29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 6
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި މުސްލިމް ޑައިވަރު މަރުވެއްޖެ

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޑައިވަރަކު އަހަރެއްހާ ދުވަހު ބަލިވެ އުޅުމަށް ފަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019
އީލޮން މަސްކް އަބުރާ ބެހުނުކަން ސާބިތެއް ނުވި

ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި މިދިޔަ އަހަރު ތާށިވި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އިނގިރޭސި ޑައިވަރު ވާމަން އަންސްވޯތުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާގެ ޓެކްނޮލޮޖީ ވިޔަފާރީގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކަށް ކުރި ދައުވާ އިން އޭނާ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
15 މަސް ފަހުން ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހުޅުވާލައިފި

ބެންކޮކް (ނޮވެމްބަރު 2) - ބާރަ ކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރަން ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ހިންގިތާ 15 މަސް ފަހުން ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ސީރީޒް ނެޓްފްލިކްސް އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި އެ ގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް "ދަ ކޭވް" ގެ ނަމުގައި ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަމުން ދަނިކޮށް، ނެޓްފްލިކްސް އިން އެ ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް މިނީ ސީރީޒެއް ވެސް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2019 3
އަހަރުގެ ބަތަލުންނަކީ ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑޮކްޓަރުން

ސިޑްނީ (ޖެނުއަރީ 26) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިސް ރޯލެއް އަދާކުރި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެ ޑޮކްޓަރުން އެ ގައުމުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޝަޚުސިއްޔަތުންގެ ގޮތުގައި ހޮވައިފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018
ތައި ކޭވް ޑައިވަރުންނަށް ޝަރަފްގެ އެވޯޑް ދީފި

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 29) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހަތް ޑައިވަރުން ނިއު އިޔާ އޮނަ ލިސްޓުގައި ހިމަނައި އެ މީހުންނަށް ޝަރަފް ދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ތައި ހޮހޮޅަ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު ޖުލައިގައި

މިދިޔަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ތައިލެންޑްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗް ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމުތައް ހަދަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޝައުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ އިރު، ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެ ހާދިސާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ދަ ކޭވް" އަންނަ ޖުލައި މަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ޔުނައިޓެޑް-އެވަޓަން މެޗަށް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ސަލާމަތް ކުރި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި އެވަޓަން މިރޭ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗު ބަލަން އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ދާނެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 3
ޑައިވަރާއި އީލޮން މަސްކުގެ ކޯޅުން: އެންމެ ފަހުން ކޯޓަށް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ޖުލައި މަހު ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރި އިނގިރޭސި ޑައިވަރު ވާމަން އަންސްވޯތުގެ އަބުރާ ބެހިފައިވާތީ ޓެކްނޮލޮޖީ ވިޔަފާރީގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކު ގޮވައިގެން ކޯޓަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 3
ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅަ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި 12 ކުދިންނާއި ފުޓުބޯޅަ ކޯޗު ތާށިވި ހާދިސާގެ މައްޗަށް އެ ގައުމުގެ ކުންފުންޏަކުން ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ހޮހަޅައިން ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުން ބޮޑު ޖާފަތެއް

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ތައިލެންޑުގެ ތަމްލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނައި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އުފަލުގައި ތައިލެންޑުގެ ރައްޔިތުންނަށް މިރޭ ބޮޑު ޖާފަތެއް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ތިން ކުއްޖަކާއި ކޯޗަށް ރަށްވެހިކަން ދީފި

ބެންކޮކް (އޮގަސްޓް 9) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންގެ ތެރޭން ވަކި ގައުމެއްގައި ރަށްވެހިވެފައި ނުވާ ތިން ކުދިންނާއި ކޯޗަށް ތައިލެންޑުގެ ރަށްވެހިކަން ރަސްމީކޮށް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2018
ކުދިން ސަލާމަތްކުރި ޑައިވަރުން ބޮޑު ވަޒީރު އަރިހަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 25) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި ބައިވެރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑައިވަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ބައްދަލު ކުރައްވައިވި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ހޮހަޅަ އަށް ވަން ދަތުރު: އެ ކުދިންގެ ދުލުން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 20) - އެއީ ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު މަޖާކޮށްލަން ހޮހަޅަ އަށް ވަން ވަނުމެކެވެ. ފުޓުބޯޅަ ޕްރެކްޓިސް ނިންމާލުމަށް ފަހު އާއްމުކޮށް އެ ކުދިން އެ ހޮހަޅަ އަށް ވަދެ ހަދަ އެވެ. އެކަމަކު މަޖަލަކަށް މިދިޔަ މަހު 23 ވަނަ ދުވަހު ކުރި އެ ދަތުރު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗުގެ މުޅި ހަޔާތުގައި ވެސް ހަނދާނުން ނުފިލާނެ ހާދިސާއަކަށް ވާނެ...

