13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019
އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުން ކަންވީ ގޮތާ މެދު ދެރަވަން

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 13) - ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ނިންމުމުން ބައެއް މީހުން އެކަމަށް ރިއެކްޓްކުރި ގޮތާ މެދު ހިތާމަކުރާ ކަމަށް ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް...

February 13, 2019 1
ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް ނޮމިނޭޓްކުރި ޕާޓީ އުވާލަނީ

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 13) - ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް ނޮމިނޭޓްކުރި ތައި ރަކްސާ ޗާޓް ޕާޓީ އުވާލުމަށް ދުސްތޫރީ ކޯޓުގައި އެދޭނެ ކަމަށް އެ...

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ތައިލެންޑުގެ ޕްރިންސަސް އިންތިޚާބުން ބޭރުކޮށްފި

ބެންކޮކް (ފެބްރުއަރީ 11) - ތައިލެންޑުގެ ރަސްގެފާން ވަޖިރަލޮންގްކޯންގެ ދައްތާފުޅު ޕްރިންސަސް އުބޮލްރަޓަނާ މަހިދޯލް، އަންނަ މާޗް މަހު އޮންނަ އިންތިޚާބުގައި ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމަށް ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ރަސްގެފާންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން އޮތުމާ އެކު އޭނާގެ ނަން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ލިސްޓުން ޑިސްކޮލިފައި ކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 2
ތައިލެންޑުގެ އިންތިޚާބަށް ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޑިސެމްބަރު 11) - ފެބްރުއަރީ މަހު ތައިލެންޑުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންތިޚާބަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކެމްޕޭން ކުރުމުގެ ހުއްދަ އެ ގައުމުގެ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުއްދަ

ބެންކޮކް (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - ހަތަރު އަހަރަށް ފަހު ތައިލެންޑުގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ މިއަދު ދީފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 10
ޓްރަމްޕް-ކިމް ތާރީހީ ސަމިޓު ފެށިއްޖެ

ސެންތޯސާ (ޖޫން 12) - މުޅި ދުނިޔޭގެ ލޯތައް އެ ސަމިޓަކަށް އަމާޒުވެފައިވާ "ކިމް-ޓްރަމްޕު"ގެ ތާރީހީ ބައްދަލުވުން ސިންގަޕޫރުގެ ސެންތޯސާގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަ ދެ އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 32
"ގާސިމް ހައްޔަރުކުރުމަކީ ސިޔާސީ މަރުގެ ސެޓްފިކެޓެއް"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހައްޔަރު ކުރުމަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުގެ ސެޓްފިކެޓްގައި ސޮއިކުރުން ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 1
ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

ބެންކޮކް (އޮކްޓޫބަރު 23) - ކޮރަޕްޝަންގެ ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ތައިލެންޑުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔިންގްލަކް ޝިނަވަޓްރާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އޭނާގެ މިލްކިއްޔާތު ހިފަހައްޓަން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ އަސްކަރީ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.