17 މެއި

May 17, 2018 3
މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަނީ

ތައިލެންޑްގެ ފީފީ އައިލެންޑްގައި އިއްޔެ ހުޅުވި މެރިން ޑިސްކަވަރީ ސެންޓަރާއެކު، މި އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު، އެނބޫދޫ ފިނޮޅުގައި ވެސް އެފަދަ ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 7
ތައިލެންޑްގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރަކަށް ނަޝީދު

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އައްޔަން ކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 4
ވަޒީފާދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާއަތުލި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭނެ ކަމަށް ބުނެ ތައިލެންޑުގެ އަންހެނުންތަކެއްގެ އަތުން ބަޔަކު ފައިސާތަކެއް އަތުލި މައްސަލައެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2018 24
ރައީސް ޔާމީނަށް ކާފަ ދަރިކަލެއް ލިބިވަޑައިގެންފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފުރަތަމަ ކާފަ ދަރިކަލުން މިއަދު ހަވީރު ލިބިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 3
އިންޑިއާ އަންހެނަކު ސާޅީގައި ސްކައިޑައިވްކޮށްފި

މީގެ ކުރިން ވެސް އާދަޔާހިލާފު ސްކައިޑައިވްތަކެއް ކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ހޯދާފައިވާ އިންޑިއާގެ ޝީތަލް ރާނޭ-މަހާޖަން ސާޅީ އަޅައިގެން ސްކައިޑައިވްކޮށް އެތައް ބަޔަކު ސިއްސުވާލައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 1
ރޭލް ޓްރެކުގައި ސެލްފީ ނެގި މީހަކު ރޭލުން ޖެހި މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 9) - ތައިލެންޑުގައި ރޭލް ޓްރެކެއްގައި ރޭލް އަންނަ މަންޒަރާ އެކު ސެލްފީ ނެގި އަންހެނަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 4
ތިން މަސްވަންދެން އެއާޕޯޓުގައި ތިބި އާއިލާ ފުރައިފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 24) - ވޭތުވެދިޔަ ތިން މަސް ދުވަހު ބެންކޮކުގެ ސުވަރްނަބުމީ އެއާޕޯޓުގައި ދިރިއުޅުނު ޒިމްބާބުވޭގެ އާއިލާ އެންމެ ފަހުން ފުރައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 7
އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓު ޕްރޮޖެކްޓަށް ޝައުގުވެރިވޭ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރު އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2018 15
"ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ފެނުނީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް"

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރެ އާއި ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ހިފެހެއްޓި ސޯމާލިއާގެ ދެ މަސްބޯޓުގައި ތިބީ ކަނޑުފޭރޭ ބައެއް ކަމަށް...

January 14, 2018 5
ދެ ބޯޓާއި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސާދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެގެން އުޅެނިކޮށް ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ބޭރުގެ ދެ މަސް ބޯޓާއި އޭގައި ތިބި ފަޅުވެރިން ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 10
ރާއްޖެ ވަން ބޭރުގެބޯޓު ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅެނިކޮށް، ރޭ ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔައީ ސޯމާލިއާއިން ތައިލެންޑަށް ކަމަށް އެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނާ ހަވާލާދީ ދިވެހި...

January 12, 2018 12
200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގުތިސޯދީ ސަރަހައްދަށް ވަދެ އުޅުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް، 200 ޓަނުގެ މަހާއެކު ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މިރޭ ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018
ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދޭން ބޮޑު ވަޒީރުގެ ފޮޓޯއެއް

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 9) - ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ތައިލެންޑުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަޔުތު-ޗަން-އޮކާ އާ ކަމެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017
ތައިލެންޑުގެ ޖަލަކުން ޗައިނާގެ މުސްލިމުންތަކެއް ފިލައިފި

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 21) - ތައިލެންޑުގެ ޖަލަކުން ޗައިނާގެ އުއިގާރު މުސްލިމުންގެ 20 މީހަކު ފިލައިފި އެވެ.

November 21, 2017
އެވިޑް ކޮލެޖަށް ޔޫޓީސީސީގެ ދަރިވަރުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި

ތައިލެންޑްގެ ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ތައި ޗެމްބާ އޮފް ކޮމާސް (ޔޫޓީސީސީ) ގެ ދަރިވަރުން، ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އަމިއްލަ ކޮލެޖެއް ކަމަށްވާ އެވިޑް ކޮލެޖަށް އިއްޔެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 9
ހަޔައެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11ގައުމުން

ހަޔަ އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިޕްގެ ދަށުން ކިޔެވޭނީ އޭޝިޔާގެ 11 ގައުމަކުން ކަމަށް ނިންމައި އެ ސްކޮލަޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 2
ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ހަނޑުލުގެ ސަބްސިޑީ ސްކީމް ހިންގުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަތުރާ ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލާން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ފިއްލެވުމުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 27) - ބޮޑު ވަޒީރުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ ފިއްލެވި މައްސަލައިގައި އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017 6
ހުކުމް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ގެއްލިއްޖެ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 26) - ވެރިކަމުގެ ދުވަސްވަރުގެ ހަނޑުލުގެ ސަބްސިޑީ ސްކީމުގައި ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްވަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަތުރާ ގައުމުން ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017 1
ތައިލެންޑުގެ މާމައަކު 91 އަހަރުގައި ޑިގްރީ ހަދައިފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 10) - ތައިލެންޑުގެ މާމަ އަކު 91 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 16
ތައިލެންޑްގެ ސަފީރަކަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް ނަޝީދު) އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017 31
ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރަކަށް ނަޝީދު އައްޔަންކުރަނީ

ރާއްޖެއިން ތައިލެންޑަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު (ކާނަލް) އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 1
ބެންކޮކް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދީފި

ބެންކޮކް (މެއި 22) - ބެންކޮކުގެ އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 20 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.