02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 12
ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލުމުން ވެސް ދައުވާކުރަނީ

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 2) - ތައިލެންޑުގެ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ބަދު ބަސް ރައްދުވާ ގޮތަށް ފޭސްބުކުގައި އެންމެ ބަހެއް ބުނެލި އަންހެނަކަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ފައްޅީގެ ފްރީޒަރުން 40 ކުދި މިނިކާވަގު ފެނިއްޖެ

ބެންކޮކް (ޖޫން 1) - ތައިލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ފައްޅިއެއްގައި ގެންގުޅޭ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މިނިކާވަގު ހިފަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، އެ ފައްޅީގައި ހުރި ފްރީޒަރެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 40 ކުދި މިނިކާވަގު ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 2
ފައްޅިއަކުން 137 މިނިކާވަގު ހިފަނީ

ބެންކޮކް (މެއި 31) - ތައިލެންޑުގެ މަޝްހޫރު ފައްޅިއެއްގައި ގެންގުޅޭ 137 މިނިކާވަގު ހިފުމުގެ މަސައްކަތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފަށައިފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ތައިލަންޑުގެ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 މަރު

ތައިލެންޑުގެ އަންހެން ކުދިން ސްކޫލެއްގެ ނިދާބައިގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 17 ދަރިވަރުން މަރުވެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.