03 ޖުލައި

July 03, 2020
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓަކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތުގައި

ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކަށް އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ހަނގުރާ ކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަސްވި ފިލާވަޅަކީ މިއީ އެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓި، ކުރިން އުފުލަން ނުޖެހުނު އެތައް ތަކުލީފެއް ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފަ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 2
ތައިލެންޑްގެ ބަޔަކު 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް

ތައިލެންޑްގައި ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިންގަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު އެޑްވާންސްކޮށް ކަސްޓަމަރުންތަކެއް އަތުން ފައިސާ ނަގައި، ބޮޑު އޮޅުވާލުންގަނޑެއް ހިންގި މައްސަލައެއްގައި 1،446 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2020 7
ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް 10 ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ތައިލެންޑުން ރާއްޖެ އަށް 10 މިނީ ވެންޓިލޭޓަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 26, 2020 4
ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ރޭހަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެއްޖެ

ބެންކޮކް (މެއި 26) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ވެކްސިނެއް އުފެއްދުމަށް ދުނިޔެ އިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތަށް ތައިލެންޑް ވެސް ވަދެ އަގުހެޔޮ ވެކްސިނެއް ރާމާމަކުނު ބޭނުންކޮށްގެން ޓެސްޓް ކުރަން...

25 މެއި

May 25, 2020 13
ތައިލެންޑުގައި އެކްސިޑެންޓުވި ދިވެހި މީހާ މަރުވެއްޖެ

ތައިލެންޑުގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދިވެހި މީހާ ރޭ ފަތިހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 25, 2020 5
ތައިލެންޑްގައި ތިބި ދިވެހިން މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައިލެންޑްގައި ތާށިވެފައި ތިބި ދިވެހިން މިރޭ ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 14
ތައިލެންޑުން އިތުރު ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ހަދިޔާކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ތައިލެންޑުގެ އެކި ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ހޯދުމަށް ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އިތުރު...

May 24, 2020 27
ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން ޕީސީއާރް މެޝިނެއް ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ތައިލެންޑުގެ މައިނަ ކުންފުނިން، ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން ބޭނުންކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ ހޭންޑް ސެނިޓައިޒާ ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
އަށް ހަފުތާ އަށް ފަހު ތައިލެންޑުގެ މޯލްތައް ހުޅުވައިފި

ބެންކޮކް (މެއި 18) - އަށް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ފަހު ތައިލެންޑުގެ ޝޮޕިން މޯލްތައް ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020 2
ތައިލެންޑުގެ އިތުރު 148 މީހަކު ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެ ގައުމަށް އެނބުރި ދާން ބޭނުންވާ 148 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 6
ޒަރޫރީ ބޭސް ގެނެސްދޭން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މި ސަރަހައްދުގެ ގިނަ ގައުމުތައް ލޮކްޑައުންކުރުމުން، ރާއްޖެއިން ނުލިބޭ ޒަރޫރީ ބޭސްތައް ބޭނުން 78 މީހަކަށް، އެ ބޭސްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެހީވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 7
ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑުގެ 131 މީހަކު ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 10
ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކަކުން ޕީޕީއީ އާއި ޓެސްޓް ކިޓް ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖޭގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީވުމަށް، ތައިލެންޑާއި ސިންގަޕޫރުގެ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް މެޑިކަލް ސާމާނުތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
މޯލްޑިވިއަން ފްލައިޓްގައި ތައިލެންޑް މީހުން ފުރައިފި

ރާއްޖޭގައި ތިބި ތައިލެންޑް މީހުންގެ ތެރެއިން އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ބޭނުން 55 މީހުންނާ އެކު މޯލްޑިވިއަންގެ ކާގޯ ފްލައިޓެއް މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 13
ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީ ފޮނުވައިދެނީ

ބެންކޮކްގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވޭނެ އިންތިޒާމް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2020 3
މޯލްޑިވިއަން އިން 11 ޓަނުގެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނެސްފި

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ 11 ޓަނުގެ މުދާ މޯލްޑިވިއަން އިން ރޭ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
ތައިލެންޑުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ބެންކޮކް (މާޗް 24) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ތައިލެންޑުގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބެންކޮކުގެ ހުރިހާ މޯލްތަކެއް ބަންދުކޮށްފި

ބެންކޮކް (މާޗް 21) - ތައިލެންޑުގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކުގެ ހުރިހާ ޝޮޕިން މޯލެއް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ތައިލެންޑަށް ނުދާން އެދެފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުން ދާތީ، ޒަރޫރީ ބޭނުމެއްގައި ނޫނީ ތައިލެންޑަށް ދަތުރު ނުކުރަން، ތައިލެންޑަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ޖިނާހް އިއްޔެ އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ތައިލެންޑުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ކެންސަލްކޮށްފި

ބެންކޮކް (މާޗް 11) - ކޮރޮނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ދޫކުރުން ތައިލެންޑުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2020
ސަލްމާންގެ "ރާދޭ" ދެ ޝެޑިއުލެއް ކެންސަލްކޮށްފި

އަންނަ މެއި މަހު ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ ސަލްމާން ޚާންގެ ފިލްމު "ރާދޭ: އިންޑިއާސް މޯސްޓް ވޯންޓެޑް ބާއީ" ގެ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލްތަކަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ބުރޫތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
އެމެރިކާ، ތައިލެންޑް، އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފުރަތަމަ މަރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 1) - ޗައިނާ އިން ފުނުނު ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގައި އެމެރިކާ، ތައިލެންޑް އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 2
ލީޑަރު ދިން ލޯނަކާ ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީ އުވާލައިފި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 22) - ތައިލެންޑުގައި ޑިމޮކްރެސީ ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާ އިދިކޮޅު ޕާޓީއެއް ކަމަށްވާ ފިއުޗާ ފޯވާޑް ޕާޓީގެ ލީޑަރު ތަނަތޯން ޖުއާންގްރޫންގްރުއަންގްކިޓް، ޕާޓީ އަށް ދިން ހަ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނަކާ ގުޅިގެން އެ ޕާޓީ އުވާލައިފި އެވެ.