18 ޖުލައި

July 18, 2018 1
ހޮހަޅައިގައި ތިބި އިރު ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް، ސަލާމަތްވީ ފެން ބޮއިގެން

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިންގެ އަތުގައި ކާނެ އެއްޗެއް ނެތް އިރު ނުވަ ދުވަސް ވަންދެން ސަލާމަތުން ތިބީ ހޮހަޅަ އަށް ފޭބި ވާރޭ ފެން ބޮއިގެން ކަމަށް އެ ކުދިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 18, 2018
ޓްވީޓާ ގުޅިގެން ޑައިވަރުގެ ކިބައިން މަސްކް މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކާ ދިމާލަށް އެއީ ކުޑަ ކުދިންނާ ބެހޭ މީހެއް ކަމަށް...

July 18, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ދޫކޮށްލާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 18) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ނެރުނު 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މިއަދު ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށާ އަދި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެ ކުދިން މީޑިއާއާ ވާހަކަ ދައްކާނެ...

17 ޖުލައި

July 17, 2018 2
ހޮހަޅައިގައި ތިބި ކުދިން ވަނީ ފަސް މީޓަރަށް މަގެއް ކޮނެފައި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 17) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތިބި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު މި މަހު 2 ވަނަ ދުވަހު ފެނުމުގެ ކުރިން ވެސް އެ ކުދިން ވަނީ ސަލާމަތްވާން އެތައް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައި ކަމަށާއި މި ގޮތުން ފަސް މީޓަރުގެ މަގެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑައިވަރެއް ކަމަށްވާ ޕަކް ލޮހާންޝޫން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
ހޮސްޕިޓަލްގައި ތިބި ކުދިންނަށް މިރޭ ވޯލްޑް ކަޕް ނުދައްކާނެ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިން ސަލާމަތް ކުރި ކުދިންނަށް ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ ނުދައްކާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

July 15, 2018
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިންނާއި ކޯޗު ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވި 12 ކުދިންނާއި ކޯޗު ސަލާމަތް ކުރި ފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވީޑިއޯ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

July 15, 2018 1
ހޮހަޅައިން ނެރުނު ކުދިން ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލަނީ

ބެންކޮކް (ޖުލައި 15) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބޭތާ 17 ދުވަސް ފަހުން އުނދަގޫ އަދި ނުރައްކާ އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ސަލާމަތް ކުރި 12...

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ކުދިން ސަލާމަތް ކުރި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެއީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށް

ލަންޑަން (ޖުލައި 14) - ތައިލެންޑުގެ ހޮހަޅައިގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އުޅުނު އިނގިރޭސި ޑައިވަރަކު ބުނަނީ އެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ނިންމާލެވުނު ނަމަވެސް އޭނާ އަކީ ބަތަލެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2018 3
ކުދިންނާ އެކު ހޮހަޅައިގައި ހޭދަކުރި ޑޮކްޓަރު: ނަމޫނާ ބަތަލެއް

ބެންކޮކް (ޖުލައި 13) - ތައިލެންޑުގެ ޗިއާން ރާއީ ޕްރޮވިންސްގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި ތިބި ކުދިން ކައިރި އަށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޑޮކްޓަރު ރިޗަޑް ހަރިސް ދާން ޖެހުމުގައި ޚާއްސަ ސަބަބެއް ވެ އެވެ. އޭނާ އަކީ ޑޮކްޓަރެއްގެ އިތުރުން ޑައިވަރަކަށްވުމެވެ. އެ ޑޮކްޓަރަށް ލިބިފައިވާ ދެ ޕްރޮފެޝަނުގައި ގުޅުމެއް ނެތް ނަމަވެސް އެ ދެ...