13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 15
ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރުޕީން ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އިން ކުރިން އަަދާނުކޮށް ހުރި ދަރަނިތަކުގެ ބިލްތައް މިހާރު ވެސް އަންނާތީ އޭރުގެ ވެރިންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 1
ވަކީލަށް ޚަރަދުކުރި ފައިސާ ތަސްމީނު ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާމިޒު އަތުން ޑީއާރުޕީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަހުމަދު ތަސްމީނު އަލީ ނެންގެވި ފައިސާތަކެއްގެ މައްސަލަ ރާމިޒުގެ ފަރާތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް ވަކީލަށް ދައްކަން ޖެހުނު ފައިސާ ތަސްމީނު ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 5
ރީތި ބީޗް ހިންގާ ކުންފުނި އެތަނުން ފައިބާކަށް ނުޖެހޭ

ރީތި ބީޗް ރިސޯޓް ހިންގާ ކުންފުނިން އެ ރަށުން ފޭބުމަށް އަމުރުކޮށް ދެވެން ނެތް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 2
ތަަަސްމީންގެ މައްޗަށް ތިން ލައްކަ ރުފިޔާގެ ހުކުމެއް

ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާމިޒުގެ އަތުން ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ނެންގެވި 20،000 ޑޮލަރު (308،400ރ.) ދެއްކުމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓްގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ތަސްމީން އަލީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016
ތަސްމީނާއި، ހަސަން އަދި ޝިދާތާގެ ފޯނު ދީފި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު، މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ)ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަހްމަދު ތަސްމީން އަލީ އާއި ހަސަން ލަތީފް އަދި ޝިދާތާ ޝަރީގެ ފޯނު، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އެ ފޯނުތައް އަނބުރާ ރައްދު ކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 40
އިއްތިހާދުގެ ބޭފުޅުން ހާޒިރުކުރީ ފަންޑުގެ މައްސަލާގައި

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދު، މޯލްޑިވްސް ޔުނައިޓެޑް އޮޕޮޒިޝަން (އެމްޔޫއޯ) ގެ ހިޔަނި ކެބިނެޓުގެ ތިން ވަޒީރުން މިއަދު ފުލުހަށް ހާޒިރުކުރުވީ އެ އިއްތިހާދުން އުފައްދާފައިވާ ހައްޔަރީންގެ ހައިރާތު ފަންޑާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކަމަށް އެ ބޭފުޅުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016 7
ޕޮލިހަށް ގެންދިޔައަސް ފަހަތަކަށް ނުޖެހޭނަން: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ އިސް ބޭފުޅުން ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރިޔަސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.