16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018 3
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރުނު މީހަކު މުލަކުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު މީހަކު، މ. މުލަކުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018 20
ވައްކަން ކުރަނިކޮށް ދެ ވަގުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ މޮބައިލް ފިހާރައެއްގެ ދޮރު ހަލާކުކޮށްލައިގެން ވަދެ، ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު ދެ ވަގަކު، ރޭ ދަންވަރު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2018 1
އިންޑިއާ އިން ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ތަށިބަރި ހޯދައިފި

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ތަށިބަރި ބަޔަކު ވަގަށް ނެގިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން އިންޑިއާ ފުލުހުން އެ ހޯދައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018
ފޭރުމުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފަކު ނުހިމެނޭ: އެންސިސް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓްކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލޭން ފޭރިގެން މައްސަލައިގައި ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ނުހިމެނޭ ކަމަށް އެންސިސް އިން ބުނެފި އެވެ.

September 13, 2018 7
ދަބަސް ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދާދިފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވައިރަލްވެގެން ދިޔަ ފޭރުމުގެ ހާދިސާ އާ ގުޅިގެން ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ފިރިހެނަކު ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

September 13, 2018 3
އެންސިސްގެ ފޭރުމާ ގުޅިގެން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 25...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018 2
ފައިސާތަކަކާއެކު އެންސިސްގެ ފޭރުމާގުޅޭ މީހަކު ހައްޔަރަށް

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ފޭރިގަތް މައްސަލާގައި އިތުރު ފިރިހެނަކު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އޭރު އޭނާގެ އަތުން ހަ ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފެނިފައިވާ ކަމަށް ވެސް "މިހާރު"އަށް ވަނީ އެނގިފަ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 81
އެތައް ބައެއްގެ ސުވާލު: ދިވެހިންގެ އޯގާތެރިކަން ކޮބާ؟

ދިވެހިންނަކީ އެއްވެސް ރަހުމެއް، ހަމްދަރުދީއެއް ނެތް ބަޔަކަށް ވީ ހެއްޔެވެ؟

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2018 4
ވަގަށް ނެގި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސް އިންޑިއާ ފުލުހުން ހޯދަނީ

ހައިދަރުއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ހައިދަރުއާބާދުގެ ކުރީގެ ޝާހީ އާއިލާއަކުން ބޭނުން ކުރި ރަނުގެ ލަންޗްބޮކްސްއެއް ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 34
އަންހެނެއްގެ ދަބަސް ފޭރުނު މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަނީ

ސައިކަލުގައި ދިޔަ އަންހެނެއްގެ އަތުން ދަބަހެއް ފޭރިގަތް މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 04, 2018 115
ރޯމާ ދުވާލު ފޭރެނީ! އަޅާލާނެ މީހަކު ނެތް!

މިފަހަކުން މާލޭގައި މާރާމާރީ އާއި ވައްކަން އިތުރުވެފައިވާއިރު މާލޭގެ މަގެެއްގައި ދުވާލު ފޭރޭ ދެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ އެވެ. އިއްޔެއިން ފެށިގެން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ ވީޑިއޯތައް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 36
އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ މުވައްޒަފަކު ރަހީނުކޮށް، ފޭރިގެންފި

އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ ނައިބު އަހުމަދު އަބްދުﷲގެ އަމިއްލަ އޮފީހަށް ވަޅި ހިފައިގެން ތިބި ބަޔަކު ރޭ ވަދެ، އެތަނުގައި އެ ވަގުތު ހުރި މުވައްޒަފަކު ބަނުމަށް ފަހު، 36،500ރ. ފޭރިގެންފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 4
ފައިސާތައް ފޭރުނު މައްސަލައިގައި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކޮށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 16
ފޭރުނު މައްސަލައިގައި އެންސިސްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް!

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ހަ މީހުންގެ ތެރޭގައި އެ ކުންފުނީގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވެސް ހިމެނޭ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 5
އެންސިސްގެ ފައިސާ ފޭރިގަނެގެން ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ 2.7 މިލިޔަން ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން ފޭރިގަތް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 28
އެންސިސްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލެ އިން ފޭރިގެންފި

ރާއްޖޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ އެންސިސް ފިޝަރީޒްގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހުޅުމާލޭގެ މަގުމަތިން މިއަދު ފޭރިގަނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018
ވަގަށް ނެގި ގަހަނާތައް ހަވާލުކޮށް މާފަށް އެދެފި

ވަގަށް ނެގި ގަހަނާތައް ރައްދުކޮށް އިންޑިއާގެ ވަގަކު މާފަށް އެދެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018
ފޭރުނު މީހުން ބިރު ދެއްކީ ކުޅޭ ބަޑިއަކުން

ހައިދަރްއާބާދުގައި މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ ގަހަނާ ފިހާރަޔަކުން ފޭރުނު ބަޔަކު ގެންގުޅުނީ ކުޅޭކުޅޭ ބަޑިއެއް ކަމަށް އެ ތަނުގެ ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018
ކަސްރަތުކުރީ ބޮތްކެއް ވަގަށް ނަގަން

އިންޑިއާގެ ޓެމިލްނާޑޫގެ ކޮއިމްބަތޫރުގައި، މީހަކު ބޮތްކެއް ވަގަށް ނަގަން އެތައް އިރެއް ވަންދެން "ކަސްރަތު" ކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2018 8
ވޯކްޝޮޕެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ވައްކަންކޮށްފި

އެލުމިނިއަމް މަސައްކަތްކުރާ ވޯކްޝޮޕަކާ އެކު ހިންގާ ފިހާރައެއްގެ ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ، ވައްކަންކޮށް ތަނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ދީފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 11
ފެނަކަ އޮފީހުގެ ވައްކަމާ ގުޅިގެން ބަޔަކު ވަކިކޮށްފި

ލ. މާބައިދޫގެ ފެނަކަ އޮފީހުން ވައްކަންކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި، އެ އޮފީހުގެ ފަސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން އިއްޔެ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 4
މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައިފި

ރޭ މާލޭގައި ދެ ފިހާރައެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، އެއް މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުން ވަނީ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 3
އިނާޔަތުގެފައިސާ ވަގަށް ނަގައިގެން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ގއ. ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރޯދަ އިނާޔަތުގެ ފައިސާ ބަހައްޓާފައި ހުރި ތިޖޫރި ފަޅާލައި އެ ފައިސާތައް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.