައިދޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު އަންހެނަކު ސީ ބެޑެއްގައި އޮޔާ ދަނިކޮށް މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 21
ވޯޓު ކަރުދާސް މަދުވުމުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި

މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މީހުން ވޯޓު ލުމަށް ކަލާފާނު ސްކޫލްގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް ޚާއްސަ ކޮށްފައިވާ 103 ވޯޓު ކަރުދާސްކޮޅު މަދުވުމާ ގުޅިގެން ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 76
ޣައްސާން ކުރިމަތިލެއްވުމުން އަޒުމް ވަރުގަދަވެއްޖެ: ހުސައިން މަނިކު

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓުގައި ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާއަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން މުހައްމަދު ޣައްސާން މައުމޫން ކުރިމަތިލެއްވުމަކީ ރަނގަޅެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ޣައްސާން ފަދަ ބޭފުޅަކު ބަލިކުރައްވައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯއްދެވުން ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މިހާރުގެ...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ދިރާގު ފައިބަ އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ތިމަރަފުށްޓަށް

ދިރާގުން ހައި ސްޕީޑް ފައިބާ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ތ. ތިމަރަފުށްޓަށް މިއަދު ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 31
ތ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ

ތ. ގުރައިދޫގެ ބަނދަރު ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 23
އަޅުގަނޑު މިހުރީ ޕީޕީއެމްގައި: ހުސައިން މަނިކު

އަދިވެސް ދެމިހުންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ޕީޕީއެމާ އެކު ކަމަށާއި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކާ ގުޅިވަޑައިގަތުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން މަނިކު ދޮންމަނިކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 24
އިބޫ އަށް ތ. ގުރައިދޫން ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

އެމްޑީޕީ އަށް އެންމެ މަދުން ވޯޓު ލިބެމުން އައި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ގުރައިދޫ ރައްޔިތުން އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) އަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް މިއަދު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 15
ފަރަށް އެރި ބޯޓަށް އެހީވުމަށް ގުރައިދޫން ދެއްކި ނަމޫނާ

ތ. ގުރައިދޫ ނެރުމައްޗަށް އިއްޔެ އުރުނު ގދ. ތިނަދޫ ބޯޓުގައި ހުރި މުދާ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ގުރައިދޫގެ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ، އެކަމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 9
މެޝިނުގައި ރޯވެ ފިހުނު އަންހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މއ. ފެސިނޭޝަންގައި ހުރި ދޮންނަ މެޝިނެއްގައި ރޯވެ، ފިހުނު ތ. ގުރައިދޫ ހައްވާ މަނިކެ އަށް އިންޑިއާގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 2
މާރާމާރީ ހިންގީ މާލޭގައި، ހައްޔަރުކުރީ ގުރައިދޫން

މި މަހު މާލޭގައި މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފިލައިގެން އުޅުނު ދެ މީހަކު ތ. ގުރައިދޫން ރޭ ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.