21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020
ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 21) - ހަތް މަހަށް ފަހު ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރަތަމަ ގްރޫޕަށް ތައިލެންޑުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ތައިލެންޑުގައި ކުއްލި ހާލަތު

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 15) - ތައިލެންޑުގައި ކިޔަވާ ކުދިން އިސްވެ، ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަހެއްހާ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާތައް ހުއްޓުވަން ކުއްލި ހާލަތު މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 1
ތައިލެންޑުގެ ބޯޑަރު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހީނަރުވެފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަލުން ކޮޅަށް ޖެހުމަށްޓަކައި މި މަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުގެ ފެހި ސިގްނަލް ދީފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 5
ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާގެ ރިވިއުއަކާ ހެދި ޓޫރިސްޓަކަށް ދައުވާ

ތައިލެންގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެމެރިކާ މީހަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރި ތައިލެންޑްގެ ރިސޯޓަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓްރިޕްއެޑްވައިޒާގައި ފާޅުކުރި ހިޔާލުތަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ރިސޯޓުން...

September 29, 2020
އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ވޭނާ ދެކޮޅަށް ކުރަނީ ސްކޭޓް

ބޮޑު ބައްޔަކާ ހަނގުރާމަކުރަން ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުން ހުއްޓުމެއް ނޫނެވެ. ބޭނުންވަނީ އާ ހިތްވަރަކާއި އާ ޖޯޝަކާ އެކޯ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތި ހާލަތުން ވެސް އަރައިގަތުމެބެ. ތައިލެންޑް މީހެއް...

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
100 ދުވަހަށް ފަހު ތައިލެންޑުން ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - ސަތޭކަ ދުވަހަށް ފަހު ތައިލެންޑުން މުޖްތަމައު ތެރޭން ބަލިފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 3
ކުރެވުނު ކަމަކުން ބުޅާ ރީނދޫވެއްޖެ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އިންޑިއާ އިން ރީނދޫ ކުލައިގެ ކަހަނބެއް ފެނިގެން އޭގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވުނެވެ. އޭގެ ދުވަސްތަކެއް ކުރިން ގުރާފެހި ކުލައިގެ ކުއްތާއެއްގެ ވާހަކަ ވެސް މީޑިއާތަކަށް އެރި އެވެ. މި ފަހަރު ރީނދޫ ކުލައިގެ ބުޅަލެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020
ތައިލެންޑުން "ޓްރެވަލް ބަބްލް" ހެދުން ފަސްކޮށްފި

ތައިލެންޑުން އޭޝިއާގެ އެކި ގައުމުތަކާ އެކު ހަދަން އުޅުނު "ޓްރެވަލް ބަބްލް" އެއްބަސްވުންތައް ވަކި މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 20
މަކުނު ލައްވާ ރުކުއަޅާތީ ކާށީގެ އުފެއްދުންތައް ބޮއިކޮޓް

ތައިލެންޑުން ކާށި އެކްސްޕޯޓްކުރަނީ ރާމާމަކުނު ރުކަށް އަރުވައިގެން އެސޮރުމެން ލައްވާ ރުކުއަޅައިގެން ކަމަށް، ޖަނަވާރުންގެ ހިމާޔަތްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޕީޕަލް ފޯ އެތިކަލް ޓްރީޓްމަންޓް އޮފް އެނިމަލްސް (ޕީޓާ) ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގެ ކާށިން އުފައްދާ ތަކެތި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ސުޕަމާކެޓް...

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓަކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތުގައި

ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކަށް އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ހަނގުރާ ކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަސްވި ފިލާވަޅަކީ މިއީ އެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓި، ކުރިން އުފުލަން ނުޖެހުނު އެތައް ތަކުލީފެއް ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 2
ތައިލެންޑްގެ ބަޔަކު 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް

ތައިލެންޑްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު އެޑްވާންސްކޮށް ކަސްޓަމަރުންތަކެއް އަތުން ފައިސާ ނަގައި، ބޮޑު އޮޅުވާލުންގަނޑެއް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 7
ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް 10 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2020 4
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

ބެންކޮކް (މެއި 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔެ އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެ އަގުހެޔޮ ވެކްސިނެއް ރާމާމަކުނު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން...

25 މެއި

May 25, 2020 13
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 25, 2020 5
ތައިލެންޑްގައި ތިބި ދިވެހިން މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 14
ތައިލެންޑުން އިތުރު ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައިލެންޑުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިތުރު...

May 24, 2020 27
ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
އަށް ހަފުތާ އަށް ފަހު ތައިލެންޑުގެ މޯލްތައް ހުޅުވައިފި

ބެންކޮކް (މެއި 18) - އަށް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ފަހު ތައިލެންޑުގެ ޝޮޕިން މޯލްތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
ތައިލެންޑުގެ އިތުރު 148 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ 148 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 6
ޒަރޫރީ ބޭސް ގެނެސްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކުރުމުން، ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ބޭނުން 78 މީހަކަށް، އެ ބޭސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 7
ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 10
ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަކުން ޕީޕީއީ އާއި ޓެސްޓް ކިޓް ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް، ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރުގެ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓްގައި ތައިލެންޑް މީހުން ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން 55 މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 13
ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވައިދެނީ

ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.