21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 26
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ސްވެޑެން އަށް

ތ. ކަނޑޫދޫގެ މިރުހަށް މާލޭގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓުގެ ޑިމާންޑު ބޮޑުވާ ސަބަބުތައް އެބަހުއްޓެވެ؛ މީރު ރަހައަކާއެކު އާދަޔާ ހިލާފަށް ކުޅިވުމެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ވެސް މަޝްހޫރު ގިތެޔޮ މިރުސް ރޯދަ މަސްމަހު "ރަނަށް" ވެ ބާޒާރުގައި އަގު އުފުލިގެން ދެ އެވެ. މިފަހަރު އެ ކުޅި މިރުސް މި ވަނީ ސްވެޑެންގެ މާކް ވިލްކޮޒްގެ ދަނޑަށް ވެސް ގޮސްފަ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 13
ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް 900ރ. އަށް!

މާލެ އިން ކަނޑޫދޫ މިރުސް ކިލޯއެއް ވިއްކަނީ 800-900ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގުތަކެއްގައި ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 12
އަންނަ ރޯދަ މަހު ވެސް ކަނޑޫދޫ މިރުސް "ރަނަށް"

މިދިޔަ ރޯދަ މަހެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ ރޯދަ މަހު ވެސް ތ. ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު އަތް ނުފޯރާ ހިސާބަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019 22
ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި

ނުވަ ރަށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސަައްކަތް ސަަރުކާރުން މިއަދު ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2019 55
މާރުކޭޓުން ކަނޑޫދޫ މިރުސް "ގެއްލިއްޖެ!"

ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ކިލޯއެއްގެ އަގު 1300ރ. އަށް ވުރެ ވެސް މައްޗަށް ދިޔަ ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުސް ގަންނާނެ ބަޔަކު ނުވުމުން ލޯކަލް މާރުކޭޓުން އެ މިރުސް ގާތްގަނޑަކަށް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2019 52
ޑިމާންޑު ދަށްވެ ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގު ވެއްޓިއްޖެ

ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ އަގު ބޮޑުވެ ޑިމާންޑް ދަށްވުމުން އަގުވެސް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 81
ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ ބަހުސް ފަނިވެއްޖެ!

މިރުހުގެ ރަސްކަން ކުރާ ތ. ކަނޑޫދޫގައި ހައްދާ މިރުހުގެ އަގު މިވަނީ ރަނަށް ވެފަ އެވެ. ކިލޯއެއް، 1،300 ރުފިޔާ އަށް ވިއްކުމަކީ ރެކޯޑު އަދަދެކެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް، ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް މައްޗަށް އަރައިގެންދާ ކަން ކަނޑޫދޫ މިރުހުގެ އަގަށް އެކަނި އައި ބަދަލުން ވެސް އެނގޭނެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 73
ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް މި އުޅެނީ ކިހިނެއްވެގެން؟

ދިވެހި ގިތެޔޮ މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު 1،200ރ. ނުވަތަ 1،300ރ. އަށް އެރި ވާހަކަ މީގެ ކުރިން އެހިން ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަކު އިއްޔެ އާއި އޭގެ ކުރީ ދުވަހު ތ. ކަނޑޫދޫގައި ހައްދާ ކުޅި މިރުސް ކިލޯއެއްގެ އަގު ވަނީ އެ ވަރަށް މައްޗަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެއާ އެކު، ނޫސްތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމެެއް އެ އަށް ހުއްޓުނެވެ. އެންމެންނަށް ވެސް ލިބުނީ...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2019 17
ކަނޑޫދޫ މިރުހަށް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ހީނަރުކަން!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ހިނގާ ތ. ކަނޑޫދޫ ގިތެޔޮ މިރުހުގެ ދަނޑުތަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސް، ލިބޭ މިރުގެ އަދަދު މަދުވެ، އޭގެ އަގު މާލޭގެ ބާޒާރުގައި ރަނަށް އަރައިިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 53
ކަނޑޫދޫ ވޯޓު ފޮށި އިސް އޮފިޝަލްގެ ގޭގައި!

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ތ. ކަނޑޫދުއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮފިޝަލެއްގެ ގެޔަށް، އެ ރަަށަށް ފޮނުވި ވޯޓު ފޮށި ވެއްދި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 33
"ޖަޒީރާ ސިޔާސަތަކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން"

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ގެންގުޅޭ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" ގެ ތަސައްވުރަކީ ހަމަޖެހޭ ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ކޯލިޝަންގެ ވައުދުތަކަށް...

August 13, 2018 114
"ގެއްލުނު ފައިސާ ހޯދޭނެ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅަކު ނެތް"

ޚިޔާނާތުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުން ގެއްލިފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދޭ ފަދަ ހިތްވަރެއް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކިބައިގައި ނުހުންނާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 9
ރައީސް ޔާމީން ތ. އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
ރިޔާޒް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް ކަމެއް ބަޖެޓުގައި ނެތް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްގީއަށް އެދިވަޑައިގަތް އެއްވެސް މަޝްރޫއެއް ހިމަނާފައި ނުވާ ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.