10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 25
އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖާއި ގުޅީފަޅު ޕޯޓުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 55
ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އިންޑިއާއިން އެހީދިނުމަށް ސޮއިކޮށްފި

މާލެ-ވިލިމާލެ އަދި ތިލަފުށްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ، "ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް" އަށް އިންޑިއާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދިނުމުގެ އެމްއޯޔޫއެއްގައި ދެ ގައުމުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 4
ބޯޓަށް 9 މިލިއަން ދޭން ޖެހުން އިސްތިއުނާފުކުރަނީ

ތިލަފުށި ފަޅުތެރޭގައި އޮތް ވެރިފަރާތެއް ނޭނގޭ ބާދަގަނޑު ބޯޓު އެ ތަނުން ނަގަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށް، ގްރޭޓާ މާލެ ކުންފުނިން އަމަލުކޮށްފައިވާ ގޮތުން، އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން ހަ ލައްކަ ޑޮލަރު (9.2) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހުނު މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ވިސްނުން ހުރި ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2020 38
ބާ ދަގަނޑު ބޯޓަށް 9.2 މިލިއަން ދޭން ޖެހިއްޖެ

ތިލަފުށި ފަޅުގައި އޮތް އެމްވީ ސީހޯމް ސަފަޔާ ބޯޓު ނަގަން ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑުން ހަވާލުކުރި ކުންފުންޏަށް އެ ބޯޓު ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބި އެންމެ ފަހުން އެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ހަލައްކައެއްހާ ޑޮލަރު ދޭން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 62
ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

މާލެ، ވިލިނގިލި، ގުޅީފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވައި އަޅަން ނިންމާފައިވާ ތިލަ-މާލެ ބްރިޖު މަޝްރޫއަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 52
"ބްރިޖުގެ ޓެންޑާ ޕްރޮސެސް ދެތިން ދުވަސް ތެރޭ ފަށާނެ"

މާލެ، ވިލިމާލެ، ގުޅިފަޅު އަދި ތިލަފުށި ގުޅުވާލާ ބްރިޖު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޓެންޑާ ޕްރޮސެސްގެ މަސައްކަތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 17
ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލްގެ ޒިންމާތައް އެޗްޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށި ހިންގަމުން އައި ގްރޭޓާ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް (ޖީއެމްއައިޒެޑްއެލް) ގެ ޒިންމާތައް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020
އެމްޓީސީސީގެ ބޯޓުޔާޑުގެ ހިދުމަތްތައް އަލުން ފަށަނީ

ތިލަފުށީގައި އެމްޓީސީސީން ހިންގަމުން އަންނަ ބޯޓުޔާޑުން، އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ހިދުމަތް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
ތިލަފުށީ ކައިރިން ފެނުނީ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު

ތިލަފުށީ ކައިރިން އިއްޔެ ފެނުނީ، އެ ރަށުގެ ސައިޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑު ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
މަރުވެފައި އޮތް މީހެއް ތިލަފުށީ ކައިރިން ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށީ ބޭރު ކަނޑުމަތިން، މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 53
އެހީވަނީ ދެކޮޅުވެރިކުރުވާކަށް ނޫން: ޗައިނާ ސަފީރު

ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތަކާ އެކު ޗައިނާއިން މަސައްކަތްކުރަނީ އެންމެންގެ ކުރިއެރުމަށް ކަމަށާއި އެއް ބައިވެރިއަކު އަނެއް ބައިވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުވަން ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާ ސަފީރު ޖަންގް ލިޖޮން އިންޑިއާއަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ ދޯންޏެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިފި

ކ. ތިލަފުށި ކައިރިން ދިޔަ މުދާ އުފުލާ ދޯންޏެއް މިއަދު ހަވީރު ބަންޑުން ޖަހާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 9
ތިންވަނަ އަލިފާނާއެކު ސެކިއޯ ބޭގަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް!

ސެކިއޯ ބޭގް ކުންފުނީގެ ގުދަންތަކުގައި މީގެ ކުރިން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާއެއް ހިނގައި 11 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުން ވެފައިވާއިރު، ރޭގެ ހާދިސާއާ އެކު ވެސް އެ ގުދަނުގައި ހުރި ވަރަށް ގިނަ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ގުދަނުގައި އަދިވެސް ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހުޅު އެބަ ރޯވޭ

ސިނާއީ ރަށް ތިލަފުށީގައި އޮތް އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ސައިޓެއްގެ ރޯވެ އަނދަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 7
ގެއްލުނު މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ތިލަފުށި ކައިރީގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓަކުން މިރޭ ވެއްޓުނު މީހަކު ގެއްލިގެން އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ސިފައިން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 24
އައިމާ އިން ބިދޭސީން ފުރުވާލި މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މިދިޔަ މަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމާއި އެ ރަށުގައި އެ މީހުން ގެންގުޅުނު ގޮތާއި އެ މީހުންނަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުބަލައި އެ މީހުން ރާއްޖެ އިން ފޮނުވައިލުމުން ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް ފެންމަތިކޮށް، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން...

08 ޖޫން

June 08, 2020 63
ގުޅިފަޅު ހިއްކައި ނިމޭއިރު 1.8 ބިލިއަން ހަރަދުވާނެ

މާސްޓަޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ގުޅިފަޅު ހިއްކުމުގެ މުޅި މަޝްރޫ އަށް 120 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.86 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަރާނެ ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 65
ގުޅިފަޅު: ދުނިޔޭގައި ވެސް ހިއްކާ ފުން އެއް ފަޅު

ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގައި ހިއްކަން ފަށާފައިވާ ގުޅިފަޅަކީ ދުނިޔޭގައި ވެސް އާންމުކޮށް ނުހިއްކާ ވަރުގެ ފުން ފަޅެއް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 07, 2020 79
އިތުރަށް ބިން ހިއްކަން ޖެހެނީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް: ނަޝީދު

މާލެ ސަރަހައްދު އިތުރަށް ހިއްކަން ޖެހޭނީ އެހެން ގޮތެއް ނެތް މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 47
ޕޯޓް ހަދަން ރަނގަޅީ ތިލަފުށި: ސައީދު

މާލޭ ކޮމާޝަލް ޕޯޓު ބަދަލުކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ ތިލަފުށި ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ހަދަން ޖެހޭ ހުރިހާ ޕްލޭނެއް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހަދައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އޭރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 143
ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް 7މީހަކު ހަައްޔަރު

މީގެ އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ފެށިގެން ތިލަފުށީގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުންތަކެއްގެ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހޫނުވަމުން ގޮސް އެންމެ ފަހުން މިއަދު މުޒާހަރާ އަށް ނުކުމެ ފުލުހުންނަށް ހަމަލާދީފި އެވެ. އެ މުޒާހަރާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި 133 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އޭގެ ތެރެއިން...