05 މެއި

May 05, 2020 9
ރުކަކުން ވެއްޓި މަޑިފުށީގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ރުކަކުން ވެއްޓި ތ. މަޑިފުށީގައި މިއަދު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019
އެ ދުވަސް: ވީރާނާވެފައިވާ މަޑިފުށި

މިއީ ދުވަހު ނޫސް "ހަވީރު" ގައި، ޑިސެމްބަރު 31، 2004 ގައި ޖެހި ރިޕޯޓެކެވެ. ސުނާމީއަށް 15 އަހަރު ފުރުމާ ދިމަކޮށް މި ރިޕޯޓް ކިއުންތެރިންނާ ހަމައަށް މި ގެނެސްދެނީ، އެދުވަހު ދިވެހި ރައްޔިތުން ކުރި ބިރުވެރި ތަޖުރިބާ އަލުން ހަނދާންކޮށްލުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 4
އެމްޓީސީސީން މަޑިފުށީ ބަނދަރު ހަދައި ނިންމައިފި

ތ. މަޑީފުށި ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019
ދެ ރަށެއްގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ އާ އިމާރާތް ހުޅުވައިފި

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ތ. މަޑިފުއްޓާއި ވިލުފުށީގެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ އާ އިމާރާތް މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 1
މެރީޑިއަމް ބޯޓެއްގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިގަ ރޯވެ ފިހިއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީ ބަނދަރުގައި އޮތް ތެޔޮ ބޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިއެއްގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯވެ މިއަދު ފިހިއްޖެ އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 29
އޭރު ނުކުރެވުނު ކަމެއް ފަހުން ވެސް ނުކުރެވޭނެ: ރައީސް

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުގައި ނުކުރެވުނު ކަމެއް، ފަހުން ވެސް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް މިއަދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 15, 2018 14
މި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓު ނިމޭނެ: ރައީސް

އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގެ ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި 51 ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 9
ރައީސް ޔާމީން ތ. އަތޮޅަށް މާދަމާ ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ތ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއް މާދަމާ ފައްޓަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
ދޯނި ފަހަރުގެ ފީ ކުޑަކޮށްދޭނަން: އިބޫ

އޮޑިދޯނި ފަހަރުން އަލަށް ނަގަން ފަށާފައިވާ ފީތައް އެތައް ބަޔަކަށް ބުރައަކަށްވެފައި ވާތީ، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނެއްގެ ވެރިކަމެއްގައި އެކަން ހައްލުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް(އިބޫ) މިއަދު، ތ. މަޑިފުށީގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 2
ސިމެންތި ޖަހަން އަރާ ހުރި އަށި ވެއްޓި ފައި ބިނދިއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި ހަދަމުން އަންނަ ގެސްޓް ހައުސެއްގެ ތިން ވަނަ ބުރީގައި ސިމެންތި ޖަހަންވެގެން އަރާ ހުރި އަށި ވެއްޓި، ދިވެއްސެއްގެ ފައި މިއަދު ބިނދިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 8
ވަޔާ ޖެހުނު ދޮރުން މީހެއްގެ އިނގިލިތައް ބުރިވެއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި މިއަދު ބާރު ވަޔާ އެކު ލެއްޕުނު ދޮރާއި ދޮރުކަންޏާ ދޭތެރޭ ފިތިގެން އަންހެނެއްގެ ތިން އިނގިލި ބުރިވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 14
މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމަށް

ނިމިގެންދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދިޔަ ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ ތިން ގޮނޑި ވެސް ޕީޕީއެމުން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

May 20, 2017 1
މަޑިފުށި، ކޮމަންޑޫގެ ދެވަނަ ބުރު ވޯޓުލުން ފަށައިފި

ނިމި ދިޔަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ދެވަނަ ބުރަކަށް ދާން ޖެހުނު ތ. މަޑިފުށްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017
މަޑިފުއްޓާއި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ވޯޓުލުން ހޮނިހިރުގައި

ތ. މަޑިފުއްޓާއި ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

May 16, 2017 20
ނުބައި ވޯޓަކާ ހެދި މަޑިފުށީ އިންތިހާބު ދެވަނަ ބުރަކަށް

ތ. މަޑިފުށީގައި ބެހެއްޓި ވޯޓު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލުމަށް މީހަކަށް ނުބައި ކަރުދާހެއް ދިން ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމުން އެކަން ބެލުމަށް ފަހު އެރަށު ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރެއް ބާއްވަން...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 2
ދޯންޏެއް އެހެލަނިކޮށް ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ތ. މަޑިފުށީގައި މިއަދު ދޯންޏެއް އެހެލަން އުޅެނިކޮށް، ވިންޗު ކަނޑައިގެން ގޮސް ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވެ އޭގެ ތެރެއިން އެކަކަށް ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.